Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. MUSTAFA TÜRKEŞ
FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 3098
Fax :  +903122107983
Address :
 

Education

  Bachelor's, Hacettepe Üniversitesi, History
  Master's, Manchester University, Middle Eastern Studies
  Doctorate, Manchester University, Middle Eastern Studies

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Türkeş, Mustafa, The Balkan Pact and Its Immediate Implications for the Balkan States 1930-1934. "Middle Eastern Studies", 30, (1994), p.123-144.
  A.2 Türkeş, Mustafa, The Ideology of the Kadro (Cadre) Movement: A Patriotic Leftist Movement in Turkey. "Middle Eastern Studies", 34, (1998), p.92-119.
  A.3 Mustafa Turkes, “A Patriotic Leftist Development Strategy Proposal in Turkey in the 1930s: The Case of the Kadro (Cadre) Movement". "International Journal of Middle East Studies", 33, (2001), p.91-114.
  A.4 Mustafa Türkeş, “New vs Old Europe: Contested Hegemonies and the EEC’s Dual-guarantee Strategy”. "International Problems,", 57, (2005), p.229-244.
  A.5 Mustafa Türkeş and Göksu Gökgöz, “The EU’s Strategy Towards the Western Balkans: Exclusion or Integration?”. "East European Politics and Societies, (EEPS)", 20, (2006), p.659-690.
  A.6 Mustafa Türkeş, Book Review on Studies in Atatürk’s Turkey, the American Dimension. "Turkish Historical Review", 1, (2011), p.90-93.
  A.7 Mustafa Türkeş, Decomposing Neo-Ottoman Hegemony. "Journal of Balkan and Near Eastern Studies", 18, (2016), p.191-216.
  A.8 Mustafa Türkeş, Die Außenpolitik der türkischen AKP im Nahen Osten vor und nach dem „arabischen Frühling. "Kurswechsel", (2016), p.103-109.
 

Conference Papers

  A.1 Türkeş, Mustafa, Features of Future Relations between Turkey and Bosnia-Herzegovin. "International Conference, Bosnian Pardigm", (1998).
  A.2 Mustafa Türkeş, New versus Old Europe in the Making of European Security: Collusion in Europe or Quest for?. "SGIR Fifth Pan-European International Relations Conference, The Hague, 9-11 September 2004", (2004), p.1-29.
  A.3 Mustafa Türkeş, Transformation of the Problems in the Balkans: Cul-de-sac. "A Future Security Architecture for Southeast Europe-Framing the Issues", (2012), p.55-59.
  A.4 Mustafa Türkeş, The Consequences of WWII and Its Impact on Turkey’s International Relations: A Retrospective Assessment. "41st Congress of International Commission of Military History (ICMH)", (2015).

Book and Chapter in a Book

  A.1 Mustafa Türkeş, “The Double Process: Transition and Integration and Its Impact on the Balkans”. "Towards Non-violence and Dialogue Culture in Southeast Europe", (2004), p.(13-28).
  A.2 Mustafa Türkeş, “Turkish Foreign Policy towards the Balkans: Quest for Enduring Stability and Security”. "Turkish Foreign Policy in Post Cold War Era", (2004), p.198-210.
  A.3 Mustafa Türkeş, The 2004 Enlargement, the Stumbling block and the Parameters for Enhanced-Embracing Strategy for South Eastern Europe. " The Euroepan Union After 1 May 2004: Is There a Shock from Enlargement?", (2004), p.213-222.
  A.4 Mustafa Türkeş, “Contested Hegemonies in the Black Sea Region”. "Current Problems of International Relations", 61, (2006), p.33-38.
  A.5 Mustafa Türkeş, “Cycles of Transformation of the Cyprus Question”. "Contentious Issues of Security and the Future of Turkey", (2007), p.(159-176).
  A.6 Mustafa Turkes, The EUs Western Balkan Strategy: Forms and Essence. "Republika Turcji: Polityka Zagraniczna I Wewnetrsna", (2016), p.53-69.
  A.7 Mustafa Türkeş and Tolgahan Akdan, Modernization Approach and the Failed Transition in the Western Balkans. "Laboratory Western Balkans Regime Cha(lle)nge", (2016), p.46-58.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Türkeş, Mustafa, A Critique of Studies of the Kado (Cadre) Movement. "METU Studies in Development", (1998).
  A.2 Türkeş, Mustafa, Geçiş Sürecinde Krizden İsyana: Arnavutluk Örneği. "Dış Politika Enstütüsü Monogramlar Serisi", (1998), s.43-57.
  A.3 Ali Hikmet Alp ve Mustafa Turkes, “The Balkans in Turkey’s Security Enviroment”, Annual, 6, 2001. "Turkish Review of Balkan Studies,", 6, (2001), s.123-144.
  A.4 Mustafa Türkeş and Göksu Gökgöz, Reflections on the EU Strategy Paper 2003: Two Approaches, Moving Conditions and A New Juncture. "Perceptions, Journal of International Affairs, March-May 2004", 9, (2004), s.(61-81).
  A.5 Mustafa Türkeş and Sait Akşit, “International Engagement, Transformation of the Kosova Question and Its Implications”. "The Turkish Yearbook of International Relations", 37, (2007), s.1-30.
  A.6 Mustafa Türkeş, "Türkiye'nin Balkan Politikasında Devamlılık ve Değişim". "Avrasya Dosyası", 14, (2008), s.253-280.
  A.7 Mustafa Türkeş, Giriş: Kuş Bakışı Osmanlı İmparatorluğu’ndan Türkiye Cumhuriyeti’ne Geçiş. "ODTÜ Gelişme Dergisi", 39, (2012), s.1-25.
  A.8 Joachim Becker, Oktar Türel and Mustafa Türkeş, “Introduction: Financıalisation, Crisis, Social Protests and Development Alternatives in Southeast Europe” . "METU Studies in Development,", 41, (2014), s.1-4.
  A.9 Mustafa Türkeş, Reading the First World War. "Journal of Military History Studies", (2015), s.29-38.
  A.10 Mustafa Türkeş, Balkanlar’da Güvenlik ve İstikrar Arayışları: Sorunlar Dönüşüyor. "Yeni Türkiye, Rumeli-Balkanlar Özel Sayı", (2015), s.6066-6075.
 

Conference Papers

  A.1 Mustafa Türkeş, Tarihsel ve Güncel Boyutlarıyla Uluslararası Müdahale Döngüleri. "Türk Sosyal Bilimler Kongresi", (2003).
  A.2 Mustafa Türkeş, Yeni Dönemde Türkiye-AB İlişkileri Nasıl Sürdürülecek. "Ekonomik Büyüme ve AB ilişkileri Türkiye Nereye", (2005), s.96-131.
  A.3 Mustafa Türkeş, Nevin Solak ve Funda Öztürk, "Sosyal Bilimlerde Çalışılan Konuların Dünü, Bugünü ve Geleceği". "11. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 9-11 Aralık 2009", (2009).
  A.4 Mustafa Türkeş, Soğuk Savaş Sonrası Dönemde Balkanlar’da Güvenlik ve İstikrar Arayışları: Kalıcı İstikrar Niçin Sağlanamıyor?. "Balkan Savaşlarının 100. Yılı Bildiriler", (2012), s.298-307.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Türkeş, Mustafa, Birinci Meclis Döneminde Dış Politika. "Birinci Meclis, Editör Cemil Koçak", (1998), s.189-201.
  A.2 Türkeş, Mustafa, Doksanlı Yıllarda NATo'nun Öncelikleri ve Türkiye. "En Uzun Onyıl, Türkiye'nin Ulusal Güvenlik ve Dış Politika...", (1998), s.199-224.
  A.3 Mustafa Türkeş, “Geçiş Sürecinde Dış Politika Öncelikleri: Bulgaristan Örneği”. "Türkiye’nin Komşuları", (2002), s.171-210.
  A.4 Mustafa Türkeş, NATO Bağlamında ABD-Türkiye İlişkilerinde Devamlılık ve Değişim. "Türk Dış Politikasının Analizi", (2004), s.(379-403).
  A.5 Mustafa Türkeş, "Transformation of the Problems in Macedonia”. "A Bridge between Cultures, Studies on Ottoman and Republican Turkey in Memory of Ali İhsan Bağış", (2006), s.283-294.
  A.6 Mustafa Türkeş, "Yugoslav Devletinin Kuruluşu ve Krallık Dönemi". "Balkanlar El Kitabı: Çağdaş Balkanlar", 2, (2007), s.7-12.
  A.7 Mustafa Türkeş, “Dış Politika Sadece Güvenlik Konularından İbaret Değildir". "Mülakatlarla Türk Dış Politikası", 2, (2010), s.247-276.
  A.8 Mustafa Türkeş, “Türk Dış Politikasında Bölgesel Meseleler ve Obama Yönetiminin Olası Politikaları: Açmazlar ve Açılımlar”. "Yeni Dönemde Türk Dış Politikası", (2010), s.67-75.
  A.9 Mustafa Türkeş, Introduction to the Centenary of the Balkan Wars (1912-1913): Contested Stances, Volume 1. "The Centenary of the Balkan Wars (1912-1913): Contested Stances, Volume 1", 1, (2014), s.1-3.
  A.10 Mustafa Türkeş ve İlhan Uzgel, Türkiye’nin Komşuları, (İmge Yayınları: Ankara 2002), (476 Sayfa). "Imge Kitabevi yayınları", (2002), s.476.
<< back