Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Assist.Prof.Dr MEHMET OKYAYUZ
FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2007
Fax :  
Address :
 

Education

  Master's, Ruprecht Karls University, Heidelberg, Political Sciences
  Doctorate, Philipps University, Marburg, Political Sciences

Membership and Awards

 

Memberships

  A.1 Member of board of editors of a journal . 1 SEPTEMBER 2005 - 1 JUNE 2007.
  A.2 Member of Appraisal Committee or Award Jury . - .
  A.3 Member of Appraisal Committee or Award Jury . - .
  A.4 Member of board of editors of a journal . - .
  A.5 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2008 - 1 MARCH 2009.
  A.6 Member of board of editors of a journal . 1 APRIL 2008 - .
  A.7 Member of board of editors of a journal . 1 JANUARY 2008 - 1 MARCH 2009.
  A.8 Member of Appraisal Committee or Award Jury . - .
  A.9 Member of Appraisal Committee or Award Jury . - .
  A.10 Member of Appraisal Committee or Award Jury . - .
  A.11 Member of board of editors of a journal . 1 JUNE 2012 - .
  A.12 Member of Appraisal Committee or Award Jury . - .
  A.13 Member of Appraisal Committee or Award Jury . - .
 

Refereeing

  A.1 Perceptions. 2007.
  A.2 İnsan Hakları Yıllığı. 2007.
  A.3 Uluslararası İlişkiler. 2007.
  A.4 Faryuk Yalvaç: Akdeniz ve Türkiye Göçü. 2008.
  A.5 Uluslararsı İlişkiler Dergisi. 2008.
  A.6 Amme İdaresi Dergisi. 2008.
  A.7 Ipek Eren: Ilaç Fiyatları ve Siyasal Süreçler, BAP Project. 2008.
  A.8 Uluslararası İlişkiler Dergisi. 2008.
  A.9 Almanya'ya Göç. 2009.
  A.10 Ilaç Fiyatları ve Siyasal Süreçler. 2009.
  A.11 Akdeniz ve Türkiye'ye Göç (BAP Projesi önerisi). 2009.
  A.12 Almanya'daki Türklerin Imajı. 2009.
  A.13 METU NCC Journal of Mediterranean Studies. 2011.
  A.14 ODTÜ Gelişme Dergisi. 2013.
  A.15 Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013.
  A.16 Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi. 2013.
  A.17 ODTÜ Gelişme Dergisi. 2016.
  A.18 Praxis. 2016.
  A.19 Gediz Üniversitesi BAP Proje Komisyonu. 2016.
  A.20 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Göç Araştırmaları Dergisi. 2016.

Conference and Seminar Organization

  A.1 Mehmet Okyayuz / İhsan Kamalak, Türkiye'nin Toplumsal, Siyasal ve Ekonomik Dönüşümü. "Middle East Technical University", (10.2005).
<< back