Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. ÖMER TURAN
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 3137
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, University of Ankara, Facuty Of Divinity
  Master's, University of Ankara, History
  Master's, Catholic University of Leuven, History
  Doctorate, Catholic University of Leuven, History

Membership and Awards

 

Awards

  A.1 Middle East Technical University. "Üstün Başarı Ödülü", (6.2002)
  A.2 ODTÜ. "ODTÜ ÖDÜLÜ", (7.2003)
  A.3 ODTU. "ODTÜ ödülü", (5.2005)
  A.4 METU. "Middle East Technical University Performance Award", (6.2006)
  A.5 METU. "METU Incentive Premium for Performance", (.2014)
  A.6 METU. "Publication Award", (.2014)
  A.7 Universidad Mayor De San Andres. "Honorable Consejo De Carrera Ciencia Politica Y Gestion Publica", (3.2016)
 

Memberships

  A.1 Türk Silahlı Kuvvetleri Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi Genel Kurul Üyesi . 1 AUGUST 1999 - .
  A.2 Atatürk Araştırma Merkezi Muhabir Üyeliği . - .
  A.3 TSK Atatürk Araştırma ve Eğitim Merkezi (ATAREM) Yürütme Kurulu Üyesi . 1 MARCH 2000 - .
  A.4 Balkanların Sesi Dergisi Yazı Kurulu Üyesi . 1 JANUARY 2000 - .
  A.5 Atatürk Araştırma Merkezi Muhabir Üyesi . 1 JANUARY 2000 - .
  A.6 OTAM (Osmanlı Tarihi Araştırmaları Merkezi Dergisi)Yayıon Kurulu Üyeliği . - .
  A.7 Atatürk Haftası Armağanı Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği . - .
  A.8 Balkanlar'da Türk Kültürü Dergisi Yayın Kurulu Üyeliği . 1 JANUARY 2001 - 1 DECEMBER.
  A.9 Yayın Kurulu Üyesi: Atatürk Haftası Armağan Kitabı . 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002.
  A.10 Hakem Kurulu Üyesi: A.Ü. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM . 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002.
  A.11 Yayın Kurulu Üyesi: Avrasya Etüdleri Dergisi . 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002.
  A.12 Yazı Kurulu Üyesi: Balkanların Sesi Dergisi . 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002.
  A.13 Expert - Ulusal Ajans . 1 JANUARY 2004 - 1 DECEMBER 2005.
  A.14 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 MARCH 2013 - 1 DECEMBER 2013.
  A.15 Member of Appraisal Committee or Award Jury . - .
  A.16 Member of Appraisal Committee or Award Jury . - .
 

Refereeing

  A.1 A.Ü. Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi OTAM. 2002.
  A.2 Avrasya Etüdleri. 2002.
  A.3 Bilig. 2002.
  A.4 Belleten. 2003.
  A.5 Academic Studies. 2003.
  A.6 Bilig. 2003.
  A.7 Eurasian Studies. 2003.
  A.8 Atatürk Arastirma Merkezi Dergisi. 2004.
  A.9 Erdem. 2004.
  A.10 Grundvig/Ulusal Ajans. 2004.
  A.11 Sosyal Bilimler Enstitüsü. 2004.
  A.12 Belleten. 2004.
  A.13 Türk Boğazları. 2005.
  A.14 Etudes Balkanique,v.s.. 2005.
  A.15 XI. Military History Conference. 2006.
  A.16 Belleten. 2011.
  A.17 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, OTAM, Bilig. 2011.
  A.18 belleten. 2012.
  A.19 Atatürk Araştırma, OTAM, Güneydoğu Avrupa Araştırmaları. 2012.
  A.20 Atatürk Araştırma Merkezi. 2012.
  A.21 bilig. 2012.
  A.22 Belleten. 2013.
  A.23 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. 2013.
  A.24 The Image of the Turks in Armenian Textbooks. 2013.
  A.25 Belleten. 2013.
  A.26 Güney Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi. 2013.
  A.27 OTAM. 2013.
  A.28 Anadolu'da Amerikan Hastahaneleri ve Tıbbi Misyonerlik. 2014.
  A.29 Delegitimizing the Ottoman Imperial Order at the Dawn of New Diplomacy. 2014.
  A.30 Atatürk'ün Seçilerek Geldiği Görevler. 2014.
  A.31 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, DTCF Dergisi. 2014.
  A.32 Bursa'da Misyonerler. 2014.
  A.33 -. 2014.
  A.34 Türk Tarih Kurumu Karşılıksız Yüksek Lisans, Doktora Bursları Jüri Üyeliği. 2015.
  A.35 Atatürk Araştırma Merkezi Karşılıksız Yüksek Lisans ve Doktora Bursları Jüri Üye. 2015.
  A.36 KAF-DAV. 2015.
  A.37 DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi. 2015.
  A.38 Askeri Tarih Araştırmaları Dergisi. 2015.
  A.39 Routledge. 2015.
  A.40 Atatürk Araştırma Merkezi. 2015.
  A.41 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. 2015.
  A.42 Journal of Caucasian Studies. 2015.
  A.43 Belleten. 2015.
  A.44 TÜBİTAK 46. Orta Öğretim Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması Jüri Üyeliği. 2015.
  A.45 Atatürk Yolu. 2016.
  A.46 Cihan Harbinde Osmanlı Devleti. 2016.
  A.47 Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi. 2016.
  A.48 42. Uluslararası Askeri Tarih Kongresi. 2016.
  A.49 Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi. 2016.
  A.50 Göç Araştırmaları Dergisi. 2016.
  A.51 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. 2016.
  A.52 Atatürk Araştırma Merkezi Karşılıksız Yüksek Lisans ve Doktora Bursları Jüri Üye. 2016.
  A.53 Atatürk Araştırma Merkezi Çanakkale Muharebeleri Projesi. 2016.
  A.54 Türkiye-Finlandiya İlişkileri. 2016.
  A.55 A Comparative Analysis of Republican People's Party. 2016.
  A.56 Yabancı Arşiv Belgelerine Göre Balkan Savaşları. 2016.
  A.57 Truman Doktrini ve Marshal Planı. 2016.
  A.58 47. TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri. 2016.
  A.59 Osmanlı Taşra Toplumu. 2016.
  A.60 Osmanlı Diplomasisi. 2016.
  A.61 Belleten. 2016.
  A.62 Tarih Araştırmaları Dergisi. 2016.
  A.63 OTAM. 2017.
  A.64 TÜBİTAK 2204 A Lise Öğrencileri Araştırma Projeleleri. 2017.
  A.65 H.Ü. Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi. 2017.
  A.66 Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi. 2017.
  A.67 DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi. 2017.
  A.68 Türk Tarih Kurumu. 2017.
  A.69 TÜBA. 2017.
  A.70 Belleten. 2017.
  A.71 Dokuz Eylül Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Çağdaş Tür. 2017.
  A.72 Genelkurmay ATASE. 2017.
  A.73 Atatürk Araştırma Merkezi. 2017.
  A.74 Uluslararasi Iliskiler-International Relations. 2017.
  A.75 Belleten. 2017.

Conference and Seminar Organization

  A.1 Agop Garabedyan, Ömer Turan, Iordanka Bibina, Kalina Peeva, Bulgaria and Turkey on the Way to Europe. "Bulgarian Academy of Science", (6.2002).
  A.2 Mustafa İsen, Ömer Turan, Nejdet Bilgi, Ünal Şener, Birinci Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu. "Celal Bayar Üniversitesi", (6.2002).
  A.3 Turan, Ö; Inalcık, H, Radusev, E; etc., Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri. "Osmangazi Üniversitesi", (5.2005).
  A.4 Turan, Ö; Akgün, S; Ortaylı, İ; Tetsuya, S; Radusev, E, International Conference of the Ottoman-Russian War of 1877-78. "Middle East Technical University", (12.2005).
  A.5 KAF-DAV, Circassians in the 21th Century. "KAF-DAV", (.2011).
  A.6 Istanbul University - Bursa Municipality, I. Uluslararası Balkanlar ve Göç Kongresi. "Istanbul University", (12.2012).
  A.7 Caucasian Foundation, Circassians in the 21th Century. "Caucasian Foundation", (9.2012).
  A.8 Celal Bayar Üniversitesi, III.Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu. "Celal Bayar Üniversitesi", (5.2012).
  A.9 Mehmet Ali Beyhan, Osman Köksal, Neşe Özden..., Kuruluşundan 90. Yılına Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Konferansı. "Eskişehir Valiliği, Osmangazi Üniversitesi...", (10.2013).
  A.10 Yunus Söylet, Adnan Yüksel, Mahmud Ak, Ugo Vlaisavlevich..., International Balkan Annual Conference-2013. "İstanbul University, University of Sarajevo..", (10.2013).
  A.11 Münir Karaloğlu, Kamil Dilek, Mehmet Ali Beyhan..., Mudanya Mütarekesi'nden Günümüze Bursa Uluslararası Sempozyumu. "Bursa Valiliği, Uludağ Üniversitesi, Atatürk Araştırma Merke", (9.2013).
  A.12 Mehmet Ali Beyhan, Adnan Sofuoğlu, Çağrı Erhan..., 90. Yılında Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti Uluslararası Sempozyumu. "Hacettepe Üniversitesi, Atatürk Araştırma Merkezi", (11.2013).
  A.13 Bilim Kurulu Üyesi, Tarihten Günümüze Elazığ. "Atatürk Araştırma Merkezi - Elazığ Valiliği - Fırat Üniversi", (11.2014).
  A.14 Bilim Kurulu Üyesi, İttihatçılar ve İttihatçılık Sempozyumu. "Türk Tarih Kurumu", (11.2014).
  A.15 Ömer Turan, Mehmet Ali Beyhan, Nihat Büyükbaş, Yavuz Aslan..., 100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı'nda Kafkas (Doğu) Cephesi. "ATAM, Erzurum Valiliği, Atatürk Üniversitesi", (9.2014).
  A.16 Bilim Kurulu Üyesi, Uluslararası Boyutlarıyla Kıbrıs Meselesi ve Geleceği. "Atatürk Araştırma Merkezi", (12.2014).
  A.17 Ömer Turan, Tetsuya Sahara, Mustafa Türkeş, The First World War in Eurasia, Historiography and Public Image. "METU-Meiji University", (10.2014).
  A.18 Bilim Kurulu Üyesi, Birinci Dünya Savaşı’nda Ermeniler Sempozyumu. "Türk Tarih Kurumu", (4.2014).
  A.19 Ömer Turan, Erol Taymaz, Muhittin Ünal, Ayla Erol..., Anavatanlarından Sürülüşlerinin 150. Yılında Çerkesler. "KAFDAV-Kafkas Dernekleri Federasyonu", (9.2014).
  A.20 Mehmet Ali Beyhan, Nihat Büyükbaş, Ömer Anayurt..., Türkiye'de İstiklal Mahkemeleri. "Atatürk Araştırma Merkezi, Adıyaman Üniversitesi", (12.2015).
  A.21 Mehmet Ali Beyhan, Akif Alizade, Yakub Mahmudov Uğur Ünal..., VIII. Uluslararası Atatürk Kongresi. "Atatürk Araştırma Merkezi, Azerbaycan Bilimler Akademisi", (10.2015).
  A.22 Atatürk Araştırma Merkezi, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika Araştırmalarında Arşivlerin Rolü Uluslararası Sempozyumu. "Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü", (4.2016).
  A.23 Atatürk Araştırma Merkezi, Bitlis Eren Üniversitesi, Türk-Ermeni İlişkilerinin Bölgesel Politikalara Etkisi. "Bitlis Eren Üniversitesi", (5.2016).
  A.24 Atatürk Araştırma Merkezi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Kutü'l-Amare Zaferi'nin 100. Yılı Münasebetiyle I. Dünya Savaşı'nda Ir. "Mardin Artuklu Üniversitesi", (4.2016).
  A.25 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Uluslararası Balkan Tarihi ve Kültürü Sempozyumu. "Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi", (10.2016).
  A.26 Polis Akademisi, I. Uluslararası Kolluk Tarihi Sempozyumu. "Polis Akademisi", (4.2016).
  A.27 Ömer Turan, Mehmet Ali Beyhan, Nihat Büyükbaş..., II. Uluslararası Demokrasi Sempozyumu. "Atatürk Araştırma Merkezi - Giresun Üniversitesi", (11.2017).
  A.28 Ömer Turan, Güray Kırpık, Mehmet Ali Çakmak..., I. Dünya Savaşı'nın Hukuki ve Tarihi Yönleri Uluslararası Sempozyumu. "Türk Tarih Kurumu, İstanbul Üniversitesi", (12.2017).
  A.29 Ömer Turan, Timuçin Faik Ertan, Mesut Çapa..., II. Uluslararası Sakarya Meydan Muharebesi ve Haymana Sempozyumu. "Ankara Üniversitesi, Haymana Kaymakamlığı", (9.2017).
  A.30 Ömer Turan, Mehmet Ali Beyhan, Nihat Büyükbaş..., Türkiye-Romanya İlişkileri: Geçmiş ve Günümüz. "Atatürk Araştırma Merkezi - Köstence Ovidius University", (10.2017).
  A.31 Ömer Turan, Mehmet Ali Beyhan, Nihat Büyükbaş..., 100. Yılında Sovyet İhtilali. "Atatürk Araştırma Merkezi, Azerbaycan Milli İlimler Akademis", (10.2017).
  A.32 Ömer Turan, Halil Özşavlı..., Mercidabık'tan günümüze 500 Yılda Orta Doğu Sempozyumu. "Kilis 7 Aralık Üniversitesi", (12.2017).
<< back