Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Assoc.Prof.Dr. AYŞE GÜLİZ BİLGİN ALTINÖZ
FACULTY OF ARCHITECTURE
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2203
Fax :  
Address :
 

Education

  Doctorate, Middle East Technical University, Architectural Conservation

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 HENRY,O., et.al., Labraunda 2012 – Rapport Preliminaire. "Anatolia Antiqua", XXI (2013), (2013), p.285-355.
  A.2 BİLGİN-ALTINÖZ A. G., ‘The Conservation Project of Andron A: Intervention Proposals as a Response to Values and Problems’in ‘Labraunda 2013 – Rapport Preliminaire’ (HENRY O. L., et. al.). "Anatolia Antiqua", XXII, (2014), p.256-261.
  A.3 ÖZÇAKIR, Ö., BİLGİN ALTINÖZ, A. G., MIGNOSA, A., An Alternative Approach for the Regeneration of Cultural Heritage in Turkey: İzmir History Project. "Urbanistica Informazioni", (2017), p.406-411.
 

Conference Papers

  A.1 A. G. BİLGİN ALTINÖZ, Utilizing GIS for the Assessment of Historical Stratification in Bergama Pergamon) as a Support for Conservation Decision-Making Process. "XIXth International Symposium CIPA 2003: New Perspectives to Save the Cultural Heritage", XXXIV, (2003), p.650-655.
  A.2 N. NAYCI, A. G. BİLGİN ALTINÖZ, N. Ş. GÜÇHAN,, An Appraisal of the Utilization of GIS in an Urban Conservation Project in Antakya. "XIXth International Symposium CIPA 2003: New Perspectives to Save the Cultural Heritage", XXXIV, (2003), p.430-435.
  A.3 AYKAÇ, P., RİFAİOĞLU, M. N., BİLGİN ALTINÖZ, A. G., ŞAHİN GÜÇHAN, N., ‘Design Interventions As Regenerators In Historic Towns; Proposals for Ayvalık Historic Depots Region’. "The Urban Project. Architectural Intervention in Urban Areas", (2009), p.24-32.
  A.4 BİLGİN ALTINÖZ, A. G., ŞAHİN GÜÇHAN, N., AYHAN, Y., BAKIRER, Ö., An Introduction to Processes and Terminology on the Conservation Of Cultural Properties in Turkey. "International Conference on Seismic Protection of Cultural Heritage", (2011).
  A.5 ETYEMEZ, L., BİLGİN ALTINÖZ, A. G., Urban Archaeology and the Re-Constitution of Historical Continuity. The Case of Amasya, Turkey. "15. International Conference on Cultural Heritage and New Technologies - Ptoceedings", (2011), p.649- 666.
  A.6 Akkar Ercan, M., M. Ersoy, B. Gedikli, G. Bilgin Altınöz, C. Bilsel, Current challenges of managing urban heritage in Turkey. "AESOP 26th Annual Congress", (2012).
  A.7 GÜNER, B., BİLGİN ALTINÖZ, A. G., A Community Based Conservation Model for an Inviolated Area: Sakarya Quarter in Ankara, Turkey. "18. ICOMOS General Assembly Symposium: Heritage and Landscape as Human Values,Speakers and Speeches", (2014), p.230-231.
  A.8 ASRAV, E. Ç., BİLGİN ALTINÖZ, A. G., State-Driven Conservation Decisions versus Community Driven Conservation Values: A Dilemma in Conservation of Taşkale Village in Karaman, Turkey. "18. ICOMOS General Assembly Symposium: Heritage and Landscape as Human Values,Speakers and Speeches", (2014), p.193-194.
  A.9 BİLGİN ALTINÖZ, G., From Pergamon to Bergama: Revealing the ‘Layer’s to Understand the Evolution of Urban Form. "ISUF 2014: 21. International Seminar on Urban Form, “Our Common Future in Urban Morphology”", 1, (2014), p.153.
  A.10 Asrav, E. Ç.; Bilgin Altınöz A. G., Community Engagement in the Conservation and Management of Historic Rural Landscapes. "ICOMOS-IFLA ISCCL 2015 International Symposium: Re-thinking Lifescape: Linking Landscape to Everyday", (2015).
  A.11 DURUSOY, E., BİLGİN ALTINÖZ, A. G., Following the Paths of Western Anatolia within the Territory of Silk Road: The Ancient Road Between Milas and Labraunda. "Archi-Cultural Interactions Through the Silk Road. Selected Papers", (2016), p.47-56.
  A.12 ÖZÇAKIR, Ö., BİLGİN ALTINÖZ, A. G., The Dilemma between Conservation and Economic Benefit: Designation of Heritage Places as "Renewal Areas" in Turkey. "ACHS 3.Biennial Conference:‘What does Heritage Change?’, Abstracts", 2, (2016), p.353-354.
  A.13 KÖSE, B., YABACI, A. E., BİLGİN ALTINÖZ, A. G., Challenges and Potentials of a Historic Urban Fabric in Terms of Cultural Tourism: A Case Study of the Historic Settlement of Sivrihisar, Turkey. "ACHS 3.Biennial Conference:‘What does Heritage Change?’, Abstracts", 2, (2016), p.97.
  A.14 YABACI, A. E., BİLGİN ALTINÖZ, A. G., Development of a Historic City Centre via Cultural Tourism: Hamamönü. "ACHS 3.Biennial Conference:‘What does Heritage Change?’, Abstracts", 2, (2016), p.134-135.
  A.15 ASRAV, E. Ç., BİLGİN ALTINÖZ, A. G., Reviving Indigenous Taste with Locals in the Historic Rural Landscapes in Turkey. "53rd IFLA World Congress 2016: ‘Tasting the Landscape", (2016), p.278-279.
  A.16 KURTULUŞ, V.B., ASRAV, E.Ç., ŞAHİN GÜÇHAN, N., BİLGİN ALTINÖZ, G., Characteristics of Earthen Architecture in Ağlasun. "Vernacular and Earthen Architecture: Conservation and Sustainability (SosTierra 2017)", (2017), p.611-618.
  A.17 ÖZÇAKIR, Ö., BİLGİN ALTINÖZ, A. G., MİGNOSA, A., The Impact of Politics and Ideology in Transformation of Heritage Values: Hacı Bayram District in Ankara, Turkey. "ImaTTe 2017- Intangibility Matters: International Conference on the Values of Tangible Heritage", (2017), p.241-252.
  A.18 ÖZÇAKIR, Ö., BİLGİN ALTINÖZ, A. G., MİGNOSA, A., Legal instrument, two opposite approaches for “Urban Renewal”: Inclusiveness vs. Exclusiveness in the Regeneration Process of Two Different Heritage Places in Turkey. "19th ICOMOS General Assembly & Scientific Symposium 2017: Heritage & Democracy Book of Abstracts", (2017), p.200.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 BİLGİN ALTINÖZ, G., Mimari Koruma Uygulamalarına Genel Bir Bakış. "Mimarlık", (2007), s.30-35.
  A.2 BİLGİN ALTINÖZ, G., Çok Katmanlı bir Anadolu Kenti: İznik. "TM - Tasarım Merkezi Dergisi", 7, (2007), s.28-36.
  A.3 Bilgin Altınöz, A. G., Tarihi Dokuda 'Yeni'nin İnşası. "Ege Mimarlık", (2010), s.18-26.
  A.4 Bilgin Altınöz, A. G., Tarihi Kentin Renkleri. "Dosya", 23, (2010), s.29-35.
  A.5 AVCI HOSANLI, D., BİLGİN ALTINÖZ, A. G., Ankara İstiklal (Yahudi) Mahallesi: Tarihi, Dokusu ve Konutları. "TÜBA-KED - Türkiye Bilimler Akademisi Kültür Envanteri Dergisi", (2016), s.71-104.
 

Conference Papers

  A.1 Bilgin Altinoz, A. Guliz, Koruma Planlarının Hazırlanması Süreci: Hedefler, Aşamalar, Yöntem. "Kent Planlama ve Koruma Etkinlikleri I. Prof. Dr. Gönül Tankut Anısına Koruma Sempozyumu", (2006), s.75-79.
  A.2 Çiftçi, B. D., Demirci, Ş., Bilgin Altınöz, G., Saltık, E. C., Güney, A., Bursa'daki Bazı Tarihi Evlerin Dış Cephe Sıva ve Badanalarının Renkleri Üzerine Arkeometrik Çalışmalar. "T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 22. Arkeometri Sonuçları Toplantısı", (2007), s.129-140.
  A.3 BİLGİN ALTINÖZ, A. G., Tarihi Çevrelerin Korunması, Planlanması ve Yönetiminde Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS). "Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu-TUJK'2010, Mekansal Planlamada Jeodezi Sempozyumu Bildiriler Kitabı", (2011), s.81-91.
  A.4 BİLGİN ALTINÖZ A. G., Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) Taşınmaz Kültür Varlıklarının Müdahale Önceliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Değerlendirme Sistemi. "Koruma Sempozyumu II - Kültür Varlıklarını Koruma Amaçlı Proje ve Uygulamalar Çalıştayı", (2013), s.47-54.
  A.5 BİLGİN ALTINÖZ A. G., Kommagene-Nemrut Yönetim Planı(KNYP) İzleme Sistemi. "Koruma Sempozyumu II - Kültür Varlıklarını Koruma Amaçlı Proje ve Uygulamalar Çalıştayı", (2013), s.151-158.
  A.6 ULUÇ, A., BİLGİN ALTINÖZ, A. G., Tarihi Kentsel Peyzajlar ve Ulaşım İkileminin Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Kapsamında Ele Alınması: Antalya Kaleiçi Örneği. "ROTRASA 2015: Sürdürülebilir Ulaşım için Yol ve Trafik Güvenliği Ulusal Kongresi Bildiri Kitabı", (2016), s.224-234.
  A.7 ULUÇ, A., BİLGİN ALTINÖZ, A. G., Diyaloğu Kamusal Açık Alanlar Üzerinden Okumak: Antalya Kaleiçi Örneği. "Koruma: Geçmiş│Bugün│Gelecek Arasındaki Diyalog", (2017), s.123-130.
  A.8 USTA, E. N., BİLGİN ALTINÖZ, A. G., İnsanların Mekanla Kurduğu Diyaloğun Ürünü Olarak “Anı”ları Ortaya Çıkarmak ve Korumak: Milas Örneği. "Koruma: Geçmiş│Bugün│Gelecek Arasındaki Diyalog", (2017), s.131-137.
  A.9 OKUMUŞ, G., BİLGİN ALTINÖZ, A. G., Karmaşık Diyaloglar Ortamı Olarak Kültürel Peyzajlar ve Korunmaları: Gölyazı (Apolyont)/Bursa Örneği. "Koruma: Geçmiş│Bugün│Gelecek Arasındaki Diyalog", (2017), s.233-242.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 A. G. BİLGİN ALTINÖZ, Kültürel Mirasın Korunması ve Yönetiminde Bilişim Teknolojilerinin Kullanımı: Gelişen Araçlar, Değişen Yöntemler, Yeni Perspektifler. "Her Dem Yeşil Yapraklı bir Ağaç; Cevat Erder'e Armağan", (2003), s.227-242.
  A.2 Bilgin Altınöz, A. G., Korumada Bilgi Yönetimi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri. "Mimari Korumada Güncel Konular", (2010), s.87-111.
  A.3 Altınöz, G., Kültürel Miras ve Koruma Anlayışının Tarihsel Gelişimi. "Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük", (2012), s.299-303.
  A.4 Altınöz, G., Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin Uluslararası Belgeler ve Sözleşmeler. "Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük", (2012), s.305-310.
  A.5 Altınöz, G., Kültürel Mirasın Korunmasına İlişkin Uluslararası Kurumlar. "Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük", (2012), s.310-312.
  A.6 BİLGİN ALTINÖZ, G., Korumada Bir Soru[n]: Tarihi Kentte Güncel Müdahaleler. "Tarihe Saygı Yerel Koruma Ödülleri 2008-2012", (2013), s.147-153.
  A.7 BİLGİN ALTINÖZ, A. G., 'Stratification: Time, Space and Memory'. "Studio Log: Arch 401-402 Architectural Design Studio [2012-2013]", (2014), s.29-33.
  A.8 BİLGİN ALTINÖZ, A. G., 1. Introduction: Pergamon and its Multi-layered Cultural Landscape. "Pergamon and its Multi-layered Cultural Landscape, booklet published for 38. UNESCO WHC Meeting", (2014), s.1-8.
  A.9 BİLGİN ALTINÖZ, A. G., 6. Protection, Conservation and Management of Pergamon and its Multi-layered Cultural Landscape, Pergamon and its Multi-layered Cultural Landscape. "Pergamon and its Multi-layered Cultural Landscape, booklet published for 38. UNESCO WHC Meeting", (2014), s.39-43.
  A.10 BİLGİN ALTINÖZ, A. G., Bergama Municipality UNESCO WH Management Office, 5. Outstanding Universal Value of Pergamon and its Multi-layered Cultural Landscape. "Pergamon and its Multi-layered Cultural Landscape, booklet published for 38. UNESCO WHC Meeting", (2014), s.31-38.
  A.11 BİLGİN ALTINÖZ, A. G., ULUSOY BİNAN, D., PIRSON, F., Pergamon and its Multi-Layered Cultural Landscape. "UNESCO World Heritage in Turkey 2016", (2016), s.343-377.
  A.12 BİLGİN ALTINÖZ, A. G., ATAÖV, A., ŞAHİN GÜÇHAN, N., Kommagene Nemrut Yönetim Planı İzleme, Değerlendirme ve Eğitim Süreçleri ve Yaptırımlar. "Kommagene Nemrut Yönetim Planı", (2017), s.522-561.
  A.13 ŞAHİN GÜÇHAN, N., ATAÖV, A., BİLGİN ALTINÖZ, A. G., OSMAY, S., Kommagene Nemrut Yönetim Planı Senaryosu ile gerçekleştirilecek Projeler ve Süreçleri. "Kommagene Nemrut Yönetim Planı", (2017), s.488-519.
  A.14 ŞAHİN GÜÇHAN, N., BİLGİN ALTINÖZ, A. G., ATAÖV, A., Kommagene Nemrut Yönetim Planı Ana Çerçevesi ve Yöntemi. "Kommagene Nemrut Yönetim Planı", (2017), s.13-34.
<< back