Prof.Dr. A.MUHİTTİN CEM SOMEL
FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
PublicationsResearch
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2003
Fax :  
Address :
 

Education

  Doctorate, Ankara University, Economics

Publications (INTERNATIONAL)

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 cem somel, Yoksulluk Kader Değil Siyasettir. "Tes-İş", -, (2001), s.21-26.
  A.2 cem somel, Küreselleşen Dünyada Kalkınma. "Türk-İş Yayınları", (2001), s.1-59.
  A.3 cem somel, Kalkınmasız Teknolojik Gelişme Politikaları. "Mülkiye", 25, (2001), s.67-76.
  A.4 Cem Somel, Ülkeler Uzak, Çalışma Koşulları Aynı: El Salvador’da Dora Anadolu’da Ayşe. "TES-İŞ dergisi", (2004), s.68-69.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 cem somel, Türkiye'de Küreselleşme ve Ücretler. "Küreselleşme, IMF politikaları ve 2000 Ekonomik Krizi", (2001), s.25-40.
  A.2 Cem Somel, 1. Türkiye İktisat Politikaları Tarihi. (3-20) 6. Kamu Ekonomisinin Yapısı ve Gelişimi (129-144) 10. Türkiye’nin Kalkınma Perspektifi (245-255) . "Türkiye Ekonomisi", (2004), s.3-20.
  A.3 Cem Somel, Uluslararası İşbölümü ve Uluslararası Hiyerarşi. "Liberal Reformlar ve Devlet Sempozyum Bildirileri", (2004), s.243-260.
<< back