Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. YAŞAR KONDAKÇI
FACULTY OF EDUCATION
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 4029
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Psychological Counseling And G
  Bachelor's, Middle East Technical University, Studies In Public Administrati
  Master's, Middle East Technical University, Educational Administration And
  Doctorate, GHENT UNIVERSITY, Management And Organization

Research

Thesis Supervised

  A.1 THE EFFECT OF INDIVUDUAL DIFFERENCES ON EDUCATIONAL IDEOLOGIES OF SCHOOL LEADERS IN MERSIN. Msc Thesis. ASLIHAN HANCI YERLİ. (2008)
  A.2 INNOVATIVENESS AS A MANAGERIAL PROCESS IN THE CONTEXT OF SCIENCE TEACHING: A CASE STUDY ON BAHÇEŞEHIR SCIENCE AND TECHNOLOGY HIGH SCHOOL. Msc Thesis. ZEHRA PEKŞEN. (2010)
  A.3 LEADERSHIP EFFECTIVENESS OF THE PRIMARY SCHOOL PRINCIPALS WITH REGARD TO THE YEAR OF TEACHING EXPERIENCE AND EDUCATIONAL BACKGROUND. Msc Thesis. MERVE ZAYİM. (2010)
  A.4 PERCEIVED SCHOOL EFFECTIVENESS OF PUBLIC PRIMARY SCHOOLS WITH REGARD TO IMPLEMENTING TOTAL QUALITY MANAGEMENT. Msc Thesis. DERYA YILMAZ. (2010)
  A.5 A QUALITATIVE ANALYSIS OF SCHOOL CULTURE. Phd Thesis. AMİNE ZÜHAL ZEYBEKOĞLU ÇALIŞKAN. (2011)
  A.6 THE RELATIONSHIP BETWEEN RESILIENCE AND READINESS FOR CHANGE OF TEACHERS IN SCHOOLS.. Msc Thesis. ÖMER ÇALIŞKAN. (2011)
  A.7 AN ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN SCHOOL-BASED MANAGEMENT AND SCHOOL PERFORMANCE WITH RESPECT TO ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS IN TURKISH SCHOOLS.. Msc Thesis. HAKAN SİVRİ. (2011)
  A.8 RESTRUCTURING PROCESS TO INCREASE MOTIVATION IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS. Phd Thesis. FATMA ATAMAN. (2012)
  A.9 UNDERSTANDING THE CULTURE OF AN EDUCATIONAL ORGANISATION THROUGH LANGUAGE. Phd Thesis. ASU ŞAHİN. (2012)
  A.10 EDUCATION POLICIES OF TURKEY TOWARDS THE BALKAN COUNTRIES AND INVESTIGATING SOCIAL, CULTURAL, POLITICS AND HISTORICAL ASPECTS OF THESE POLICIES. Phd Thesis. SERVET KÖKSAL. (2014)
  A.11 ETHICAL REASONING IN SCHOOL MANAGEMENT. Phd Thesis. ÖZGÜR ÖNEN. (2014)
  A.12 THE EFFECTIVENESS OF KNOWLEDGE MANAGEMENT TOOLS AT METU AND BILKENT UNIVERSITY. Phd Thesis. BURCU TİBET. (2015)
  A.13 MODELING PUBLIC SCHOOL TEACHERS CHANGE IMPLEMENTATION BEHAVIORS: INTERRELATIONS AMONG CHANGE ANTECEDENTS, CHANGE-RELATED AFFECT, COMMITMENT TO CHANGE, AND JOB SATISFACTION. Phd Thesis. MERVE ZAYİM. (2015)
  A.14 THE RELATIONSHIP BETWEEN DISTRIBUTED LEADERSHIP, ENABLING SCHOOL STRUCTURE, TEACHER COLLABORATION, ACADEMIC OPTIMISM AND STUDENT ACHIEVEMENT: A SCHOOL EFFECTIVENESS MODEL. Msc Thesis. YUSUF İKBAL OLDAÇ. (2016)
  A.15 INVESTIGATING THE RELATIONSHIP BETWEEN DISTRIBUTED LEADERSHIP AND READINESS FOR CHANGE AMONG PUBLIC PRIMARY AND SECONDARY SCHOOL TEACHERS. Msc Thesis. CEREN DEMİR ERDOĞAN. (2016)
  A.16 INTERNATIONALIZATION IN TURKISH UNIVERSITIES; CONTRIBUTIONS, CONFLICTS AND SOURCES OF CONFLICTS: A MULTIPLE CASE STUDY. Phd Thesis. BETÜL BULUT ŞAHİN. (2017)

Project Work

  A.1 Ankara'daki Üniversitelerde Öğrenim Gören Yabancı Öğrencilerin Sosyal, Kültürel ve Akademik Deneyimlerinin İncelenmesi. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 MARCH 2008 - 1 DECEMBER 2009. Local Coordinator .
  A.2 Ankara'daki üniversitelerde öğrenim gören yabancı öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik deneyimlerinin. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 MARCH 2008 - 1 MAY 2009. Local Coordinator .
  A.3 Ankara'da Özel Sektör Sosyal Sorumluluğu Kapsamında Devlet Tarafından Verilen Eğitime Yapılan Katkıların İncelenmesi. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 MARCH 2009 - 1 DECEMBER 2010. Local Coordinator .
  A.4 Ankarada Özel Sektör Sosyal Sorumluluğu Kapsamında Devlet Tarafından Verilen Eğitime Yapılan Katkıların İncelenmesi. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 MARCH 2009 - 1 JULY 2010. Local Coordinator .
  A.5 Genç Öğretim Elemanlarının Mesleki Toplumsallaşması ve Akademik Kimlik Algılarının İncelenmesi. TUBİTAK Projects , 1 SEPTEMBER 2009 - 1 JANUARY 2012. Researcher .
  A.6 Genç Öğretim Elemanlarının Mesleki Toplumsallaşması ve Akademik Kimlik Algılarının İncelenmesi. TUBİTAK Projects , 1 SEPTEMBER 2009 - 1 JANUARY 2012. Researcher .
  A.7 Genç Öğretim Elemanlarının Mesleki Toplumsallaşması ve Akademik Kimlik Algılarının İncelenmesi. TUBİTAK Projects , 1 SEPTEMBER 2009 - 1 JANUARY 2012. Researcher .
  A.8 Genç Öğretim Elemanlarının Mesleki Toplumsallaşması ve Akademik Kimlik Algılarının İncelenmesi. TUBİTAK Projects , 1 JANUARY 2010 - 1 JANUARY 2012. Researcher .
  A.9 Ankara'daki Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Örgütsel Değişime Hazır Olma Durumları ve Örgütsel Güven Duyguları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 APRIL 2010 - 1 DECEMBER 2010. Local Coordinator .
  A.10 Milli Eğitim Bakanlığı´na Bağlı Okullarda Çalışan Öğretmenlerin Sürekli Değişim Eğitimleri ve Süreç İçerik ve Ortam Değişkenleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2010 - 1 DECEMBER 2010. Local Coordinator .
  A.11 Öğretmenlik Meslek Bilgisi Derslerinin Uzaktan Eğitime Entegrasyonu ve Bu Ortamda Öğrenmeye İlişkin Öğrenci Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 MARCH 2011 - 1 DECEMBER 2011. Researcher .
  A.12 EU-CAMP: A Constructivist Approach for Mobilising Pupils for Learning EU. EU , 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2012. Researcher .
  A.13 Türk eğitim sisteminde değişime yönelik olumsuz duygular ve direncin yordayıcıları ve sonuçları. BAP-1 BAP-1 Graduate Student Study, 1 JANUARY 2014 - 1 DECEMBER 2014. Local Coordinator .
  A.14   Türkiye´de Uluslararası Öğrenci Hareketliliği: Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Yükseköğrenim için Türkiye´yi Tercih Sebeplerinin Modellemesi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 APRIL 2015 - 1 APRIL 2017. Local Coordinator .
  A.15 Türkiye´de Uluslararası Öğrenci Hareketliliği: Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Yükseköğrenim için Türkiye´yi Tercih Sebeplerinin Modellemesi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 APRIL 2015 - 1 APRIL 2017. Local Coordinator .
  A.16 Governance and Academic Leadership of Chinese and European Universities in the Context of Innovation and Internationalization (LEAD). Projects funded within the scope The EU Frameworks Programs Cooperation Projects Capacity Building in the field of Higher Education, ERASMUS+, 1 OCTOBER 2015 - 1 OCTOBER 2018. Researcher .
  A.17 Okullarda Sosyal Adelet Liderliği. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2015 - 1 DECEMBER 2015. Local Coordinator .
  A.18   Türkiye´de Uluslararası Öğrenci Hareketliliği: Uluslararası Öğrencilerin Yaşam Doyumları ve Yükseköğrenim için Türkiye´yi Tercih Sebeplerinin Modellemesi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 APRIL 2015 - 1 APRIL 2017. Local Coordinator .
  A.19 Azerbaycan da Din Devlet İlişkileri. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2016 - 1 DECEMBER 2016. Researcher .
  A.20 YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİLERE SUNULAN İMKAN VE HİZMETLERİN SOSYAL ADALET SAĞLAMADAKİ ROLÜ. BAP-1 BAP-1 , 1 MAY 2016 - 1 DECEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.21 Governance and Academic Leadership of Chinese and European Universities in the Context of Innovation and Internationalization (LEAD). Projects funded within the scope The EU Frameworks Programs Cooperation Projects ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education K2, 1 JANUARY 2016 - 1 DECEMBER 2016. Researcher .
  A.22 Governance and Academic Leadership of Chinese and European Universities in the Context of Innovation and Internationalization (LEAD). Projects funded within the scope The EU Frameworks Programs Cooperation Projects ERASMUS+ Capacity Building in Higher Education K2, 1 JANUARY 2017 - 1 DECEMBER 2017. Researcher .
<< back