Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Lecturer Dr. TARKAN GÜRBÜZ
FACULTY OF EDUCATION
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  http://ceit.metu.edu.tr/tarkan-gurbuz
Phone :  +90312210 4012
Fax :  +903122107986
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Mathematics
  Master's, Middle East Technical University, Ceit-comp.edu.and Instruc.tech
  Master's, MIB SCHOOL OF MANAGEMENT, Mba In International Business
  Doctorate, Middle East Technical University, Ceit-comp.edu.and Instruc.tech

Research

Project Work

  A.1 Developing Computer Competency Model. AFP-97-05-01-01, 1 MAY 1997 - 1 DECEMBER 1998. Researcher .
  A.2 Developing Computer Competency Model. AFP-97-05-01-01, 1 MAY 1997 - 1 DECEMBER 1998. Researcher .
  A.3 Bilgisayar Başarı Modelinin Geliştirilmesi. AFP-97-05-01-01, 1 MAY 1997 - 1 JANUARY 1999. Researcher .
  A.4 Web based faculty development system for METU instructors. AFP-01-05-05-03, 1 JUNE 2001 - 1 JUNE 2002. Researcher .
  A.5 Web based faculty development system for METU instructors. AFP-01-05-05-03, 1 JUNE 2001 - 1 JUNE 2002. Researcher .
  A.6 Etkileşimli Bilgi Paylaşim Laboratuvari projesi. DPT, 1 JULY 2003 - 1 JULY 2004. Researcher .
  A.7 National Virtual Campus Project. METU, 1 MARCH 2003 - . Researcher .
  A.8 Etkileşimli Bilgi Paylaşim Laboratuvari projesi. DPT, 1 JULY 2003 - 1 JULY 2004. Researcher .
  A.9 National Virtual Campus Project. METU, 1 MARCH 2004 - . Researcher .
  A.10 Online Police Training Portal Project. Emniyet Müdürlüğü, 1 MARCH 2004 - . Researcher .
  A.11 Online Police Training Portal Project. Emniyet Genel Müdürlüğü, 1 MARCH 2004 - 1 DECEMBER 2006. Researcher .
  A.12 Bilişim teknolojileri kullanımının sürdürülebilir ingilizceye etkisi: Öğretim elemanlarının görüşleri ve düşüncelerini inceleyen bir durum çalışması. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2010 - 1 DECEMBER 2011. Local Coordinator .
  A.13 Bilişim Teknolojileri Kullanımının Sürdürülebilir İngilizceye Etkisi: Öğretim Elemanlarının Görüşleri ve Düşüncelerini İnceleyen Bir Durum Çalışması. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2010 - 1 DECEMBER 2010. Local Coordinator .
  A.14 Kurumsal İş Ortamlarında Online Eğitim Alan Öğrencilerin Eğitimlere bağlılığının (engagement) Arttırılması Projesi - ENGAGE. Teknokent Project and Consultancy Teknokent Project and Consultancy , 1 JANUARY 2015 - 1 JUNE 2015. National Coordinator .
  A.15 ODTÜ Küresel Kalkınma Öğrenme Ağı Ofisi Kurulması. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2015 - 1 DECEMBER 2015. Local Coordinator .

Consultancy and Expert Reports

  A.1 Türkiye Bilişim Şurası Sonuç Raporu - Eğitim Başlığı. Başbakanlık, (5.2002)
  A.2 Uzaktan Eğitim Kılavuzu. Turkish ICT Foundation, (6.2003)
  A.3 Akıllı Sınıf Tasarım ve İşletim Kılavuzu, prepared and submitted to the president office of METU. METU, (9.2003)
  A.4 Türkiye 2. Bilişim Şurası Sonuç Raporu - Eğitim Başlığı. Başbakanlık, (5.2004)
  A.5 MEB 17.Milli Eğitim Şurası Ön Komisyon Raporları-Eğitimde Hareketlilik Başlığı. Ministry of National Education, (6.2006)
  A.6 MEB 17. Millî Eğitim Şurası Genel Kurul Çalışmaları İkinci Komisyon Raporu-Eğitimde Hareketlilik Başlığı. Ministry of National Education, (11.2006)
<< back