Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Assoc.Prof.Dr. AYŞE TAVUKÇUOĞLU
FACULTY OF ARCHITECTURE
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 6220
Fax :  +903122107966
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Architecture
  Master's, Middle East Technical University, Architecture
  Doctorate, Middle East Technical University, Architecture

Research

Thesis Supervised

  A.1 A study on material properties of autoclaved aerated concrete (AAC) and its complementary wall elements: Their compatibility in contemporary and historical wall sections. Msc Thesis. Simge Andolsun. (2006)
  A.2 An investigation on compatibility properties of exterior finish coats for insulated walls in terms of water vapour permeability and modulus of elasticity. Msc Thesis. Kerime Ors. (2006)
  A.3 An investigation on the water supply and drainage systems of historical Turkish baths. Msc Thesis. Gülşen Dişli. (2008)
  A.4 Acoustical characteristics of historical Turkish Baths. Msc Thesis. Asuman Aydın. (2008)
  A.5 THERMAL PERFORMANCE ASSESSMENT OF HISTORICAL TURKISH BATHS. Msc Thesis. PINAR ÇİÇEK. (2009)
  A.6 ASSESSMENT OF HISTORIC STRUCTURAL TIMBER BY THE USE OF NON-DESTRUCTIVE METHODS. Phd Thesis. AYŞENUR KANDEMİR. (2010)
  A.7 NON-DESTRUCTIVE EXAMINATION OF STONE MASONRY HISTORIC STRUCTURES – QUANTITATIVE IR THERMOGRAPY AND ULTRASONIC TESTING. Msc Thesis. SELEN AKEVREN. (2010)
  A.8 Tuğla duvarlardaki ısıl özelliklerin ve sorunların kızıl ötesi ısıl görüntüleme ve sıcak kutu yöntemleriyle incelenmesi. Msc Thesis. Rukiye KOCKAR. (2012)
  A.9 ACOUSTICAL IMPROVEMENT OF SPORT HALLS WITH SPACE FRAME ROOF FOR THEIR MULTI-PURPOSE USE. Msc Thesis. GÖKÇE ULUSOY. (2014)
  A.10 ASSESSMENT OF SOUND FIELDS IN DOMED HISTORICAL STRUCTURES WITH AN EMPHASIS ON ACOUSTICAL COUPLING. Phd Thesis. ZÜHRE SÜ GÜL. (2015)
  A.11 ASSESSMENT OF SOUND INSULATION CHARACTERISTICS OF TRADITIONAL TIMBER FRAMED STRUCTURES IN TURKEY. Msc Thesis. MELTEM ERDİL. (2015)
  A.12 THE APPLICATION OF CAST STEEL JOINTS FOR STEEL ROOF STRUCTURES IN CHINA. Msc Thesis. NIGAR MADANI. (2015)
  A.13 Assessment of carbon dioxide transmission through porous building materials in relation to indoor air quality. Msc Thesis. BAŞAK YÜNCÜ. (2016)

Project Work

  A.1 AFP-97.02.01.03 KOD NOLU PROJE TAŞ TARİHİ YAPILARIN NEM SORUNLARINDAN KAYNAKL. ODTÜ, ARAŞTIRMA FONU PROJESİ, 1 APRIL 1997 - 1 OCTOBER 1998. Researcher .
  A.2 AFP–00.02.01.08:Tarihi taş yapılarda drenaj sistemlerinin malzeme ve tasarım özelliklerinin incelenmesi:ba. METU Research Fund, 1 JUNE 2000 - 1 APRIL 2002. Researcher .
  A.3 The material properties of Ağzıkarahan Tuffs. METU Research Grant No. BAP-2002.02.01.08, 1 JUNE 2002 - 1 JULY 2004. Researcher .
  A.4 Formation of a database on the materials studies of historic buildings for the purpose of their conservati. METU Research Grant No. BAP-2004.02.01.02, 1 JANUARY 2004 - 1 DECEMBER 2004. Coordinator .
  A.5 Analyses of timber in historic structures by non destructive methods. METU Research Grant No. BAP 2004.02.01.09, 1 JANUARY 2004 - 1 DECEMBER 2004. Researcher .
  A.6 HAMMAM - 517704: Aspects and Multidisciplinary Methods for the Mediterranean Region. EU , 1 SEPTEMBER 2005 - 1 AUGUST 2008. Researcher .
  A.7 QUARRYSCAPES - 051456: Conservation of Ancient Stone Quarry Landscapes in the Eastern Mediterranean. EU , 1 NOVEMBER 2005 - 1 OCTOBER 2008. Researcher .
  A.8 Hammam–517704: Hammam, Aspects and Multidisciplinary Methods of Analysis for the Mediterranean Region. EU , 1 JANUARY 2005 - 1 DECEMBER 2008. Researcher .
  A.9 The QuarryScapes Project-015416: Conservation of ancient stone quarry landscapes in eastern Mediteranean. EU , 1 NOVEMBER 2005 - 1 OCTOBER 2008. Researcher .
  A.10 TÜRKİYE’DE ÜRETİLEN GAZBETON (KÖPÜK BETON)’UN YAPIDA KULLANIM KOŞULLARININ BELİRLENMESİ. METU Research Fund; BAP-2006.02.01.01, 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006. Coordinator .
  A.11 Taş taklidi cephe sıvaların teknolojik özelliklerinin belirlenmesi ve onarım sıvalarının geliştirilmesi: A. METU Research Fund; BAP 2006.02.01.04, 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006. Researcher .
  A.12 Tarihi ahşabın değerlendirilmesinde tahribatsız metotların geliştirilmesi: ultrasonic,akusto-ultrasonik ve. METU Research Fund; BAP 2006.02.01.03, 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006. Researcher .
  A.13 ODTÜ Döner Sermaye 06.02.01.2.00.11 - Kommagene Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı: Nemrut Dağı Tümülüs ve Anıtları Malzeme, Yapısal durum, Jeolojik Arastırmalar ve Koruma Önerileri Geliştirme ve Yönetim Planı Hazırlanması Projesi.. DSİM Projects , 1 AUGUST 2006 - 1 DECEMBER 2010. Researcher .
  A.14 Ayaş'taki Bazı Tarihi Konut Sıvalarının İncelenmesi Ve Uygun Onarım Sıvalarının Hazırlanması. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER 2007. Researcher .
  A.15 Tarihi Türk Hamam Yapılarının Tahribatsız Yöntemlerle Muayenesi:sıcak-soğuk su tesisatı, ısıtma-drenaj sis. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER 2007. Local Coordinator .
  A.16 MonumentsLab – 206710: Improvement of the METU-Research Laboratory for the Care and Conservation of Historic Monuments. EU , 1 JUNE 2008 - 1 JUNE 2011. Researcher .
  A.17 MONUMENTSLAB - 206710: Improvement of METU-Research Laboratory for the Conservation of Historic Monuments. EU , 1 JUNE 2008 - 1 MAY 2011. Researcher .
  A.18 Tarihi Türk Hamam Yapılarının Özgün Teknolojik Özelliklerinin İncelenmesi.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2008 - 1 DECEMBER 2008. Local Coordinator .
  A.19 Tarihi Ankara Konutlarında Dış Cephe Sıvaları: Bileşim, Hammadde ve Başarım (Performans) Özellikleri.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2008 - 1 DECEMBER 2008. Researcher .
  A.20 Kommagene Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı - Nemrut Dağı Tümülüsü ve Anıtları Malzeme, Yapısal Durum ve Jeolojik Araştırmalar ve Koruma Önerileri Geliştirme Projesi . DSİM Projects , 1 MARCH 2008 - 1 SEPTEMBER 2011. Researcher .
  A.21 ODTÜ Döner Sermaye 06.02.01.2.00.11-Kommagene Nemrut Koruma ve Geliştirme Programı Nemrut Dağı Tümülüs ve. DSİM Projects , 1 MARCH 2008 - 1 SEPTEMBER 2011. Researcher .
  A.22 MONUMENTSLAB - 206710: Improvement of METU-Research Laboratory for the Conservation of Historic Monuments, FP7-REGPOT-2007-1, Coordination and support action. EU , 1 JUNE 2009 - 1 MAY 2011. Researcher .
  A.23 MonumentsLab – 206710: Improvement of the METU-Research Laboratory for the Care and Conservation of Historic Monuments. EU , 1 JUNE 2009 - 1 JUNE 2011. Researcher .
  A.24 Tarihi Taş Yapılarda Malzeme Sorunlarının Tahribatsız Yöntemlerle İncelenmesi : Sorun Analizi ve Yöntem Geliştirilmesi. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2009 - 1 DECEMBER 2009. Local Coordinator .
  A.25 Tarihi konutlardaki dış sıva teknolojisi: hammadde ve katkı maddelerinin tanımları ve başarım (performans) özelliklerine etkileri. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2009 - 1 DECEMBER 2009. Researcher .
  A.26 Yapım ve Malzeme Teknolojilerinde İlerlemeye Yönelik Arşiv ve Veri Tabanı Oluşturulması 1Aşama: ODTÜ Yapı Bilimleri Bütünleşik Araştırma Birimi´nin yapı fiziği sahasındaki çalışmaları için. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2010 - 1 MARCH 2011. Local Coordinator .
  A.27 Binaları Isı Yalıtım Niteliklerinin Kızıl Ötesi Işın Görüntülenmesi. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2010 - 1 MARCH 2011. Local Coordinator .
  A.28 Binaların ısı yalıtım nitliklerinin kızılötesi ısıl görüntüleme ile muayenesi. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2010 - 1 APRIL 2012. Local Coordinator .
  A.29 JOCHERA 294975 - Jordan Conservation of Cultural Heritage in ERA, EU, FP7-INCO-2011-6.2. Projects funded within the scope The EU Frameworks Programs Career Integration Grants (PEOPLE - Marie Curie etc.) and Infrastructure Development Program (CAPACITIES) , 1 DECEMBER 2011 - 1 NOVEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.30 20.yy.başlarında Yapı Cephelerinde Kullanılan Taş Görünümlü Sıva Mimari Elemanların Restorasyon Sonrası Durumlarının Değerlendirilmesi Tahribatsız Muayene Ve Mikroyapı Analizleri.. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2011 - 1 MARCH 2013. Local Coordinator .
  A.31 JOCHERA - Jordan Conservation of Cultural Heritage in ERA. EU , 1 DECEMBER 2011 - 1 NOVEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.32 20. yy Başlarında Yapı Cephelerinde Kullanılan Taş Görünümlü Sıva ve Mimari Elemanların Restorasyon Sonrası Durumlarının Değerlendirilmesi - Tahribatsız Muayene ve Mikroyapı Analizleri. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2011 - 1 DECEMBER 2012. Local Coordinator .
  A.33 Jordan Conservation of Cultural Heritage in ERA, FP7-INCO-2011-6, Cultural Heritage, Nanotechnology. EU , 1 NOVEMBER 2011 - 1 NOVEMBER 2013. Researcher .
  A.34 Mimarlık Bölümü’nün eğitim ve araştırma etkinliklerine internet üzerinden erişim ve sorgulama imkanı veren veri tabanının oluşturulması. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2013. Researcher .
  A.35 Ankara Çevresindeki Geleneksel Ahşap İskeletli Konutlarda Kullanılan Yapı Malzemelerinin Teknolojik Özellikleri: Kerpiç ve Sıvalar. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.36 Akdeniz Havzasındaki Kültürel Mirasın Korunması Kapsamında Yenilikçi Nano Taneli Ürünler İle Taş Sağlamlaştırma İşlemleri. Projects funded within the scope of TUBITAK International Academic Support Programs Projects to support the integration to international projects and research networks (1011 etc.) TUBITAK İkili İşbirliği Projesi, 1 JUNE 2014 - 1 JUNE 2016. Local Coordinator .
  A.37 YAPI DUVARLARININ NEFES ALMA NİTELİKLERİ VE İÇ HAVA KALİTESİNE ETKİLERİ: ÖLÇÜM VE DEĞERLENDİRME. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2014 - 1 MARCH 2014. Local Coordinator .
  A.38 TUBITAK-CNR–Bilateral Project 213M554: Stone consolidation with innovative nanodispersive products for the conservation of cultural heritage in the Mediterranean Basin. Projects funded within the scope of TUBITAK International Academic Support Programs Projects to support the integration to international projects and research networks (1011 etc.) Tübitak-İtalya Ulusal Araştırma Konseyi(CNR) İşbirliği proje, 1 JUNE 2014 - 1 JULY 2017. National Coordinator .
  A.39 Akdeniz Havzasındaki Kültürel Mirasın Korunması Kapsamında Yenilikçi Nano Taneli Ürünler İle Taş Sağlamlaştırma İşlemleri. Projects funded within the scope of TUBITAK International Academic Support Programs Projects to support the integration to international projects and research networks (1011 etc.) , 1 JUNE 2014 - 1 JUNE 2016. National Coordinator .
  A.40 Akdeniz Havzasındaki Kültürel Mirasın Korunması Kapsamında Yenilikçi Nano Taneli Ürünler İle Taş Sağlamlaştırma İşlemleri. Projects funded within the scope of TUBITAK International Academic Support Programs Projects to support the integration to international projects and research networks (1011 etc.) , 1 JUNE 2014 - 1 JUNE 2016. Local Coordinator .
  A.41 KİREÇ ESASLI SIVALARIN SES YUTMA ÖZELLİKLERİ İLE GÖZENEK YAPILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2015 - 1 DECEMBER 2017. Local Coordinator .
  A.42 KİREÇ ESASLI SIVALARIN SES YUTMA ÖZELLİKLERİ İLE GÖZENEK YAPILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2015 - 1 DECEMBER 2017. Local Coordinator .
  A.43 KİREÇ ESASLI SIVALARIN SES YUTMA ÖZELLİKLERİ İLE GÖZENEK YAPILARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2015 - 1 DECEMBER 2015. Local Coordinator .
  A.44 Miselyum Tabanlı Biyolojik Bir Yapı Malzemesinin Laboratuvar Testleri Aracılığı İle Malzeme Özelliklerinin Belirlenmesi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2016 - 1 DECEMBER 2017. Researcher .
  A.45 YAPILARDA/SAHADA YAPILAN KIZIL ÖTESİ ISIL GÖRÜNTÜLEME (IRT) ÇALIŞMALARI İÇİN NİCEL ANALİZ YÖNTEMLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2016 - 1 FEBRUARY 2017. Local Coordinator .
  A.46 Günümüz Harman Tuğlasının Performans Özelliklerinin İyileştirilmesi Amacıyla Malzeme. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2017 - 1 DECEMBER 2017. Local Coordinator .
  A.47 Malatya Atatürk Evi Müzesi (1926)'nin sorunları ve malzme özelliklerinin belirlenmesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments Döner Sermaye Projesi_Danışmanlık Hizmeti, 1 MAY 2017 - 1 JUNE 2017. Local Coordinator .

Consultancy and Expert Reports

  A.1 Turkish Team/METU, Field Report, Nemrut Dağ, Adıyaman, Turkey, p.31-35. İn; 2002 Final Field Mission Report: Pilot Conservation and Mobilization Project, World Monuments Fund, New York, 110p.. World Monument Fund, (.2002)
  A.2 Temple of Augustus Conservation Project: Control of stone, deteriorations, structural maintenance and site presentation - Mid-Project Report. World Monument Fund (WMF), (8.2006)
<< back