Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. ÖMER TURAN
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 3137
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, University of Ankara, Facuty Of Divinity
  Master's, University of Ankara, History
  Master's, Catholic University of Leuven, History
  Doctorate, Catholic University of Leuven, History

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Ömer Turan, "Pomaks, Their Past and Present". "Journal of Muslim Minority Affairs", 19, (1999), p.79-93.
  A.2 Ömer Turan, "Legal Adjustments of Tanzimat". "Etudes Balkaniques", (1999), p.213-221.
  A.3 Ömer Turan, American Protestant Missionaries and Monastir, 1912-1917, Secondary Actors in the Construction of Balkan Nationalism. "Middle Eastern Studies", 36, (2000), p.119-136.
  A.4 Turan, Ömer, 1877-78 Osamanlı-Rus Savaşı'nın Bulgaristan'daki Türk Varlığın ve Mimari Eserlerine Etkisi. "Balkanlar'da Kültürel Etkileşim ve Türk Mimarisi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri", 2, (2001), p.763-772.
  A.5 Ömer Turan, Kyle Evered, Jadidism in Sout-eastern Europe. "Middle Eastern Studies", 41, (2005), p.481-502.
  A.6 Turan, Ö, Bulgaristan'dan Türk Göçleri. "BALTAM", 1, (2005), p.104-123.
  A.7 Omer Turan, Admiral Bristol and Anti-Turkish Campaign Conducted in the US in Terms of Turkish-Armenian Relations (1919-1922). "Revue Internationale d'Histoire Militaire", (2006), p.68-97.
  A.8 Omer Turan, Late Ottoman Society, The Intellectual Legacy. "International Journal of Middle Eastern Studies", 39, (2007), p.659-661.
  A.9 Omer Turan, The Turkish Diyanet Foundation. "The Muslim World", 98, (2008), p.370-384.
  A.10 Omer Turan, Serbia. "Encyclopedia on Jews in the Islamic World", IV, (2010), p.23-26.
  A.11 Omer Turan, Canakkale. "Encyclopedia of Jews in the Islamic World, Norman A. Stillman (ed.), Brill, Leiden", I, (2010), p.164-165.
  A.12 Omer Turan, Tekirdag. "Encyclopedia on Jews in the Islamic World", IV, (2010), p.74-76.
  A.13 Omer Turan, Gabbay, ‘Baghdadli’ Yehezkel (Ezekiel) b. Joseph. "Encyclopedia on Jews in the Islamic World", (2010), p.210.
  A.14 Omer Turan, Thrace Riots (1934). "Encyclopedia on Jews in the Islamic World", IV, (2010), p.146-148.
  A.15 Omer Turan, Vidin. "Encyclopedia on Jews in the Islamic World", IV, (2010), p.221-223.
  A.16 Omer Turan, Volos. "Encyclopedia on Jews in the Islamic World, (ed.), Brill, Leiden.", (2010), p.311-312.
  A.17 Omer Turan, Yanina (Yanya, Ioannina). "Encyclopedia on Jews in the Islamic World", IV, (2010), p.412-413.
  A.18 Omer Turan, Gabbay, Ezekiel II. "Encyclopedia on Jews in the Islamic World", (2010), p.211.
  A.19 Omer Turan, Gallipoli (Gelibolu). "Encyclopedia on Jews in the Islamic World", I, (2010), p.219.
  A.20 Omer Turan, Kirklareli (Kirkkilise). "Encyclopedia on Jews in the Islamic World", II, (2010), p.80-81.
  A.21 Omer Turan, Manisa. "Encyclopedia on Jews in the Islamic World", II, (2010), p.328-330.
  A.22 Omer Turan, Nikopol. "Encyclopedia on Jews in the Islamic World", III, (2010), p.29-31.
  A.23 Ömer Turan, Turkish Historiography of the First World War. "Middle East Critique", 23, (2014), p.241-257.
  A.24 Ömer Turan, The Memoirs of Kadir Natho. "International Journal of Russian Studies", 3, (2014), p.212-217.
 

Conference Papers

  A.1 Ömer Turan, Manastır ve Amerikan Protestan Misyonerler. "Bitola and Kemal Atatürk", (1998), p.18.
  A.2 Ömer Turan, American Protestant Missionaries and Bitola, 1912-1917. "Bitola and Kemal Atatürk", (1998), p.63.
  A.3 Ömer Turan, Atatürk ve Misyonerler. "The Atatürk 4th International Congress, Summaries of Papers", (1999), p.140-141.
  A.4 Ömer Turan, "Manastır'da Amerikan Misyonerler (1912-1917)". "Atatürk ve Manastır Sempozyumu", (1999), p.417-438.
  A.5 Ömer Turan, "Balkan Dillerinde Atatürk Hakkında Yazılmış Bazı Eserler". "70. Yılında Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Atatürk'ün Büyük Nutuk'u ve Dönemi"", (1999), p.259-266.
  A.6 Ömer Turan, "19. Yüzyıl Osmanlı Tarihinin Kaynaklarından İngiliz ve Amerikan Protestan Misyonerlik Cemiyetleri Arşivleri. "XIII. Turkish Congress of History, Bildiri Özetleri", (1999), p.177-178.
  A.7 Ömer Turan, "Amerikan Protestan Misyonerlerinin Bulgar Milliyetçiliğine Katkıları". "XII. Türk Tarih Kongresine Sunulan Bildiriler", III, (1999), p.1097-1120.
  A.8 Ömer Turan, "II.Meşrutiyet ve Balkan Savaşları Döneminde Osmanlı Diplomasisi". "Çağdaş Türk Diplomasisi-200 Yıllık Süreç", (1999), p.241-253.
  A.9 Ömer Turan, Atatürk Döneminde Türkiye'de Misyonerlik Faaliyetleri. "The Atatürk 4th International Congress, October 25-29, 1999, Turkistan-Kazakhistan", 1, (2000), p.457-492.
  A.10 Ömer Turan, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı'nın Bulgaristan'daki Türk Varlığına ve Mimari Eserlerine Etkisi. "Balkanlarda Kültürel Etkilesim ve Türk Mimarisi Uluslararası Sempozyumu Bildirileri", 2, (2000), p.602-614.
  A.11 Turan, Ömer, The Image of Bulgarian Art and Literature in a Turkish Periodical 'Şehbal'". "To Think the Other-Images, Stereotypes, Crisis", 1, (2001), p.113-129.
  A.12 Ömer Turan, Osmanlı Sonrası Bulgaristan'da Müslümanların Dini Yönetimi. "Birinci Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu", (2002), p.40.
  A.13 Ömer Turan, Amerikan Misyonerlerinden E.Smith ve H.G.O.Dwigh'e Göre 1830-1831 Yıllarında Ermeniler. "XIV. Türk Tarih Kongresi", (2002), p.124.
  A.14 Ömer Turan, Bulgaristan'da Türk Vakıfları. "Islamic Civilization in the Balkans", II, (2002), p.421-454.
  A.15 Omer Turan, Gaspıralı'nın Bulgaristan Türklerine Bir Mektubu. "İsmail Bey Gaspıralı Hatıra Kitabı", 1, (2003), p.156-163.
  A.16 Omer Turan, The Rules and Regulations of 1919 Regarding the Religious Administration of Bulgarian Muslims. "Second International Symposium on Islamic Civilisation in the Balkans", (2003), p.68-69.
  A.17 Turan, Ö, Sofya'da Türk Askeri Ateşesi Mustafa Kemal. "Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu", (2005), p.236-251.
  A.18 Turan, Ö, Lozan Konferansı'nda Amerikan Misyonerleri. "80. Yılında 2003 Penceresinden Lozan Sempozyumu", (2005), p.205-240.
  A.19 Turan, Ö, Balkan Milliyetçiliğinde Rusların Rolü. "Dokuzuncu Askeri Tarih Semineri Bildirileri", I, (2005), p.255-285.
  A.20 Turan, Ö, The Participation of Turkey in NATO. "XXXth International Congress of Military History, The Economic Aspects of Defence", (2005), p.243-256.
  A.21 Turan, Ö, Romanya, Bulgaristan ve Moldavya. "Yakın Tarihimizde Türklere Karşı İşlenen Katliam ve Sürgünler", (2005), p.71-75.
  A.22 Ömer Turan, Turkish Migrations from Bulgaria. "Forced Ethnic Migrations on the Balkans: Consequences and Rebuilding of Societies", (2006), p.77-93.
  A.23 Omer Turan, Bulgaristan Müslümanlarının Dini Yönetimine İlişkin 1919 Tüzüğü. "Balkanlarda İslam Medeniyeti", I, (2006), p.421-466.
  A.24 Ömer Turan, The Effects of Political, Economic, Administrative Structure and Modernization Efforts of Turkish State in the First Half of the 19th Century on Today’s World. "XXXIth International Congress of Military History", (2006), p.301-316.
  A.25 Ömer Turan, Osmanlı Devletinde Misyonerlik Faaliyetleri ve Arşivler. "Uluslararası Türk Arşivleri Sempozyumu", (2006), p.197-212.
  A.26 Omer Turan, Ataturk’s Perceptions of Nation State & Nationalism. "32nd International Congress of Military History", (2007), p.379-390.
  A.27 Omer Turan, The Turkish Documents About the Ottoman-Russian War of 1877-78. "The Russo-Trukish War of 1877-78", (2007), p.321-339.
  A.28 Omer Turan, Sevr’e Giden Yolda Protestan Misyonerlik Faaliyetleri. "Osmanlı’dan Lozan’a Türkiye’yi Parçalama Projeleri", (2008), p.157-163.
  A.29 Omer Turan, Çorum’da Ermeniler ve Ermeni Tehciri. "Uluslararası Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Çorum Sempozyumu", II, (2008), p.165-184.
  A.30 Omer Turan, Lozan Konferansı’nda Ermeni Sorunu. "Türk-Ermeni İlişkilerinde Yeni Yaklaşımlar", (2008), p.447-476.
  A.31 Omer Turan, Amerikan Misyonerlerine Ermeni Patrikhanesi’nin Tepkisi. "Hoşgörüden Yol Ayrımına Ermeniler, II. Uluslararasi Sosyal Arastirmalar Sempozyumu", (2009), p.405-438.
  A.32 Omer Turan, Osmanlı’nın Son Döneminde Doğu ve Güney Doğu Anadolu Bölgelerinde Amerikan ve Alman Misyonerlik Faaliyetleri ve Rekabeti. "I. Uluslararasi Tarihi ve Kulturel Yonleriyle Turk-Alman Iliskileri Konferansi", (2010), p.478-504.
  A.33 Omer Turan, Amerikan Elçisi A.M.Terrell’in Gözüyle 1890’lı Yıllarda Anadolu’da Ermeni İsyanları ve Misyonerler. "I.Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu", (2012).
  A.34 Ömer Turan, The Turkish Historiography on the First World War. "The First World War and Its Impact on the Balkans and Eurasia", (2013).
  A.35 Ömer Turan, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı`nda Bulgaristan`dan Türk Göçü. "Balkanlar ve Göç", (2013), p.157-164.
  A.36 Ömer Turan, Turkish Memoirs of the First World War. "The First World War in Eurasia, Historiography and Public Image", (2014), p.9.
  A.37 Ömer Turan, Amerikan Elçisi A.W.Terrell’in Gözüyle 1890’lı Yıllarda Anadolu’da Ermeni İsyanları ve Ermeniler. "1. Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri ve Büyük Güçler Sempozyumu Bildiriler", (2014), p.127-137.
  A.38 Ömer Turan, Atatürk Döneminde Balkanlarda Amerikan Misyonerlik Faaliyetleri. "Yedinci Uluslararası Atatürk Kongresi, Bildiriler", II, (2015), p.1563-1578.
  A.39 Ömer Turan, Codification Movements in the Ottoman Empire in the Nineteenth Century. "Multi-Ethnic States and Law Systems", 1, (2017), p.95-105.
  A.40 Ömer Turan, Birinci Dünya Savaşı'nda Van'da Ermenilerin Türklere Karşı Töreddiği Soykırımları. "XX Asrda Türk-Müselman Xalqlarına Qarşı Soyqırımları IV Beynalxalq Elmi Konferansın Materialları", (2017), p.457-460.
  A.41 Ömer Turan, Rusya'nın Kafkasya'da Yaptırdığı Bilimsel Geziler. "VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi", 2, (2017), p.535-556.

Book and Chapter in a Book

  A.1 Omer Turan, Obst Pagled Vırhu Publikatsiite v Turtsiya na Bilgarskite Turtsi. "Turtsiya Balkanite Evropa, Istoria i Kultura, Izsledvania v cest na Profesor Cengiz Hakov", (2003), p.175-192.
  A.2 Omer Turan, Tursko-Blgarskite Vzaimootnoşeniya prez Perioda ot Balkanskite Boini do Ocvoboditelnata Voina (1912-1920) (Politiçeska Otsenka). "Blgarsko-Turskime Voennaopolitiçeski Otnoşeniya prez Prvata Polovina na XXvek", (2006), p.32-46.
  A.3 Omer Turan, Protestant Missionary Activities Directed Towards the Muslims in Bulgaria. "New Bulgarian University, History Department, Yearbook", II, (2007), p.223-245.
  A.4 Omer Turan, Sharing the Same Fate: Muslims and Jews of the Balkans. "The Divergence of Judaism and Islam: Interdependence, Modernity, and Political Turmoil", (2011), p.51-73.
  A.5 Omer Turan, The Rhodope Resistance and Commission of 1878. "War & Diplomacy, The Russo-Turkish War of 1877-1878 and the Treaty of Berlin", (2011), p.511-534.
  A.6 Ömer Turan, Batalle de Sarikamiş. "1915 El Ano Mas Largo Del Imperio Ottomano: Una Mirade Centenarie", 1, (2015), p.79-90.
  A.7 Ömer Turan, El Frente Oriental Otomano, o Cooperando con el enemigo durante la Primera Guerra Mundial. "1915, El Ano Mas Largo del Imperio Otomano Una Reivindicacion Centenaria", (2016), p.29-46.
  A.8 Ömer Turan, La cuestion armenia a finales del periodo Otomano. "1915 El Ano Mas Largo Del Imperio Otomano, El Resurgir de una Potencia", (2016), p.163-174.
  A.9 J.McCarthy, E.Arslan, C.Taşkıran, Ö.Turan, The Armenian Rebellion at Van. "The University of Utah Press", (2006), p.296.
  A.10 Ömer Turan, Justin McCarthy, Cemalettin Taşkıran, The History of an 1890s Armenian Revolt, Sasun. "The University of Utah Press", (2014).

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Ömer Turan, Türkmen Kurultayının Ardından. "Türk Kültürü", 36, (1998), s.201-212.
  A.2 Ömer Turan, Rodoplarda 1878 Türk-Pomak Direnişi ve Rodop Komisyonu Raporu. "Türk Kültürü Araştırmaları", 34, (1998), s.129-156.
  A.3 Ömer Turan, "Milli Mücadele'nin Lehine Kamuoyu Oluşumunda Din Adamları". "Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi", 15, (1999), s.821-834.
  A.4 Ömer Turan, 19. Yüzyılda Kırım, Kafkasya ve Civarında Misyonerlik Faaliyetleri. "Belleten", 64, (2000), s.918-946.
  A.5 Ömer Turan, Bulgaristan'da Prenslik Döneminde Türklerin sosyal ve Siyasal Kurumlaşma Çalışmaları. "Belleten", LXIV, (2000), s.89-100.
  A.6 Ömer Turan, Bulgaristan'da Yeni Bir Türkçe Dergi 'Kaynak'. "Bilge", (2000), s.110-111.
  A.7 Ömer Turan, Bulgaristan'da Osmanlı Kütüphaneleri. "Kebikeç", (2000), s.283-292.
  A.8 Ömer Turan, Samiha Ayverdi ve Ekrem Hakkı Ayverdi Bibliyografyaları. "Türk Kültürü", 38, (2000), s.315-318.
  A.9 Ömer Turan, Yirminci Yüzyılda Türk Toplulukları. "Türkler", 20, (2002), s.331-360.
  A.10 Ömer Turan, Religious Education in the Balkan Countries. "Eurosian Studies", (2002), s.101-113.
  A.11 Ömer Turan, Turks in the Balkans. "The Turks", 6, (2002), s.559-583.
  A.12 Ömer Turan, Bulgaristan’da Türklere ve Müslümanlara Yapılan Mezalim. "Uluslararası Suçlar ve Tarih", 1, (2006), s.89-102.
  A.13 Omer Turan, Ikinci Ergenekon. "History Studies", I, (2010), s.378-383.
  A.14 Omer Turan, Kafkasya Hakkinda Yeni Bir Roman: Haci Murad. "Kubbealti Akademi Mecmuasi", 39, (2010), s.46-49.
  A.15 Omer Turan, Cenap Şehabettin’in İki Mektubu. "Yeni Türk Edebiyatı", (2010), s.225-234.
  A.16 Omer Turan, Yılmaz Öztuna’nın Ardından. "Kubbealtı Akademi Mecmuası", (2012), s.34-40.
  A.17 Omer Turan, “The First American Academic Book Critical of the Armenian `Genocide Thesis`”. "Review of Armenian Studies", (2012), s.283-288.
  A.18 Ömer Turan, Çorum'da Ermeniler ve Ermeni Tehciri. "Yeni Türkiye", 20, (2014), s.2933-2948.
  A.19 Ömer Turan, Türk Tarih Yazımında Birinci Dünya Savaşı. "Türkiye Günlüğü", (2015), s.97-110.
  A.20 Ömer Turan, Çanakkale Savaşlarının Ulusal ve Uluslararası Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme. "İstanbul Üniversitesi, Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları", 14, (2016), s.171-183.
 

Conference Papers

  A.1 Turan, Ömer, Lozan Barışı ve Ermeni Sorunu. "XII. Milli Egemenlik Sempozyumu, Ulusal Egemenlik İlkesi Işığında Dış Politikamız", 1, (2001), s.89-120.
  A.2 Omer Turan, Dünü ve Bugünü ile 1915 Olayları. "Dünden Bugüne Ermeni Meselesi Sempozyumu", (2003), s.175-192.
  A.3 Turan, Ö, Turkish-Armenian Relations. "Socalled Armenian Genocide", (2005).
  A.4 Omer Turan, Osmanlı Orta Doğusu’nda Amerikan Misyonerlik Faaliyetlerinin Başlangıcı. "On Birinci Askeri Tarih Sempozyumu Bildirileri", I, (2007), s.153-166.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Ömer Turan, "Missionary Activities in Turkey From the Ottoman to the Republican Period". "The Great Ottoman-Turkish Civilization", 1, (1999), s.513-519.
  A.2 Ömer Turan, "Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Türkiye'de Protestan Misyonerlik Faaliyetleri". "Osmanlı", 2, (1999), s.204-211.
  A.3 Turan, Omer, The Armenian Question at the Lausanne Peace Talks. "The Armenians in the Late Ottoman Period", 1, (2001), s.207-238.
  A.4 Turan, Ömer et al., -. "Türk Tarihi İçinde Atatürk ve Cumhuriyet", 1, (2001).
  A.5 Ömer Turan, Makedonya Türkleri. "Dünden Bugüne Makedonya Sorunu", (2002), s.167-187.
  A.6 Omer Turan, Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Türkiye Cumhuriyeti. "Atatürkçülük Konferansları - I", (2003), s.161-166.
  A.7 turan, o, Bolsevik Ihtilalini Takip Eden Gunlerde Kuzey Kafkasya'da Bagimsizlik Hareketleri ve Yusuf Ercan'in Sohum Mufrezesi Hatiralari. "Ölümünün 50. Yilinda General Ismail Berkok'a Armagan (1889-1954)", (2004), s.357-394.
  A.8 turan, ö, 0smanil Bey Gaspirali'nin Bulgaristan'daki Faaliyetleri. "0smail Bey Gaspirali Icin", (2004), s.679-697.
  A.9 Turan, Ö, Balkan Savaşları'ndan Kurtuluş Savaşı'na Kadar Uzanan Süreçte Türk-Bulgar İlişkileri. "XX. Yüxyılın İlk Yarısında Türk-Bulgar Askeri-Siyasi İlişkileri", (2005), s.95-108.
  A.10 Ömer Turan, American Misyonerlerinden E.Smith ve H.G.O.Dwigh’e Göre 1830-1831 Yıllarında Ermeniler. "Ermeni Soykırım İddiaları,", (2006), s.191-230.
  A.11 Ömer Turan, Atatürk ve Milli Kültür. "Atatürk’ün Düşünce Yapısı ve Türkiye", (2006), s.165-177.
  A.12 Omer Turan, İstanbul’un İşgali. "Yüksek Mimar İ. Aydın Yüksel’e Armağan", (2012), s.325-349.
  A.13 Ömer Turan, Bosna'da Osmanlı Medeniyeti. "Bosna'dan Bursa'ya Çengiç Beyleri,", (2015), s.18-25.
  A.14 Ömer Turan, Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas Cephesi: Sarıkamış'tan Van'a. "Prof. Dr. Nejat Göyünç Armağanı", (2016), s.65-77.
  A.15 Ömer Turan, Lozan Barış Görüşmelerinde Ermeni Meselesi. "1915'e Hapsedilen Tarih: Ermeni Meselesi", (2016), s.229-250.
  A.16 Ömer Turan, Birinci Dünya Savaşı'nda Doğu Anadolu'da Güvenlik ve Asayiş. "Türk Polis Tarihinin Kökenleri", 1, (2017), s.423-434.
  A.17 Ömer Turan, Ermeni Meselesinde Misyonerlerin Rolü. "Ermeni Sorununa Disiplinler Arası Bakış, Tarih-Siyaset-Hukuk", 1, (2017), s.401-404.
  A.18 Ömer Turan, Rodop Türklerinin 1878 Direnişi. "Balkan Türkleri Fed.", (1998), s.46.
  A.19 Ömer Turan, The Turkish Minority in Bulgaria, 1878-1908. "Türk Tarih Kurumu", (1998), s.XI +350.
  A.20 Ömer Turan, Avrasya'da Misyonerlik. "ASAM", (2002), s.192.
  A.21 Turan, ö.; Özdemir, h.; Halaçolu, y., çiçek, k.; çalik, r., Ermeniler: Sürgün ve Göç. "Türk Tarih Kurumu", (2004).
  A.22 turan, ö; ibrahimgil, m, Balkanlardaki Türk Mimari Eserlerinden Örnekler. "Türkiye Büyük Millet Meclisi", (2004).
 

Translation of a Book or Chapter in a Book

 

Review of a Book

  A.1 Ömer Turan, Doğu Avrupa Milliyetçiliğinin İç ve Dış Kökenleri. "Türkiye Günlüğü", (2013), s.124-152.
<< back