Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Assoc.Prof.Dr. FATMA UMUT BEŞPINAR AKGÜNER
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 3124
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Sociology
  Bachelor's, Middle East Technical University, Sociology
  Doctorate, University of Texas at Austin, Sociology

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Fatma Umut Beşpınar, Sexuality. "Oxford Encyclopedia of the Islamic World", (2008).
  A.2 Fatma Umut Beşpınar, “Women’s Constant Endeavour to be a ‘Real’ Police”, review of Geneviève Pruvost, Profession: Policier. Sexe: Féminin. By Geneviève Pruvost.. "Current Anthropology", 49, (2008), p.1135-1137.
  A.3 Fatma Umut Beşpınar, Questioning Agency and Empowerment: Women’s Work-Related Strategies and Social Class in Urban Turkey. "Women Studies International Forum.", 33, (2010), p.523-532.
  A.4 Beşpınar, Fatma Umut; Topal, Çağatay; Kalaycıoğlu, Sibel, Consensual control through the articulation of technology and local culture: evidence from a textile factory in Turkey. "New Technology, Work and Employment", 29, (2014), p.224-236.
  A.5 Ural, H., Beşpınar, F. U., Class and Habitus in the Formation of Gay Identities, Masculinities, and Respectability in Turkey. "Journal of Middle East Women's Studies", 13, (2017), p.244-264.
 

Conference Papers

  A.1 Fatma Umut Beşpınar, Socio-economic and Cultural Constraints Behind Women’s Labor Force Participation in Urban Turkey . "Middle East and Central Asia: Politics, Economics and Society Conference, University of Utah", (2006).
  A.2 Fatma Umut Beşpınar, Questioning Women’s Empowerment: Work-Related Strategies in Urban Turkey . "American Sociological Association annual meetings", (2007).
  A.3 Fatma Umut Beşpınar, Two Steps Forward, One Step Back: Local and International Actors Defining Women’s Rights in Turkey . "The Middle East Studies Association", (2007).
  A.4 Sibel Kalaycıoğlu, Kezban Çelik, Umut Beşpınar, 1990 Sonrası Avrupa Göçü için Geliştirilen Stratejiler ve Bu Stratejilerin Geride Kalan Kadın Üzerine Etkileri, Sibel Kalaycıoğlu ve Kezban Çelik ile.. "International Multidisciplinary Women’s Congress", (2009).
  A.5 Çağatay Topal, Fatma Umut Beşpınar, Kafka's Turbulent Society in the Trial: A Durkheimean Investigation. "10th Conference of the European Sociological Association", (2011).
  A.6 Sibel Kalaycıoğlu, Fatma Umut Beşpınar, Çağatay Topal, From "Unequal Negotiation" to "Forced Consent": Workers' Different Strategies in Two Settings. "10th Conference of the European Sociological Association", (2011).
  A.7 Beşpınar, F. Umut, Kalaycıoğlu, Sibel and Rittersberger-Tılıç, Helga, A New Pattern in Turkish Migration in Europe: The Case of Imported Grooms. "The Turkish Migration in Europe: Projecting the Next 50 Years Conference", (2012).
  A.8 Fatma Umut Beşpınar, Ayşe İdil Aybars, Struggling against the Myth of Equality in Research and Academia: The case of women in academia in Turkey. "European Sociological Association 2015", (2015).
  A.9 Fatma Umut Beşpınar, Lütfiye Zeynep Beşpınar, Clues of Social Polarization: Middle Class Fatherhood Experiences in Secular and Conservative Groups in Turkey. "European Sociological Association 2015", (2015).
  A.10 Aybars, İdil; Beşpınar, Fatma Umut; Acar, Feride, Cultural and Institutional Resistance Against Gender Equality: The Case of METU in Turkey. "Gender Time International Conference", (2016).
  A.11 Beşpınar, F. U., Aybars, A. İ., Feeling more insecure than before: Women in academia in Turkey. "European Sociological Association (ESA), 13th Conference", 13, (2017).
  A.12 Beşpınar, L. Z., Beşpınar, F. U., Social Resilience as a Process based on Multiple Dynamics: Left Behind Family Members’ Strategies after Soma (Turkey) Industrial Disaster. " European Sociological Association (ESA), 13th Conference", 13, (2017).

Book and Chapter in a Book

  A.1 Fatma Umut Beşpınar, Women in Turkey: Caught between Tradition and Modernity. "Women in the Middle East and North Africa: Agents of Change", (2011), p.173-187.
  A.2 Saktanber, Ayşe and Beşpınar, Fatma Umut, Youth. "Handbook of Modern Turkey", (2012).
  A.3 Çelik, K, Beşpınar, F. U., Kalaycıoğlu, S, Experiences of Stay-Behind Women in International Migration. "Migration, Familie und soziale Lage: Beitrage zu Bildung, Gender und Care", (2013), p.235-250.
  A.4 Beşpınar, Fatma Umut, Women and Gender. "Turkey and the Politics of National Identity: Social, Economic and Cultural Transformation", (2014), p.118-144.
  A.5 Fatma Umut Beşpınar, Between Ideals and Enactments: Experience of “New Fatherhood” among Middle Class Men in Turkey. "Gender and Sexuality in Muslim Cultures", (2015), p.95-115.
  A.6 Beşpınar, F. U., Canel-Çınarbaş, D, Spousal Conflicts and Domestic Violence in Turkey: A Case for Gender Bias in Hate Violence. "The Psychology of Hate Crimes as Domestic Terrorism: US and Global Issues [3 volumes]: US and Global", 3, (2017), p.211-224.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Kalaycıoğlu, S.; Çelik, K.; Beşpınar, F. U., Gitmek mi Zor Kalmak mı?: Avrupa’ya Erkek Göçü ve Geride Kalan Kadının Gözünden Göç Deneyimi. "Edebiyat Fakültesi Dergisi", 27, (2010), s.123-146.
  A.2 Kezban Çelik, Fatma Umut Beşpınar, Farklı Nedenlerle Çalışma ve Çalışmanın Genç Üzerine Etkileri. "Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi", 3, (2011), s.59-69.
  A.3 Beşpınar, F. U, Beşpınar, L. Z., Türkiye'de Hane Halkı Yapıları ve Evlilik Pratiklerinde İkili Resim: Geleneklerin Yanı Sıra Değişimin Yansımaları. "Nüfusbilim Dergisi", 39, (2017), s.109-149.
 

Conference Papers

  A.1 Umut Beşpınar, Alanur Çavlin, 80 Darbesi Sonrası Eşleri Cezaevinde Olan Kadınların Gündelik Hayatlarının Dönüşümü. "11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi", (2009).
  A.2 Umut Beşpınar, Kezban Çelik, İnsan Ticaretinin Görünen Yüzü: Türkiye’de Farklı Sosyal Aktörlerin Seks Ticaretine Bakışı. "International Davraz Congress on Social and Economic Issues Shaping The World’s Future: New Gl", (2009).
  A.3 Çelik, K.; Beşpınar, F. U. and Kalaycıoğlu, S., Stay-Behind Women’s Experiences: Gender Dimension of International Migration in a Traditional Local Community in Turkey, ile. 10th International Conference on Migration and Family, University of Basel, June 10-12 201. "10th International Conference on Migration and Family", (2010).
  A.4 Fatma Umut Beşpınar, Türkiye'de Değişen İş ve İşçilik Deneyimleri. "Türk Sosyal Bilimler Derneği 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi", (2011).
  A.5 Şenil Ünlü-Çetin, Fatma Umut Beşpınar, Harun Ünlü, Köy Enstitülerinin Mezunlarının Babalık Deneyimine Etkisi. "Türk Sosyal Bilimler Derneği 12. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi", (2011).
  A.6 Topal, Ç., Beşpınar, F. U., Topal, Ç., Soma da Madencilerin Risk Anlamlandırmaları: Kurumsal ve Yerel Bilgi Kullanımı. "15. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi", 15, (2017).
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Fatma Umut Beşpınar, Bir Sosyal Bilimcinin “Diğer”ini Anlama Çabası: Çeviri, Yorum ve Söyleşi. "Sanat Felsefe Bilim Teknoloji İdeoloji: Symbolae in Honorem Hasan Ünal Nalbantoğlu", (2008).
  A.2 Ayata, A., Acar, F., Rittersberger-Tılıç, H., Beşpınar, F.U., Çelik, K,, Türkiye’de İnsan Ticaretinin Farklı Formlarına Olan Talebin İncelenmesi. "", (2009).
  A.3 Beşpınar, Fatma Umut, Gender and Family. "Research on Family Structure on Türkiye: Findings and Recommendations", 08, (2014), s.232-281.
  A.4 Beşpınar, Fatma Umut, Marriage in Turkey. "Research on Family Structure on Türkiye: Findings and Recommendations", 08, (2014), s.110-169.
  A.5 Saktanber, Ayşe; Beşpınar, Fatma Umut, Gençlik. "Dünden Bugüne Türkiye: Tarih, Politika, Toplum ve Kültür", (2016).
  A.6 Erdemir, A.; Korkmaz, C.; Karaçalı, H.; Erdem, M.; Weitzhofer, T.; Beşpınar, U., Alevi Bakış Açısıyla Türkiye’de Ayrımcılık. "Alevi Kültür Dernekleri", (2010).
  A.7 Erdemir, A.; Korkmaz, C.; Karaçalı, H.; Erdem, M.; Weitzhofer, T.; Beşpınar, U., Türkiye’de Alevi Olmak. "Alevi Kültür Dernekleri", (2010).
  A.8 Beşpınar, F. U., Aybars, A. İ., Erken Yaşlarda Çocuk Refahı ve Kadın İstihdamı Politika Belgesi/Child Well-being in Early Years and Women's Employment. "UNICEF", (2013), s.112.
<< back