Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. A.MUHİTTİN CEM SOMEL
FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
PublicationsResearch
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2003
Fax :  
Address :
 

Education

  Doctorate, Ankara University, Economics

Publications (INTERNATIONAL)

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 cem somel, Yoksulluk Kader Değil Siyasettir. "Tes-İş", -, (2001), s.21-26.
  A.2 cem somel, Küreselleşen Dünyada Kalkınma. "Türk-İş Yayınları", (2001), s.1-59.
  A.3 cem somel, Kalkınmasız Teknolojik Gelişme Politikaları. "Mülkiye", 25, (2001), s.67-76.
  A.4 Cem Somel, Ülkeler Uzak, Çalışma Koşulları Aynı: El Salvador’da Dora Anadolu’da Ayşe. "TES-İŞ dergisi", (2004), s.68-69.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 cem somel, Türkiye'de Küreselleşme ve Ücretler. "Küreselleşme, IMF politikaları ve 2000 Ekonomik Krizi", (2001), s.25-40.
  A.2 Cem Somel, 1. Türkiye İktisat Politikaları Tarihi. (3-20) 6. Kamu Ekonomisinin Yapısı ve Gelişimi (129-144) 10. Türkiye’nin Kalkınma Perspektifi (245-255) . "Türkiye Ekonomisi", (2004), s.3-20.
  A.3 Cem Somel, Uluslararası İşbölümü ve Uluslararası Hiyerarşi. "Liberal Reformlar ve Devlet Sempozyum Bildirileri", (2004), s.243-260.
<< back