Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. BAHAR GEDİKLİ
FACULTY OF ARCHITECTURE
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 7030
Fax :  +903122107965
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, City & Region Plan.
  Master's, Middle East Technical University, Urban Policy Planning
  Doctorate, Middle East Technical University, City & Region Plan.

Membership and Awards

 

Memberships

  A.1 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 SEPTEMBER 2017 - .
  A.2 Member of Appraisal Committee or Award Jury . 1 FEBRUARY 2017 - .
 

Refereeing

  A.1 European Planning Studies. 2009.
  A.2 International Review of Administrative Sciences. 2009.
  A.3 BAP Project proposal (Graduate Schools of Natural and Applied Sciences). 2009.
  A.4 Journal of Housing and the Built Environment. 2010.
  A.5 Association of European Schools of Planning (AESOP) Annual Congress. 2011.
  A.6 Journal of Housing and the Built Environment. 2011.
  A.7 Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi. 2013.
  A.8 Journal of Housing and the Built Environment. 2013.
  A.9 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu. 2013.
  A.10 METU Journal of The Faculty of Architecture. 2013.
  A.11 Journal of Tourism Geographies. 2013.
  A.12 Climate Policy Journal. 2013.
  A.13 Journal of European Urban and Regional Studies. 2013.
  A.14 Climate Policy. 2014.
  A.15 Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) hakemliği. 2014.
  A.16 METU Journal of The Faculty of Architecture. 2014.
  A.17 European Spatial Research and Policy. 2015.
  A.18 Gazi Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi. 2015.
  A.19 METU Journal of The Faculty of Architecture. 2015.
  A.20 Planning Practice & Research. 2016.
  A.21 METU Journal of Facult of Architecture. 2016.

Conference and Seminar Organization

  A.1 ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ve Şehir Plancıları Odası, Türkiye Planlama Okulları Birliği(TUPOB)2.Koordinasyon Toplantısı ODTÜ. "METU", (7.2006).
  A.2 B. Gedikli, A. Eraydın, N. Uzun, E. Babalık-Sutcliffe, T. Taşan-Kok, Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi 1. Arama Konferansı. "ODTÜ", (9.2010).
  A.3 Ayda Eraydın, Bahar Gedikli, Ela Babalık, Nil Uzun, Tuna Taşan-Kok, Kalkınma Ajanslarının Bölge Planlama Deneyimi. "ODTÜ ve TEPAV", (4.2011).
  A.4 Ayda Eraydın, Bahar Gedikli, Ela Babalık-Sutcliffe, Nil uzun, ODTÜ Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) 2. Sempozyumu. "ODTÜ", (12.2011).
  A.5 ODTÜ Toplum ve Bilim Merkezi adına yarışma koordinatörlüğü, Sürdürülebilir ODTÜ Yerleşkesi Fikir Projesi Yarışması. "ODTÜ", (5.2011).
  A.6 Ela Babalık-Sutcliffe, Melih Ersoy, Osman Balaban, Bahar Gedikli,..., 26th Annual Congress of the Association of Schools of Planning (AESOP). "METU", (7.2012).
  A.7 B. Gedikli, Ç.Keskinok, M.Beklioğlu, N.Uzun, E.Alp, A.Tiryaki, D.Cihan, Eymir Sempozyumu. "METU", (12.2016).
  A.8 Bahar Gedikli, O. Balaban, Ç. Keskinok, E. Yetişkul, A. Şenyel, Sürdürülebilir Şehircilik Kongresi. "TMBD, METU", (4.2016).
<< back