Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Assist.Prof.Dr ÇAĞATAY TOPAL
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 3121
Fax :  +90312107972
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Business Administration
  Master's, Middle East Technical University, Sociology
  Doctorate, QUEEN'S UNIVERSITY, Sociology

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Çağatay Topal, Global Citizens and Local Powers: Surveillance in Turkey. "Social Text", 23, (2005), p.85-93.
  A.2 Çağatay Topal, Surveillance in Germany after 9/11: The Case of Immigrants from Turkey. "European Societies", 10, (2008), p.811-834.
  A.3 Çağatay Topal, Surveillance of Immigrants from Turkey in Germany: From the Disciplinary Society to the Society of Control. "International Sociology", 26, (2011), p.789-814.
  A.4 Fatma Umut Beşpınar, Çağatay Topal, Sibel Kalaycıoğlu, Consensual Control through the Articulation of Technology: Evidence from a Textile Factory in Turkey. "New Technology, Work and Employment", 29, (2014), p.224-236.
 

Conference Papers

  A.1 Çağatay Topal and Direnç Erşahin, Re-conceptualization of Process of Time via the Concept of Eternal Recurrence. "15th International Conference of Friedrich Nietzsche Society - Nietzsche on Time and History", (2005).
  A.2 Çağatay Topal, From the Disciplinary Society to the Society of Control: Surveillance over Immigrants from Turkey in Germany. "9th Conference of the European Sociological Association: European Society or European Societies?", (2009).
  A.3 Sibel Kalaycıoğlu, Fatma Umut Beşpınar, Çağatay Topal, From 'Unequal Negotiation' to 'Forced Consent': Workers' Different Strategies in Two Settings. "11th Conference of the European Sociological Association: Social Relations in Turbulent Times", (2011).
  A.4 Çağatay Topal, Factishism of Commodities: Between Marx and Latour. "11th Conference of the European Sociological Association: Social Relations in Turbulent Times", (2011).
  A.5 Çağatay Topal, Fatma Umut Beşpınar, Kafka's Turbulent Society in The Trial: A Durkheimean Investigation. "11th Conference of the European Sociological Association: Social Relations in Turbulent Times", (2011).
  A.6 Çağatay Topal, The Mystery of the Social: Crisis, Critique and Change in Durkheim. "13th Conference of the European Sociological Association – Crisis, Critique and Change", (2013).
  A.7 Elif Yağmur Karagöl & Çağatay Topal, Changing Cultures in Turkish Prisons. "12th Conference of the European Sociological Association", (2015).
  A.8 Çağatay Topal, Sociological Imagination of Alan Turing and Artificial Intelligence as Social Imaginary. "12th Conference of the European Sociological Association", (2015).

Book and Chapter in a Book

  A.1 Çağatay Topal, Necro-political Surveillance: Immigrants from Turkey in Germany. "Beyond Biopolitics: Essays on the Governance of Life and Death", (2011), p.238-257.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Nil Mit & Çağatay Topal, A Brief Analysis of Presentation of Self in Everyday Life and Second Life. "TİSK Akademi", 10, (2015), s.408-433.
  A.2 Eren Karaca Akbaş & Çağatay Topal, Meta ve Gösteri olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Marxist Bir Eleştiri. "Sosyoloji Araştırmaları Dergisi", 19, (2016), s.1-30.
  A.3 Çağatay Topal, Meta Fetişizmi: Latourcu Bir Okuma Denemesi. "Akdeniz İnsani Bilimler Dergisi", 7, (2017), s.423-435.
  A.4 Çağatay Topal, Alan Turing'in Toplumbilimsel Düşünü: Toplumsal Bir Düş Olarak Yapay Zeka. "DTCF Dergisi", 57, (2017), s.1340-1364.
 

Conference Papers

  A.1 Çağatay Topal, Gözetleme ve Göç: Disiplin Toplumundan Denetim Toplumuna. "Sosyoloji Derneği 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi", (2009).
  A.2 Özgün Erdener Topak & Çağatay Topal, Bir Zihniyet Pratiği Olarak Gözetleme: MERNİS'ten E-Devlete. "Türk Sosyal Bilimler Derneği 11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi", (2009).
  A.3 Çağatay Topal, İşyerinde Gözetim: Kapitalist Zihniyetin Yerel Yolculuğu. "Türk Sosyal Bilimler Derneği 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi", (2011).
  A.4 Eren Karaca Akbaş & Çağatay Topal, Meta ve Gösteri olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Marxist Bir Eleştiri. "Türk Sosyal Bilimler Derneği 13. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi", (2013).
  A.5 Çağatay Topal, İşçilerin Gözünden Risk, Gözetim ve Güven/lik Dizgeleri: Soma Örneği. "8. Ulusal Sosyoloji Kongresi", (2016).
  A.6 Çağrı Topal, Çağatay Topal & Fatma Umut Beşpınar, Soma'da Görece Risk Anlamlandırma Süreci ve Risk Yönetimi. "24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi", (2016).
  A.7 Çağatay Topal, Fatma Umut Beşpınar, Çağrı Topal, Soma'da Madencilerin Risk Anlamlandırmaları: Kurumsal ve Yerel Bilgi Kullanımları. "Türk Sosyal Bilimler Derneği 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi", (2017).
  A.8 Emir Kurmuş, Çağatay Topal, Günümüz Kapitalizminde Zaman Baskısı Altında Uykunun Çelişkili Konumu. "Türk Sosyal Bilimler Derneği 15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi", (2017).
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Barış Mücen, Çağatay Topal & Erdoğan Yıldırım, Önsöz: Paylaşımlar: Üniversite/Bilgi/Üretim. "Paylaşımlar: Üniversite/Bilgi/Üretim", (2016), s.9-22.
  A.2 Çağatay Topal, Gösteri Toplumunda Bilgi ve Üniversite. "Paylaşımlar: Üniversite/Bilgi/Üretim", (2016), s.171-189.
<< back