Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. ÖMÜR BAKIRER (RETIRED)
FACULTY OF ARCHITECTURE
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2203
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Ankara University, Faculty of Humanities, History Of Art
  Master's, University of Chicago, History Of Art
  Doctorate, University of Ankara,, History Of Art
  Diploma, New York University,post doctorate, Architectural Conservation
  Diploma, University of York, short course, Architectural Conservation

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 BAKIRER, ÖMÜR, Story of the Three Graffiti. "MUQARNAS, an annual on the visual culture of the Islamic worl", 16, (1999), p.42-69.
  A.2 Ömür Bakırer, Window Glass in Ottoman Vernacular Architecture (elektronic journal should have come out in 2001, therefore it was given that date, yet the web site was opened in September 2003).. "journal paper: Electronic Journal of Oriental Studies (EJOS)", IV (2001), (2003), p.1-29.
  A.3 Ş.DEMİRCİ,E.N.CANER-SALTIK,A.TÜRKMENOĞLU, S.ÖZÇİLİNGİR-AKGÜN, Ö.BAKIRER,, Raw Material Characteristics and Technological Properties of Some Medieval Glazed Ceramics and Tiles in Anatolia.. "Journal of Key Engineering Materials", 264-268, (2004), p.2395-2398.
 

Conference Papers

  A.1 Ömür Bakırer, Topkapı Palace as seen and drawn by Western travellers in the Ottoman Empire from the seventeenth to the nineteenth century. "Conference:Antropology,Archaeology and Heritage in the Balkans and Anatolia", (2001), p.13.
  A.2 Omür Bakırer, Architectural Glass in the Suleymaniye Complex . "International Colloquium; The Süleymaniye Complex in İstanbul", (2005).

Book and Chapter in a Book

  A.1 Omur BAKIRER, Travellers in the Ottoman Empire and Topkapı Palace. "Archaeology, Antropology and Heritage in the Blkans and Anatolia:The Life and Times of F.W.Hasluck", 2, (2004), p.217-236.

Publications (NATIONAL)

 

Conference Papers

  A.1 BAKIRER, Omur, "Niğde Sungurbey Camisi'nin Taçkapı ve Pencereleri İçin Bazı Düşünceler". "Conference Paper: Celal Esat Arseven Anısına Sanat Tarihi Semineri", 1, (2000), s.73-84.
  A.2 BAKIRER, Ömür - MADRAN, Emre, "Ankara Kent Merkezi'nde Özellikle Hanlar ve Bedestenin Ortaya Çıkışı ve Gelişimi". "Book:Tarih İçinde Ankara", 1, (2000), s.105-128.
  A.3 Ömür Bakırer, Tekfur Sarayı Cam Buluntuları. "Book: Ortaçağ ve Türk Dönemi kazı ve Araştırmaları Sempozyumu (19-20 Nisan 2001)", 5, (2001), s.41-56.
  A.4 Ömür Bakırer, Ankara Kalesi Duvarları Üzerindeki Belge ve Bilgiler. "Book; Tarih İçinde Ankara", II, (2001), s.173-202.
  A.5 Ömür Bakırer, Divriği Ulu Camisi ve Darüşşifasında Yapıdan Gelen İzlerin Düşündürdükleri. "Uluslararası Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri (11-13 Ekim 2000)", 1, (2001), s.73-84.
  A.6 Omur Bakırer, "Anadolu Selçuklu Mimarisinde Taşçı İşaretleri",. "ULUSLARARASI SANAT TARİHİ SEMPOZYUMU, Prof.Dr.Gönül Öney'e Armağan", (2002), s.59-69.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 BAKIRER, ÖMÜR, Cumhuriyet Döneminde Cam. "Chapter in a Book: BİLANÇO 98, Cumhuriyetin Renkleri ve Biçimleri", 3, (1999), s.130-135.
  A.2 BAKIRER, ÖMÜR, Osmanlı Mimarisinde Pencere Camı. "Ansiklopedi: OSMANLI, Kültür ve Sanat.", 10, (1999), s.480-489.
  A.3 BAKIRER, ÖMÜR, The Paintings of Süleymanname: A Source for the Study of Sixteenth Centuty Ottoman Windows and Architectural Glass. "Book: APTULLAH KURAN İÇİN YAZILAR", (1999), s.125-141.
  A.4 BAKIRER, Ömür, "Glass in Ottoman Architecture". "Book Title: The Great Ottoman Turkish Civilization", 4, (2000), s.410-420.
  A.5 Omur Bakırer, "Brick into Stone: Continuity and Change in Anatolian Seljuk Architecture",. "THE TURKS", 2, (2002), s.729-736.
  A.6 Omur Bakırer, "Sivas Keykavus Darüşşifası'nda Taş, Tuğla ve Çini",. "ORTAÇAĞ'DA ANADOLU, Prof.Dr.Aynur Durukan'a Armağan", (2002), s.75-90.
  A.7 Omur Bakırer, "Tuğla, Taş ve Cam",. "SELÇUKLU ÇAĞINDA ANADOLU SANATI", (2002), s.291-308.
  A.8 Omur Bakırer, Tuğladan Taşa: Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süreklilik ve Değişim. "TÜRKLER", 8,Ortaçağ, (2002), s.829-839.
  A.9 Ömür Bakırer, Anadolu Selçuklu Dönemi Mimarisinde Tuğla Örgülerde Kullanılan Özel Derzleme Yöntemleri (the book has the date 2002 on it,but the publisher neglected to distribute it properly. Therefore, I was informed of the publication only in mid 2003). "chapter in book:Prof.Dr.Haluk Karamağaralı Armağanı", (2003), s.1-16.
  A.10 Ömür Bakırer, Yazılı Kaynaktan Görsel Belgeye: Osmanlı Dönemi İstanbul Yangınları. "Book: Her Dem Yeşil Yapraklı Bir Ağaç, Cevat Erder'e Armağan.", (2003), s.243-264.
  A.11 BAKIRER, Ömür, Professional Book: ANADOLU MİHRAPLARI. "Türk Tarih Kurumu, Ankara", (2000).
<< back