Assoc.Prof.Dr. AYÇA ERGUN ÖZBOLAT
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 3124
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Ankara University, International Relatio
  Master's, Middle East Technical University, Sociology
  Doctorate, University of Essex, Political Sciences

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Ayça Ergun, International Challenges and Domestic Preferences in the Post-Soviet Political Transition of Azerbaijan. "Perspectives on Global Development and Technology-in place of the Journal of Developing Societies", 2, (2004), p.635-657.
  A.2 Ayça Ergun, Presidential Elections of 2008 in Azerbaijan. "Electoral Studies", 28, (2009), p.647-651.
  A.3 Ayça Ergun, Aykan Erdemir, Negotiating Insider and Outsider Identities in the Field: “Insider” in a Foreign Land, “Outsider” in one’s own Land. "Field Methods", 22, (2010), p.16-38.
  A.4 Ayça Ergun, Post-Soviet Political Transformation in Azerbaijan: Political Elite, Civil Society and Trials of Democratization. "Uluslararası İlişkiler (International Relations)", 7, (2010), p.67-85.
  A.5 Ayça Ergun, Civil Society in Turkey and Local Dimensions of Europeanization. "Journal of European Integration", 32, (2010), p.507-522.
  A.6 Ayça Ergun, Azerbaycan’da Bir Ulusal Kimlik Meselesi Olarak Alfabe Değişiklikleri. "Bilig", 54, (2010), p.139-160.
  A.7 Ayça Ergun, Politics of Romanization in Azerbaijan (1921-1992). "Journal of the Royal Asiatic Society", 20, (2010), p.33-48.

Book and Chapter in a Book

  A.1 Ayça Ergun, International Challenges and Domestic Preferences in the Post-Soviet Political Transition of Azerbaijan. "Central Asia in Global Politics", (2004).
  A.2 Ayca Ergun, Democratization From Below: The Role of Civil Society in Azerbaijan. "Black Sea Politics: Political Culture and Civil Society in an Unstable Region", (2005), p.103-120.
  A.3 Ayca Ergun and Basak Cali, -‘Global Governance and Domestic Politics: Fragmented Visions’. "Criticizing Global Governance", (2005).
  A.4 Ayse Ayata, Ayca Ergun, Isil Celimli, 'Introduction'. " Black Sea Politics: Political Culture and Civil Society in an Unstable Region", (2005).
  A.5 Ayşe Güneş-Ayata & Ayça Ergun, Gender Politics in Transitional Societies: A Comparative Perspective on Azerbaijan. "Gender Politics in Post-Communist Eurasia", (2009), p.209-236.
  A.6 Ayça Ergun, Democratization and Civil Society in the Post-Soviet South Caucasus. "Non-Traditional Security Threats and Regional Cooperation in the Southern Caucasus", (2011), p.47-56.
  A.7 Ayca Ergun & Hamlet Isaxanli, Security and Cross-Border Cooperation in the EU, Black Sea Region and Southern Caucasus. "IOS Press", (2013), p.250.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Ayça Ergun, Güney Kafkasya’da Etnik Kimlik ve Çatışma-Azerbaycan ve Ermenistan Ulusal Kimliklerinde Karabağ Sorunu. "Doğu-Batı", 11, (2008), s.195-207.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Ayça Ergun, Türkiye-Azerbaycan İlişkileri. "Türkiyenin Avrasya Macerası", (2007).
  A.2 Ayça Ergun, Üniversitede Alan Çalışmaları: Karadeniz ve Orta Asya Ülkeleri Araştırma Merkezi Örneği. "Türkiyede Stratejik Düşünce Kültürü ve Stratejik Araştırma Merkezleri: Başlagıcından Bugüne", (2009), s.215-221.
  A.3 Ayça Ergun, Azerbaycan'da Sovyet Sonrası Dönemde Değişim ve Dönüşüm. "Avrasya Üçlemesi III: Kafkalar 1989-2009", (2013).
<< back