Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Assoc.Prof.Dr. NAMIK GÜNAY ERKAL
GRADUATE SCHOOL OF SOCIAL SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Architecture
  Master's, Middle East Technical University, History Of Architecture
  Doctorate, Middle East Technical University, Architecture

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Namık Erkal, Golden Horn: towards the Museum Harbor/ Corno d’Oro: verso il Porto Museo. "Abitare İnternational", (2007), p.136-143.
  A.2 Namık Erkal, The Corner of the Horn: an Architectural Review of the Leaded Magazine in Galata Istanbul. "METU JFA", 28, (2011), p.197-227.
 

Conference Papers

  A.1 Namık Erkal, Timescapes: Spolia on Spina. "Paesaggi e Passaggi: simposio d'arte Navelli(Aq) 11-18 Augusto", (2002), p.36-37, 42.
  A.2 Namık Erkal, Unkapanı, Customhouse of Flour: Architecture of the Maritime Customs in Ottoman Istanbul. "Abstract of Papers, presented at the Sixtieth Annual Meeting of SAH", (2007).
  A.3 Namık Erkal, Osman Nuri Ergin: On the Works of the Istanbul Municipality. "XVII. International Congress of Aesthetics, Congress Book 1:Panels, Planeries, Artists’ Presen", (2008), p.173-179.
  A.4 Namık Erkal, The Harbor Tower of the Golden Horn: Kastellion of Galata. "Abstracts of Papers, I. International Congress of European Architectural Historians Network (EAHN)", (2010), p.75.
  A.5 Namık Erkal, Buildings of Grain Provisioning on the Mediterranean in the Age of Mimar Sinan: Unkapanı and the Warehouse at the Galata Corner. "Abstract Book, Sinan and His Age, International Symposium 8-11 April 2010", (2010), p.72-73.

Book and Chapter in a Book

  A.1 Namık erkal, “Filled Ground”, “Kapan: Weighing Centre”, “Panorama”. "Becoming Istanbul", (2009), p.100, 160, 208.
  A.2 Altan Ergut, Namık Erkal, An Architectural Introduction to the Education of Enlightenment Values in Turkey. "New Perspectives on Global History", (2012).

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Ayşen Savaş, Namık Erkal, "Sabancı Müzesi: Dönüşümün Kurgusu". "Arredemento Mimarlık", (2002), s.100-107.
  A.2 Namık Erkal, Suna İnan Kıraç Vakfı İstanbul Araştırmaları Merkezi: Tepebaşı’nın Dönüşümü. "Tasarım Merkezi Dergisi", (2007), s.34-39.
  A.3 Namık Erkal, Ankara Roma Hamamı Açık Hava Müzesi. "Tasarım Merkezi Dergisi", (2007), s.26-35.
  A.4 Namık Erkal, Gösteri olarak Mimarlık: Turizmin Güncel Mimarlığa Etkileri Üzerine. "Mimarlık", (2007), s.24-28.
  A.5 Namık Erkal, Tam Zamanında Gözlerinizin Önünde: Londra Panoramalarında İstanbul Sergileri 2. "Toplumsal Tarih", 171, (2008), s.24-31.
  A.6 Namık Erkal, Tam Zamanında Gözlerinizin Önünde: Londra Panoramalarında İstanbul Sergileri 1. "Toplumsal Tarih", 170, (2008), s.40-47.
  A.7 Namık Erkal, Gelişen Madrid: UIA 2008’de Madrid Belediyesi’nin Toplu Konut Projeleri Sergisi. "Mimarlık", (2009), s.25-26.
  A.8 Namık Erkal, 12. Ulusal Mimarlık Ödülleri, Değerlendirme". "Mimarlık", (2010), s.100-103.
  A.9 Namık Erkal, "Istanbul’da üç yıl, çarşıda bir gün: Charles White Seyahatnamesi". "Toplumsal Tarih", (2010), s.26-35.
  A.10 Namık Erkal, Gümrük, Hız ve Kent Mimarisi’nin Sınırları: Ledoux’nun Gümrük Kapıları. "Arredamento Mimarlık", (2010), s.63-66.
  A.11 Namık Erkal, Biz Troya’nın Neresindeyiz?: Troya Müzesi Yarışması üzerine bir Değerlendirme. "Mimarlık", 360, (2011), s.25-26.
  A.12 Namık Erkal, Dolgunun Arkeolojisi: İstanbul Kıyısının Katmanlılığı Üzerine. "Arrademento Mimarlık", 2249, (2011), s.80-86.
  A.13 Namık Erkal, Yenikapı Projeleri: Kentsel Boşluk, Sınır ve Tasarım Yöntemi Olarak Arkeolojik Mekân. "Mimarlık", (2012), s.10-16.
  A.14 Namık Erkal, Osmanlı İstanbulu'nda İpeğin Mizanı Hoca Hanı. "İstanbul Araştırmaları Yıllığı/ Annual of İstanbul Studies", (2014), s.175-193.
  A.15 Namık Erkal, Can Çinici Mimarlık: Kentsel Bütünlük içinde Mimari Tasarım. "Arredamento Mimarlık", 280, (2014), s.97-100.
 

Conference Papers

  A.1 Namık Erkal, Ankara Kent Müzesi Tasarımı: Zamanlama, Birikim, Deneyim. "Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Müzecilik Sempozyumu I", (2007), s.149-156.
  A.2 Namık Erkal, Ankara Kent Müzesi Tasarımı: Zamanlama, Birikim, Deneyim. "Geçmişten Geleceğe Türkiye’de Müzecilik Sempozyumu I, 21-22 Mayıs 2007", (2008), s.149-156.
  A.3 Namık Erkal, "Bugün Liman Kara Olmuştur”: İmparatorluk- Cumhuriyet Eşiğinde İstanbul Rıhtımlarının Dönüşümü". "Osmanlı Başkenti’nden Küreselleşen İstanbul’a Mimarlık ve Kent, 1910-2010", (2010), s.31-48.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Ayşen Savaş, Namık Erkal, "Mimari Dönüşümün Kurgusu". "Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi: Bir Kuruluşun Öyküsü", (2002), s.141-157.
  A.2 Ayşen Savaş, Namık Erkal, Mimari Dönüşümün Kurgusu. "Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi: Bir Kuruluşun Hikayesi", (2007), s.141-155.
  A.3 Namık Erkal, Milli Saraylar Depo Müzesi. "Tasarım Mrekezi Dergisi", (2007), s.34-41.
  A.4 Namık Erkal, Odunkapı Pazarı’ndan Sebze Meyve Hali’ne: Erken Cumhuriyet Döneminde İstanbul Keresteciler Rıhtımı’nın Mekansal Dönüşümü. "Cumhuriyet’in Mekanları, Zamanları, İnsanları", (2010), s.81-106.
  A.5 Namık Erkal, İstanbul: Water City, Water Life. "Expo Shanghai 2010 Catalogue", (2010), s.88-93.
<< back