Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. ÖZLEM TÜR KÜÇÜKKAYA
FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2016
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, International Relatio
  Master's, Middle East Technical University, International Relatio
  Doctorate, University of Durham, Middle East Center

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Zana Çitak and Özlem Tur, Women Between Tradition and Change: THe Justice and Development Party Experience in Turkey. "Middle Eastern Studies", 44, (2008), p.455-469.
  A.2 Özlem Tür and Cigdem Aydın Koyuncu, “Feminist Uluslararası İlişkiler Yaklaşımı: Temelleri, Gelişimi, Katkı ve Sorunları”. "Uluslararası İlişkiler Dergisi", 7, (2010), p.3-24.
  A.3 Özlem Tür, Economic Relations with the Middle East under the AKP - Trade, Business community and reintegration with Neighboring Zones. "Turkish Sudies", 12, (2011), p.589-602.
  A.4 Özlem Tür, Deepening Syrian-Turkish Relations in the 2000s: Common Security Concerns, Economic Integration and Limitations. "Orient - German Journal for Politics, Economic and culture of the Middle East", 52, (2011), p.36-40.
  A.5 Özlem Tür, Meliha Altunışık, Le soulevement syrien et son impact sur les relations turco-syriennes. "Maghreb Mashrek", (2012), p.11-24.
  A.6 Özlem Tür, Turkey and Israel in the 2000s – From Cooperation to Conflict. "Israel Studies", 17, (2012), p.45-67.
  A.7 Özlem Tür and Mehmet Akif Kumral, Paradoxes in Turkey's Syria Policy. "New Perspectives on Turkey", (2016), p.107-132.
  A.8 ÖZLEM TÜR, NURİ SALIK, Uluslararası İlişkilerde ”Küçük Devletler”: Gelişimi, Tanımı, Dış Politika ve İttifak Davranışları. "Uluslararası İlişkiler", 14, (2017), p.3-22.
 

Conference Papers

  A.1 Özlem Tür, Turkey and the Iraqi Conflict: Contending Perceptions and Their Implications. "The 14th International Conference on the Persian Gulf - The Perisan Gulf: Regional Developments in", (2004).
  A.2 Özlem Tür, Turkey and the Middle East: From Conflict to Cooperation?. "Renaissance, Representation and Identity, Joint Conference of EURAMES and BRISMES", (2005), p.69..
  A.3 Özlem Tür and Nail Elhan, Hizbullah and the Syrian Civil War: A Two Level Game Analysis. "BRISMES Conference 2017 Movement and Migration in the Middle East: People and Ideas in Flux", (2017).
  A.4 Özlem Tür and Sebnem Yardımcı Geyikci, Processes of Democratic Consolidation in Tunisia – A Political Party Perspective. "BRISMES Conference 2017 Movement and Migration in the Middle East: People and Ideas in Flux", (2017).

Book and Chapter in a Book

  A.1 Mahi Khallaf and Özlem Tur, Civil Society in the Middle east and Mediterranean: An Exploration of Opportunities and Limitations. "CIVICUS - Global Survey of the State of Civil Society", 2, (2008), p.123-137.
  A.2 Özlem Tür and Ahmet K. Han, A framework for Understanding the Changing Turkish Foreign Policy of the 2000s. "Turkey in the 21st Century - Quest for New Foreign Policy", (2011), p.7-29.
  A.3 Özlem Tür, The POlitical Economy of Turkish-Syrian Relations in the 2000s - The Rise and Fall of Trade, Investment and Integration. "Turkey-Syria Relations - Between Enmity and Amity", (2013), p.159-175.
  A.4 Özlem Tür, Turkey's Changing Relations with teh Middle East: New Challenges and Opportunities in the 2000s. "Debating Security in Turkey", (2013), p.123-140.
  A.5 Özlem Tür, Engaging with the Middle East: The Rise and Fall of Turkish Leadership in the 2000s. "Turkey's Public Diplomacy", (2015), p.67-84.
  A.6 Meliha Benli Altunışık and Özlem Tür, Turkey: Challenges of Continuity and Change. "Routledge/Curzon", (2005), p.174pp.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Özlem Tür, Türkiye ve Orta Doğu: Gerilimden İşbirliğine. "Demokrasi Platformu", 1, (2005), s.77-95.
  A.2 Özlem Tür ve Veysel Ayhan, "İçsel Dinamikler ve Ulusal Aktörler Bağlamında Lübnan Krizinin Analizi". "Akademik Orta Doğu", 3, (2008), s.1-41.
  A.3 Özlem Tür, 2000'lerde İsrail Dış Politikası. "Doğudan", (2008).
  A.4 Özlem Tür, Mısır'da Ekonomik Kalkınma Çabaları. "İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi", 41, (2009), s.183-194.
  A.5 Özlem Tür, Syrian Foreign Policy and Regional Politics - 1970-2010. "Dış Politika - Foreign Policy 40th Anniversary Issue", XXXVII, (2011), s.25-40.
  A.6 Özlem Tür, What Lies Ahead for the Palestinian Issue in 2013 - Opportunities and Challenges. "Ortadoğu Analiz", 5, (2013), s.21-29.
  A.7 Özlem Tür, Israel and the Syrian Crisis - Between Keeping the Status Quo and Demanding Change. "JEBPIR- Ekonomi, İşletme ve Uluslararası Ilişkiler dergisi", 1, (2015), s.85-104.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Özlem Tür, 2000'lerde Lübnan Siyaseti: Krizler, Suikastler ve Savaş Sarmalı. "11 Eylül Sonrası Ortadoğu", (2011), s.201-228.
  A.2 Özlem Tür, Türkiye'nin Irak ve Suriye ile İlişkileri . "XXI. Yüzyılda Türk Dış Politikasının Analizi", (2012), s.593-615.
  A.3 Atila Eralp and Özlem Tür, The Israeli-Palestinian Conflict. "The Challenges of INclusive Multilateralism - 2013 Report of the Global governance Group", (2013), s.47-55.
  A.4 Özlem Tür, Son Gelişmeler Işığında Türkiye-İsrail İlişkileri: Kalıcı Barış Mümkün mü?. "Güncel Gelişmeler Işığında Türk Dış Politikası: Zorluklar ve Fırsatlar", (2013), s.113-119.
  A.5 Özlem Tür ve Ahmet Han, 2000'li Yıllarda Türk Dış Politikasını anlamak. "2000'li Yıllarda Türk Dış Politikası", (2015), s.13-46.
  A.6 Veysel Ayhan ve Özlem Tür, Lübnan - Savaş, Barış ve Türkiye ile İlişkiler. "Dora", (2009), s.341.
<< back