Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. CEMİLE NİL UZUN
FACULTY OF ARCHITECTURE
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  http://crp.metu.edu.tr/staff/nil-uzun
Phone :  +90312210 2204
Fax :  +903122107965
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, City & Region Plan.
  Master's, Middle East Technical University, Regional Planning
  Doctorate, UTRECHT UNIVERSITY, Urban Geography

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Uzun, C.Nil, THE IMPACT OF URBAN RENEWAL AND GENTRIFICATION ON URBAN FABRIC: THREE CASES IN TURKEY. "Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie", 94, (2003), p.363-375.
  A.2 Uzun, C. Nil, Istanbul: Global city in opkomst (Istanbul: Developing Global City). "Geografie", 13, (2004), p.14-17.
  A.3 Uzun, C. Nil, Residential Transformation of Squatter Settlements: Urban Redevelopment Projects in Ankara. "Journal of Housing and the Built Environment", 20, (2005), p.183-199.
  A.4 Uzun, C. Nil, Urban Sores: On the Interaction between Segregation, Urban Decay and Deprived Neighborhoods, Hans Skifter Andersen, Aldershot, Ashgate, 2003, 212 pp. "Journal of Housing and the Built Environment", 20, (2005), p.317-319.
  A.5 Uzun, C. Nil, Globalizatıon and Urban Governance in Istanbul. "Journal of Housing and the Built Environment", 22, (2007), p.127-138.
  A.6 Uzun, C. Nil, Book Review: There Goes the ’Hood: Views of Gentrification from the Ground Up, Lance Freeman, Philadelphia, Temple University Press, 2006, 248 pp. "Journal of Housing and the Built Envronment", 23, (2008), p.75-76.
 

Conference Papers

  A.1 Uzun (Duruöz), C. Nil, Improvement in the City Center: Change in Quality of Life in Istanbul through Gentrification. "Proceedings of the Second International Conference on Quality of Life in Cities", 1, (2000), p.462-475.

Book and Chapter in a Book

  A.1 Uzun (Duruöz), C. Nil, Improvement in the City Center: Change in Quality of Life in Istanbul through Gentrification. "Planning for a Better Quality of Life", (2000).
  A.2 Uzun, Nil, Urban Governance in Istanbul. "Urban Governance in Southern Europe", (2012), p.209-221.
  A.3 Uzun, Nil, Urban Space and Gentrification in Istanbul in the Twentieth Century. "The Economies of Urban Diversity", (2013), p.235-254.
  A.4 Uzun, C.Nil, Gentrification in Istanbul: A Diagnostic Study. "KNAG/Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen Universteit Utrecht", (2001), p.209.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Duruöz, C. Nil, 80lerden Bugüne Yerellik. "Ada", 3, (1997), s.71-73.
  A.2 Uzun, C. Nil, Eski Kentte Yeni Konut Dokusu: Cihangir ve Kuzguncuk’ta Soayal ve Mekansal Yenilenme. "Istanbul", (2000), s.54-61.
  A.3 Uzun, C. Nil, Kentte Yeni bir Dönüşüm Süreci ve Yasal Düzenlemeler. "Planlama", (2002), s.37-44.
  A.4 Uzun, C. Nil, Yeni Yasal Düzenlemeler ve Kentsel Dönüşüme etkileri. "Planlama", (2006), s.49-52.
 

Conference Papers

  A.1 Uzun, C. Nil, Kent Merkezinde Tarihi Konut Dokusunun Korunması: Avrupa Birliği Politikaları Çerçevesinde İstanbul’da Sosyal ve Mekansal Yenilenme’nin Değerlendirilmesi. "10. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi: Bildiriler, Istanbul, 17-18 Ekim", (2002), s.309-315.
  A.2 Uzun, C. Nil, Planlama Eğitimi ve Avrupa Birliği’ne Uyum Süreci: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Eğitim Programı Üzerinden bir Değerlendirme. "Avrupa Birliği Süreci ve Planlama, 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 5. Türkiye Şehircilik Kongresi", (2002), s.105-110.
  A.3 Uzun, C. Nil, Avrupa Şehir Plancıları Konseyi (ECTP). "TUPOB 3. Koordinasyon Toplantısı", (2007), s.67-71.
  A.4 Uzun, C. Nil, Ankara’da Kentsel Dönüşüm. "Ankara Kent Sorunları Sempozyumu", (2008), s.181-185.
  A.5 Uzun, Nil, REDEVELOPMENT OF SQUATTER AREAS IN ANKARA: RELOCATION OR DISPLACEMENT?. "Neighbourhood Restructuring & Resident Relocation", (2010).
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Uzun, C. Nil, Ankara’da konut alanlarının dönüşümü: Kentsel dönüşüm projeleri. "Cumhuriyet’in ‘Ankara’sı", (2006), s.198-215.
  A.2 Uzun, C. Nil, Kentsel Dönüşümde Yeni bir Kavram: Seçkinleştirme. "Değişen Mekân: Mekânsal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış: 1923-2003", (2006), s.340-360.
  A.3 Uzun, C. Nil, İstanbul’da Seçkinleştirme (Gentrification): Örnekler Ve Seçkinleştirme (Gentrification) Kuramları Çerçevesinde Bir Değerlendirme. "İstanbul’da Soylulaştırma: Eski Kentin Yeni Sahipleri", (2006), s.31-42.
  A.4 Kayasü, S. and N. Uzun, Kentsel Dönüşüm/Kentsel Yenileş(tir)me Kavramlarına genel bir bakış. "Kentsel Dönüşüm/Kentsel Yenileş(tir)me Kavramlarına genel bir bakış", (2009).
  A.5 Uzun, N., Kentsel Dönüşüm ve Toplumsal Etkileri. "Konut", (2015), s.179-186.
  A.6 Uzun, N., İstanbul'da Seçkinleştirmenin Üç Aşaması Cihangir, Galata ve Tarlabaşı Üzerine bir Değerlendirme. "Neden Nasıl ve Kimin için Kentsel Dönüşüm", (2015), s.431-451.
  A.7 Uzun, Nil, Kentsel Yenileme ve Dönüşüm. " Kent Planlama", (2017), s.583-600.
  A.8 Uzun, Nil, Tarih İçinde Kentlerin Gelişimi. "Kent, Planlama ve Afet Risk Yönetimi", (2017), s.2-26.
<< back