Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Assoc.Prof.Dr. MUSTAFA KEMAL BAYIRBAĞ
FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2007
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, City & Region Plan.
  Master's, Middle East Technical University, Urban Policy Planning
  Doctorate, CARLETON UNIVERSITY, Public Policy

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Mustafa Kemal Bayırbağ, Local Entrepreneurialism and State rescaling: ‘Scalar strategies of representation. "Urban Studies", 47, (2009), p.363 - 385.
  A.2 Mustafa Kemal Bayırbağ, Pro-business local governance and (local) business associations: The case of Gaziantep. "Business & Politics", 13, (2011), p.1 - 37.
  A.3 Mustafa Kemal Bayırbağ, Is there job after college?”: Higher education’s impact on transition from school to work. "METU Studies in Development", 40, (2013), p.465 - 492.
  A.4 Mustafa Kemal Bayırbağ, “Continuity and Change in Public Policy: Exclusion, Redistribution and State Rescaling in Turkey”. "International Journal of Urban and Regional Research", 37, (2013), p.1123-1146.
  A.5 Bayırbağ, Mustafa Kemal; Penpecioğlu, Mehmet, Urban Crisis: Limits to Governance of Alienation doi:10.1177/0042098015617079. "Urban Studies (Special Issue “Interrogating Urban Crisis: Governance, Contestation and Critique” )", Special Is, (2015), p.Online (first).
  A.6 Mustafa Kemal Bayırbağ, Sybille Münch, Jonathan Davies, Interrogating urban crisis: Cities in the governance and contestation of austerity. "Urban Studies", 54, (2017), p.2023-2038.
 

Conference Papers

  A.1 Mustafa Kemal Bayırbağ, Political Parties and Local Politics. "Canadian Political Science Association’s CPSA-2004 Conference, Winnipeg/Canada", (2004).
  A.2 Mustafa Kemal Bayırbağ and Evren Tok (second author), The Political Economy of European Citizenship. "Canadian Political Science Association’s CPSA-2005 Conference, London, Ontario/Canada", (2005).
  A.3 Mustafa Kemal Bayırbağ, Urban Coalitions and Re-scaling of the State. "Canadian Political Science Association’s CPSA-2005 Conference, London, Ontario/Canada", (2005).
  A.4 Mustafa Kemal Bayırbağ, Local entrepreneurialism and (local) business associations. "Political Science Association (British) 2009 meeting, Manchester/UK", (2009).
  A.5 Mustafa Kemal Bayırbağ, State rescaling, exclusion and the temporality of neoliberalism: The case of Turkey. "Canadian Political Science Association 2009 meeting, held at Carleton University, Ottawa/Canada", (2009).
  A.6 Mustafa Kemal Bayırbağ, Caught between legitimacy and crisis: Fiscal crises of the state and the education policy in Turkey. "Canadian Political Science Association, Concordia University, Montreal/Canada", (2010).
  A.7 Mustafa Kemal Bayırbağ, Is there a job after the college?: How do the fourth year students of Faculty of Economic and Administrative Sciences (METU) experience and manage the transition from school to work?. "ECER 2011 Conference, Berlin/Germany", (2011), p.1.
  A.8 Mustafa Kemal Bayırbağ, Mehmet Penpecioğlu, URBAN GEOGRAPHY OF CONTESTATION: Dispossession, exploitation, commons and representation in the Eastern/Southern Cities . "City Futures 2014: Cities as strategic places and players in a globalized world", (2014).
  A.9 Mustafa Kemal Bayırbağ, Erden Attila Aytekin, The question of autonomy and the future of administration in the Middle East: Lessons from the Kurdish movements. "AMEPPA 2014 Conference, Beyrut", (2014).
  A.10 Bayırbağ, Mustafa Kemal, Globalization and the Higher Education Policy in Turkey. "Public Policymaking in a Globalized World", (2015), p.252 - 288.
  A.11 Mustafa Kemal Bayırbağ, Governance of Mobility: Contested Territoriality, Political Vacuum, and State Rescaling . "City Debates 2016 Conference", (2016).

Book and Chapter in a Book

  A.1 Bayırbağ, Mustafa Kemal, Dynamics of Post-crisis Reform in Public Policy: The Case of Education Policy in Turkey. "Public Administration and Policy in the Middle East", (2015), p.61 - 81.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Mustafa Bayırbağ, "Türkiye'de Siyasal Parti ve Oluşumların Yerel Yönetimlere Yaklaşımları". "ADA, Kentliyim Dergisi", 4, (1998), s.87-95.
  A.2 Mustafa Kemal Bayırbağ, Ölçek Yaklaşımının Kent ve Bölgelerin Yükselişinin Açıklanmasındaki Katkıları Üzerine. "Praksis", (2006).
  A.3 Mustafa Kemal Bayırbağ, Yerel Yönetimlere Bütünsel Bir Bakış: Türkiye’de devletin ve siyasa-yapım sürecinin mekansal dönüşümü üzerine bazı ön düşünceler (Opinion Piece - that was eventually published in January 2009). "İktisat", (2008).
  A.4 Mustafa Kemal Bayırbağ, Merkez-Çevre’den Piyasa-Islam Sentezine: Ikinci Neo-liberal Program ve AKP. "Doğudan", (2008).
  A.5 Mustafa Kemal Bayırbağ, Homo sum, humani nihil a me alienum puto”: Kurtuluş yok tek başına!. "Praksis", Special is, (2013), s.7 - 16.
  A.6 Bayırbağ, Mustafa Kemal, "Siyasal Rejim Tartışmaları Forumu" (katılımcı). "Praksis (Siyasal Rejim Tartışmaları) (sf 47 - 90)", 37, (2015), s.50-54 / 88-89.
 

Conference Papers

  A.1 Mustafa Kemal Bayırbağ, Ulus Devletin Dönüşen Mekansal Mantığı ve Yerelliklerin Yükselişi. "TSBD 2005 (Turkish Social Sciences Association) Conference, Ankara/Turkey", (2005).
  A.2 Mustafa Kemal Bayırbağ, Türkiye’de öğretmenlik: Cephedeki bürokratların hikayesi” (Being a teacher in Turkey: The story of the street level bureaucrats in Turkey). "TSBD 2011 (Turkish Social Sciences Association) Conference, Ankara/Turkey", (2011), s.1.
  A.3 Mustafa Kemal Bayırbağ, Kamu politikası analizi için bir çerçeve önerisi. "5. Kamu Politikaları Çalıştayı (Yıldırım Beyazıt Üni, Ankara, 25 - 26 October), Bildiri Özet Kitabı", (2013).
  A.4 Mustafa Kemal Bayırbağ and Mehmet Penpecioğlu, Neoliberal Kent ve Görünmeyen Kriz: Kriz denetimi stratejilerinin perdesini indirmek. "Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 4. Sempozyumu (28-30 Kasım 2013, Mersin Üni), Bildiri Kitabı", (2013), s.131 - 148.
  A.5 Mustafa Kemal Bayırbağ, Globalization and the Higher Education Policy in Turkey. "“International Workshop on ‘Public Policymaking’ in a Globalized World”, Sabancı University", (2014).
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Mustafa Kemal Bayırbağ, Devletin yeniden ölçeklenmesi, dışlanma ve neoliberalizmin zamansallığı. "Tarih, Sınıflar, Kent", (2010).
  A.2 Mustafa Kemal Bayırbağ, Commentary on the research “The Provincial Council in the Case of Mersin: Deputies, Functions and the Transformation Process”. "Reform Sonrası İl Meclisleri: Dönüşüm ve Statüko", (2011), s.132 - 139.
  A.3 Mustafa Kemal Bayırbağ, Siyaset ve Kent Çalışmaları. "Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler", (2012), s.529 - 539.
  A.4 Mustafa Kemal Bayırbağ, “Kamu politikası analizi için bir çerçeve önerisi”. "Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama", (2013), s.48 - 71.
  A.5 Mustafa Kemal Bayırbağ and Asuman Göksel, Siyaset ve Kamu Yönetimi. "Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinler Arası İlişkiler (3. Genişletilmiş Baskı)", (2013), s.153 - 169.
  A.6 Bayırbağ, Mustafa Kemal, Kamu yönetimi eğitiminde güncel gelişmeler: Dönüşümler, eğilimler ve önümüzdeki işler. "Kamu Yönetimi Eğitimi", (2015), s.475 - 485.
  A.7 Penpecioğlu, Mehmet; Bayırbağ, Mustafa Kemal, Büyük Ölçekli Projeler ve Neoliberal Sehirciligin Karsılastırmalı Siyaseti: Türkiye Metropoliten Kentlerinden Örnekler. "Neden, Nasıl, Kimin için KENTSEL DONUSUM", (2015), s.333 - 355.
  A.8 Mustafa Kemal Bayırbağ, “Kentsel Politika Planlaması”. "Kent Planlamaya Giriş", (2017).
<< back