Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. AYŞE GÜL GÖZEN
FACULTY OF ARTS AND SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  http://bio.metu.edu.tr/pp?un=agozen
Phone :  +90312210 5185
Fax :  +903122107976
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Biology
  Doctorate, Michigan State University, Microbiology

Research

Thesis Supervised

  A.1 Growth responses of culturable soil microbe populations to different wheat cultivars and carbon sources. Msc Thesis. Buket Koçak. (1998)
  A.2 Isolation and Optimization of Growth Conditions of Thermophilic Bacteria from Turkish Soils and Hot Springs. Msc Thesis. Çağdaş Devrim SON. (1999)
  A.3 Characterization of Bacterial Isolates from Salt Lake. Msc Thesis. Firdevs Yalçın. (2000)
  A.4 Extracellular Protease Activity of Thermophilic Bacteria Isolated from Turkish Soils and Hot Springs. Msc Thesis. Fatma Seda Yüceler. (2000)
  A.5 Characterization of Lactic Isolates from Turkish Sourdough and Interactions with Yeast. Msc Thesis. Çiğdem Özcangaz. (2000)
  A.6 Isolation and Partial Characterization of Aquatic Bacteria from Lake Eymir. Msc Thesis. Duygu Ay Zöğ. (2001)
  A.7 Polymerase chain reaction (PCR) for detection of BORRELIA BURGDORFERI SENSU LATO. Msc Thesis. Zeynep Duman. (2007)
  A.8 Multiple antibiotic resistance of surface mucus dwelling bacterial populations in freshwater fish. Msc Thesis. Tuğba Özaktaş. (2007)
  A.9 Biological decay and its control by biopolymerisation in calcareous stones. Msc Thesis. Meltem Cemre Üstünkaya. (2008)
  A.10 A study on cobalt adaptation and memory retention of freshwater bacteria isolates. Msc Thesis. Gözde Çıtır. (2010)
  A.11 SELECTIVE QUANTIFICATION OF VIABLE ESCHERICHIA COLI CELLS IN BIOSOLIDS UPON PROPIDIUM MONOAZIDE TREATMENT BY QUANTITATIVE PCR. Phd Thesis. BİLGİN TAŞKIN. (2011)
  A.12 MOLECULAR ANALYSIS OF BETA-LACTAMASES IN CLINICAL ACINETOBACTER BAUMANNII ISOLATES FROM INTENSIVE CARE UNITS. Phd Thesis. AYLİN ÜSKÜDAR GÜÇLÜ. (2011)
  A.13 EVALUATION OF BIODETERIORATION IN NEMRUT MOUNT MONUMENT AND TEMPLE OF AUGUSTUS BY USING VARIOUS TECHNIQUES. Msc Thesis. ELİF SIRT. (2011)
  A.14 MONITORING OF COBALT ADAPTATION OF ENVIRONMENTAL BACTERIAL ISOLATES USING ATR-FTIR SPECTROSCOPY. Msc Thesis. MEHMET KARDAŞ. (2014)
  A.15 HEAVY METAL-INDUCED STRUCTURAL AND FUNCTIONAL CHANGES IN CLINICAL AND ENVIRONMENTAL ACINETOBACTER ISOLATES. Phd Thesis. TUĞBA ÖZAKTAŞ. (2015)
  A.16 COMPARISON OF OPTICAL MEASUREMENTS FOR BETTER NI TRACKING IN BACTERIA. Msc Thesis. SILA SUNGUR. (2015)
  A.17 CHARACTERIZATION OF HEAVY METAL RESISTANT BACTERIA USING INFRARED SPECTROSCOPY TOGETHER WITH CHEMICAL PATTERN RECOGNITION TECHNIQUES. Phd Thesis. RAFIG GURBANOV. (2016)
  A.18 MOLECULAR ADAPTATIONS IN CADMIUM AND LEAD RESISTANT ENVIRONMENTAL SPECIES. Phd Thesis. EDA ŞEYMA KEPENEK. (2017)

Project Work

  A.1 Isıya Dayanıklı Endüstriyel Enzim Eldesi. AFP-01-11-98-08-05, 1 MAY 1998 - 1 MAY 2001. Coordinator .
  A.2 Orta Anadolu topraklarında mikorizal potansiyel ve etkinlik dereceleri ile izolatların bitki gelişimi ve b. Köy Hizmetleri Araştırma Projesi-98340A01, 1 MARCH 1998 - 1 MARCH 2001. Researcher .
  A.3 Kızılçam'da (Pinus brutia Ten.)SSR-PCR Tekniğinin Optimizasyonu. AFP, 1 JUNE 1999 - 1 JUNE 2000. Researcher .
  A.4 Toprak ve sıcaksu kaynaklarından endüstriyel enzim eldesi için izole edilen termofilik bakterilerde proteo. AFP-2000-01-08-05, 1 JUNE 2000 - 1 JUNE 2001. Coordinator .
  A.5 kimyasal sinyallere dayalı hızlı ve güvenilir bir balık stoğu tayini metodu. TUBİTAK-YDBÇAG-100y035, 1 SEPTEMBER 2000 - 1 SEPTEMBER 2003. Researcher .
  A.6 Kimyasal sinyallere dayalı hızlı ve güvenilir bir balık stoku tayin metodu tasarımı. TUBİTAK - YDABÇAG, 1 MARCH 2001 - 1 MARCH 2003. Researcher .
  A.7 Balık mukusunda yaşayan bakterilerin moleküler, mikroskopik ve kültür teknikleri ile sayısal olarak karşıl. ÖYP, 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER. Coordinator .
  A.8 Klinik örneklerden izole edilen Acinetobacter izolatlarında oxa- ve metalo-beta-laktamazların molekül an.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 MAY 2008 - 1 MAY 2009. Local Coordinator .
  A.9 Aziridinil fosfatların organik sentezi ve antimikrobiyal özelliklerinin belirlenmesi.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2011 - 1 DECEMBER 2011. Local Coordinator .
  A.10 Tatlı Su Balıklarının Yüzey Mukusunda Yaşayan Bakterilerin Çoklu Antibiyotik Dirençlerinin Genetik Analizi. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2012. Local Coordinator .
  A.11 Sucul biofilm bakterilerinin arsenik, nikel ve kadmiyum dirençlerinin belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu. BAP-1 BAP-1 Faculty BAP, 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER 2014. Local Coordinator .
  A.12 Sucul biofilm bakterilerinin arsenik, nikel ve kadmiyum dirençlerinin belirlenmesi ve moleküler karakterizasyonu. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.13 Sürdürülebilir Ağır Metal Biyoiyileştirilmesinde Bakterilerin Seçimi Ve Uyumlanması Için Yöntem Tasarı. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 APRIL 2014 - 1 APRIL 2016. Researcher .
  A.14 Sürdürülebilir ağır metal biyoiyileştirilmesinde bakterilerin seçimi ve uyumlanması için yöntem tasarımı. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 APRIL 2014 - 1 APRIL 2016. Researcher .
  A.15 Sürdürülebilir Ağır Metal Biyoiyileştirilmesinde Bakterilerin Seçimi Ve Uyumlanması Için Yöntem Tasarımı. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 MAY 2014 - 1 MAY 2016. Researcher .
  A.16 Tatlısu Acinetobacter türlerinin antibiyotik maruziyeti altında sergiledikleri moleküler değişimlerin belirlenmesi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2015 - 1 DECEMBER 2015. Local Coordinator .
  A.17 Kursun ve Kadmiyum Agır Metallerinin Yüksek Derisimlerine alıstırılmıs Çevresel Bakterilerde Maruziyet Altındaki Fizyolojik Uyumlamanın Moleküler Kökenleri. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2016 - 1 DECEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.18 Yüksek Metal Yoğunluklarına Alıştırılmış Çevresel Bakteri İzolatlarının Nükleik Asitlerinde Oluşan. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2017 - 1 DECEMBER 2017. Local Coordinator .
<< back