Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. ARCAN FEHMİ DERİCİOĞLU
FACULTY OF ENGINEERING
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 5941
Fax :  +903122102518
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Metallurgical & Materials Eng.
  Master's, Middle East Technical University, Metallurgical & Materials Eng.
  Doctorate, The University of Tokyo, Materials Science & Eng.

Research

Thesis Supervised

  A.1 CHARACTERIZATION OF ELECTROMAGNETIC WAVE ABSORBING PROPERTIES OF SIC-BASED AND ALUMINA WOVEN FABRICS. Msc Thesis. ELVAN TAN. (2008)
  A.2 DESIGN AND CHARACTERIZATION OF ELECTROMAGNETIC WAVE ABSORBING STRUCTURAL COMPOSITES. Msc Thesis. GÖKSU GÜRER. (2010)
  A.3 MICROWAVE SINTERING AND CHARACTERIZATION OF ALUMINA AND ALUMINA MATRIX CERAMIC NANOCOMPOSITES. Msc Thesis. BURCU KAYIPLAR. (2010)
  A.4 MICROWAVE SINTERING AND CHARACTERIZATION OF METALLIC SYSTEMS. Msc Thesis. DERYA ERDEM. (2011)
  A.5 PROCESSING AND CHARACTERIZATION OF TEXTURED BARIUM FERRITE CERAMICS. Msc Thesis. EDA AYDOĞAN. (2012)
  A.6 PROCESSING AND CHARACTERIZATION OF BRICK-AND-MORTAR STRUCTURED BULK BIO-INSPIRED COMPOSITES. Phd Thesis. SELEN NİMET GÜRBÜZ. (2013)
  A.7 INVESTIGATION OF THE ELECTROMAGNETIC PROPERTIES OF SINGLE WALLED CARBON NANOTUBE THIN FILMS. Msc Thesis. ŞEYDA KÜÇÜKYILDIZ. (2013)
  A.8 PROCESSING AND CHARACTERIZATION OF GLASS FLAKE-REINFORCED THERMOPLASTIC POLYMER MATRIX BIO-INSPIRED BULK LAMELLAR COMPOSITES. Msc Thesis. AYLİN GÜNEŞ. (2014)
  A.9 MAGNETIC AND ELECTROMAGNETIC CHARACTERIZATION OF BARIUM HEXAFERRITE CERAMICS AND THEIR POLYMER MATRIX COMPOSITES. Msc Thesis. SERAY KAYA. (2014)
  A.10 DESIGN AND DEVELOPMENT OF ELECTROMAGNETIC WAVE ABSORBING COMPOSITES EFFECTIVE AT MICROWAVE FREQUENCIES. Msc Thesis. Ozgur Hamat. (2014)
  A.11 FABRICATION OF FIBER METAL LAMINATED COMPOSITES BY RESIN INFUSION TECHNIQUE USING METALLIC LAYERS WITH MODIFIED SURFACE. Msc Thesis. Guney Daloglu. (2014)
  A.12 CHARACTERIZATION AND PROCESSING OF CARBON FIBER REINFORCED SILICON CARBIDE (C/SIC) MATRIX CERAMIC COMPOSITES. Msc Thesis. SİMGE TÜLBEZ. (2015)
  A.13 DEVELOPMENT OF DIFFUSION BONDED MATERIALS FOR ELECTRONICS COOLING APPLICATIONS. Msc Thesis. SILA ECE ATABAY. (2017)

Project Work

  A.1 Sürekli Metalik Fiber Takviyeli Seramik Matrisli Saydam Zırh Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu. TUBİTAK Projects , 1 AUGUST 2006 - 1 AUGUST 2008. Local Coordinator .
  A.2 Sol-jel yöntemiyle gümüş aşılanmış silikat esaslı kaplamaların geliştirilmesi. TUBİTAK Projects , 1 AUGUST 2006 - 1 AUGUST 2008. Researcher .
  A.3 Sürekli Metalik Fiber Takviyeli Seramik Matrisli Saydam Zırh Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu. TÜBİTAK (106M081), 1 AUGUST 2006 - 1 AUGUST 2008. Coordinator .
  A.4 Sürekli Metalik Fiber Takviyeli Seramik Matrisli Saydam Zırh Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu. TUBİTAK Projects , 1 AUGUST 2006 - 1 AUGUST 2008. Local Coordinator .
  A.5 Sol-jel yöntemiyle gümüş aşılanmış silikat esaslı kaplamaların geliştirilmesi. TUBİTAK Projects , 1 AUGUST 2006 - 1 AUGUST 2008. Researcher .
  A.6 Elektromanyetik Dalga Soğurucu Malzemeler. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2007. Local Coordinator .
  A.7 Elektromagnetik Dalga Soğurucu Malzemeler. METU, 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006. Coordinator .
  A.8 Küçük Turbojet Motor Türbinleri İçin Hacimli Seramik Parçaların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER 2008. Local Coordinator .
  A.9 Küçük Turbojet Motor Türbinleri İçin Hacimli Seramik Parçaların Geliştirilmesi ve Karakterizasyonu. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER 2008. Local Coordinator .
  A.10 SiC Parçacık Takviyeli Cam Matrisli Saydam Kompozitlerin Mikrodalga Sinterleme Yöntemi ile Üretilmesi. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER 2008. Local Coordinator .
  A.11 SiC Parçacık Takviyeli Cam Matrisli Saydam Kompozitlerin Mikrodalga Sinterleme Yöntemi İle Üretilmesi. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER 2008. Local Coordinator .
  A.12 Karmaşık Geometriye Sahip Hacimli Seramik Parçaların Konvansiyonel Yöntemlerle Sinterlenmesi. TUBİTAK Projects , 1 SEPTEMBER 2007 - 1 SEPTEMBER 2008. Local Coordinator .
  A.13 Linyit Esasli Termik santrallerde Hasar Analizi ve Malzeme iyileştirme Çalışmaları. BAP-2(DPT) (Excluding OYP and other Projects coordinated by President’s office) , 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER 2009. Researcher .
  A.14 Karmaşık Geometriye Sahip Hacimli Seramik Parçaların Konvansiyonel Yöntemlerle Sinterlenmesi. TUBİTAK Projects , 1 AUGUST 2007 - 1 AUGUST 2008. Local Coordinator .
  A.15 Elektromanyetik Dalga Soğurucu Yapısal Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2008 - 1 DECEMBER 2009. Local Coordinator .
  A.16 Elektromanyetik Dalga Soğurucu Yapısal Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2008 - 1 DECEMBER 2009. Local Coordinator .
  A.17 Metalik alaşımların ve metal matris nanokompozitlerin mikrodalga ile sinterelenmesi.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2009 - 1 DECEMBER 2010. Local Coordinator .
  A.18 Metalik alaşımların ve metal matris nanokompozitlerin mikrodalga ile sinterelenmesi.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2009 - 1 DECEMBER 2010. Local Coordinator .
  A.19 Hidrotermal Yöntemle Üretilen Çinko Oksit Nanoteller İle Işik Yayan Diyotlarin Geliştirilmesi. TUBİTAK Projects , 1 APRIL 2010 - 1 APRIL 2012. Researcher .
  A.20 Nano Yapılı Metalik Alaşımların Mikrodalga Sinterleme Yöntemiyle Üretilmesi. TUBİTAK Projects , 1 JANUARY 2010 - 1 JANUARY 2011. Local Coordinator .
  A.21 Hidrotermal Yöntemle Üretilen Çinko Oksit Nanoteller İle Işik Yayan Diyotlarin Geliştirilmesi. TUBİTAK Projects , 1 APRIL 2010 - 1 APRIL 2012. Researcher .
  A.22 Hidrotermal Yöntemle Üretilen Çinko Oksit Nanoteller İle Işik Yayan Diyotlarin Geliştirilmesi. TUBİTAK Projects , 1 APRIL 2010 - 1 APRIL 2012. Researcher .
  A.23 Elektromanyetik Dalga Soğurucu Baryum Ferrit Seramiklerin Üretimi ve Karakterizasyonu. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2010 - 1 DECEMBER 2011. Local Coordinator .
  A.24 Elektromanyetik dalga soğurucu baryum ferrit seramiklerin üretimi ve karakterizasyonu. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2010 - 1 DECEMBER 2010. Local Coordinator .
  A.25 Mikrodalga Frekanslarında Etkin Elektromanyetik Dalga Soğurucu Kompozitlerin Tasarımı ve Geliştirilmesi. TUBİTAK Projects , 1 DECEMBER 2011 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.26 Yakıt Tüketimini Azaltmak Üzere Araç Üretiminde Kullanılacak Olan Magnezyum Alaşımlarının Düşük Sıcaklık Deformasyon Kabiliyetini Geliştirmek. TUBİTAK Projects , 1 MAY 2011 - 1 MAY 2013. Researcher .
  A.27 Enhancement of the Low Temperature Deformation Ability of Magnesium Alloys Which Will be Used in Vehicle Production to Reduce Fuel Consumption. TUBİTAK Projects , 1 MAY 2011 - 1 MAY 2013. Researcher .
  A.28 Mikrodalga Frekanslarında Etkin Elektromanyetik Dalga Soğurucu Kompozitlerin Tasarımı Ve Geliştirilmesi. TUBİTAK Projects , 1 DECEMBER 2011 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.29 Karbon Nanotüp İnce Filmlerin Elektromanyetik Dalga Perdeleme Özelliklerinin İncelenmesi. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2011 - 1 DECEMBER 2012. Researcher .
  A.30 Mikrodalga Frekanslarında Etkin Elektromanyetik Dalga Soğurucu Kompozitlerin Tasarımı Ve Geliştirilmesi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 DECEMBER 2011 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.31 Rektörlük Bilimsel Araştırma Projeleri (Özel Gelir) Enerji toplama için piezoelektrik kompozitlerin ve elektromanyetik ince filmlerin geliştirilmesi. BAP-2(DPT) (Excluding OYP and other Projects coordinated by President’s office) , 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2012. Local Coordinator .
  A.32 Yüzey Modifikasyonlu Fiber Dokuma Takviyeli Polimer Matrisli Elektromanyetik Dalga Soğurucu Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2012. Local Coordinator .
  A.33 Sedef Yapısına Benzer Polimer Matrisli Biyo-Esinlenilmiş (Bio-Inspired) Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.34 BaHF Parçacık Takviyeli Polimer Matrisli Elektromanyetik Dalga Soğurucu Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.35 Yakıt Tüketimini Azaltmak Üzere Araç Üretiminde Kullanılacak Olan Magnezyum Alaşımlarının Düşük Sıcaklık Deformasyon Kabiliyetini Geliştirmek. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 JANUARY 2013 - 1 MAY 2013. Researcher .
  A.36 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2014 - 1 DECEMBER 2015. Local Coordinator .
  A.37 Biyo-Esinlenilmiş Sedef Yapısına Benzer Termoset Polimer Matrisli Kompozitlerin Üretimi ve Karakterizasyonu. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2014 - 1 DECEMBER 2014. Local Coordinator .
  A.38 FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/LİSANSÜSTÜ TEZ PROJESİ. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2014 - 1 DECEMBER 2015. Local Coordinator .
  A.39 Elektronik Sogutma Sistemleri Için Difüzyonla Baglama Yöntemiyle Malzeme Üretimi ve Karakterizasyonu. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2015 - 1 DECEMBER 2015. Local Coordinator .
  A.40 TERAPETİK ETKİSİ ARTTIRILMIŞ KALSİYUM FOSFAT-ESASLI SERT DOKU ÇİMENTOLARININ GELİŞTİRİLMESİ. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2017 - 1 DECEMBER 2017. Local Coordinator .
<< back