Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Assist.Prof.Dr GAMZE AŞÇIOĞLU ÖZ
FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2026
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Ankara University, Law
  Master's, Nottingham University, Law
  Doctorate, Ankara University, Faculty of Law, Law

Publications (INTERNATIONAL)

 

Conference Papers

  A.1 Gamze Öz, Interrelation between Sectoral Regulatory Agencies and Competition Authorities. "Conference on the Competition Law in Latin American Countries organized by UNCTAD", (2006), p.8.
  A.2 Gamze Öz, The Relations between SRAs and CAs in the RTAs: Regional Experiences. "UNCTAD and Yeditepe University", (2006), p.8.

Book and Chapter in a Book

  A.1 Gamze Öz-Zeynep Cakmak, Turkey. "Anti-Cartel Enforcement Worldwide", III, (2009), p.1184-1209.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Nurkut İnan-Gamze Öz, Rekabet Kurumuyla Uzlaşabilmek: Rekabet Kurulu RKHK'nun 4.Maddesine Yeni Bir Kavram mı Ekliyor!: UZLAŞMA??. "Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi", C.XXIX, (2014), s.115140.
  A.2 Gamze ÖZ, Rekabet Kurumu'nun Yargı Kararlarının Gereğini Yerine Getirmesinde Rekabet Hukuku Açısından Doğabilecek Sorunlar ve Çözüm Önerileri. "Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi", c:XXX, (2014), s.149-179.
 

Conference Papers

  A.1 Gamze Öz, Rekabet Hukuku ve Politikası-Rekabet Kurumu. "Danıştay ve İdari Yargı Günü", 1, (2005).
  A.2 Gamze Öz, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Değiştirilmesi Hakkında Taslak Çerçevesinde Birleşme ve Devralmalar- Yogunlaşmaların Kontrolü. "4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun Değiştirilmesi Hakkında Taslak", 1, (2005).
  A.3 Gamze Aşçıoğlu Öz, Rekabet ve Küreselleşme Olgusu Karşısında Devletin Konumu. "Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı-2008-Ekonomi ve Hukuk", 4, (2008), s.65-71.
  A.4 Gamze Aşçıoğlu Öz, Küreselleşme Sürecinde Rekabet Hukuku ve Politikası . "Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu VI, 4-5 Nisan 2008", VI, (2008), s.41-57.
  A.5 Gamze ÖZ, Rekabet Kurulu'nun Bankacılık Alanında vermiş olduğu kararlara genel bir bakış ve 15.08.2003 tarihli Benkar Kararı. "Rekabet Hukuku ile ilgili Kurul ve Yargı Kararları Sempozyumu II", I, (2011), s.260-326.
  A.6 Gamze ÖZ, Konuları, Kurumları, Kararları Soru(n)larıyla Bankacılık ve Rekabet Hukuku. "Rekabet Hukukunda Güncel Gelişmeler Sempozyumu-IX", IX, (2011), s.99-135.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Gamze Oz, AB ve Türkiye'de Enerji Piyasalarında Rekabet Hukukunun Uygulanması. "AB'nin Enerji Politikası ve Türkiye", -, (2004), s.239.
  A.2 Gamze ÖZ -Hakan Ercan, AB ve Türkiye'de Elektrik Piyasalarına İktisadi ve Hukuki Bir Bakış. "", -, (2004), s.239.
  A.3 Gamze Aşçıoğlu Öz, Rekabet Hukukunda Dikey Anlaşmalar. "REkabet Hukuku ve Dikey Anlaşmalar 2002/2 sayılı Grup Muafiyeti Tebliğnde Eşik Sistemine Geçiş Olası", (2009), s.1-21.
  A.4 Gamze ÖZ, Lizbon Sürecinde AB Rekabet Hukuku ve Politikası. "Lizbon Sürecinde AB Serbest Dolaşım ve Politikalar", (2010).
  A.5 Gamze ÖZ, Rekabet Hukuku ve Politikası. "Avrupa Birliği Tarihçe, Teoriler, Kurumlar, Politikalar", 1, (2012), s.375-401.
  A.6 Gamze Öz, Rekabet Hukuku ve Politikası. "Lizbon Anlaşması Sonrası Avrupa Birliği Serbest Dolaşım ve Politikalar", (2012), s.254-294.
  A.7 Gamze Öz Aşçıoğlu, Avrupa Birliği ve Türk Rekabet Hukukunun Bankacılık Alanında Uygulanması. "Yetkin Yayınları", (2015).
  A.8 Gamze ÖZ, INTRODUCTION TO LAW, Chapter 8 COMMERCIAL LAW IN TURKEY WITH SPECIFIC REFERENCE TO RULES RELATED TO COMPETITION IN TURKISH LEGAL SYSTEM . "Anadolu University Publications", (2017).
<< back