Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. ALİ UZAY PEKER
FACULTY OF ARCHITECTURE
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  http://www.metu.edu.tr/~peker/
Phone :  +90312210 2203
Fax :  +903122107966
Address :
 

Education

  Bachelor's, İstanbul University, History Of Art
  Master's, Boğaziçi University, History
  Doctorate, ITU, History Of Art And Architectur

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Ali Uzay Peker, “Western Influence on the Ottoman Empire and Occidentalism in the Architecture of İstanbul,”. "Eighteenth Century Life", 26, (2002), p.139-164.
  A.2 Ali Uzay Peker, “Seljuk Architecture and Urbanism in Anatolia,”. "European Architectural History Network Newsletter", no. 1, (2008), p.28-39.
  A.3 Ali Uzay Peker, "Improvements in Art and Architecture in Iran in the Period under the Universalistic Rule of the Turks". "Denge", 1, (2016), p.41-66.
 

Conference Papers

  A.1 Ali Uzay Peker, "The Origins of the Seljukid Double-Headed Eagle as a Cosmological Symbol".. "Art Turc/Turkish Art: Proceedings of the 10th International Congress of Turkish Art", (1999), p.559-566.
  A.2 Ali Uzay Peker, "The Historical Evolution of the Turkish Mosque Architecture".. "Proceedings of the Symposium on Mosque Architecture,", 2, (1999), p.89-111.
  A.3 Ali Uzay Peker, “French and Ottoman Rococo: Blurring of Images”. "Smposium International d’Imagologie (26-28 Avril 2004)", I, (2006), p.93-118.
  A.4 Ali Uzay Peker, “Aesthetics of Seljuk Architecture in Medieval Anatolia,”. "XVIIth International Congress of Aesthetics: Aesthetics Bridging Cultures", (2007), p.65.
  A.5 Ali Uzay Peker, “The Concept of Beauty from Plotinus to St. Augustine and Ghazzali, and Art of Abstraction in Medieval Eastern Mediterranean,”. "XVII. Congress of Aesthetics: Aesthetics Bridging Cultures, Congress Book", 1, (2008), p.109-114.
  A.6 Ali Uzay Peker, “Etkileşim Alanı Olarak Ortaçağ Türk Mimarisi,”. "” International Symposium on Byzantine Culture"", (2010).
  A.7 Ali Uzay Peker, “Baroque in the Capital of the Ottoman Empire: Local Cosmopolitanism and Spread of the West”. "1st International Meeting EAHN (European Architectural History Network)", (2010), p.18.
  A.8 Ali Uzay Peker, "Diaries of Curiosity: A Comparative Study of Lady Montagu’s Letters on Turkey and Mehmed Efendi’s Travelogue on France in the First Quarter of the Eighteenth Century,". "Analytrics: Paris International Congress of Humanities and Social Sciences Research", 1, (2012), p.77.
  A.9 Ali Uzay Peker, “Architectural Technology in History Class”. "Innovation Architecture and Planning, Iconarch II (20-22,11,2014)", (2014), p.398-409.
  A.10 Ali Uzay Peker, “Reconstruction of Memory and Memorials in Szigetvár,”. "Memory of Place in Architecture and Planning, ICONARCH III: International Congress of Architecture", (2017), p.91-104.

Book and Chapter in a Book

  A.1 Ali Uzay Peker, “A Retreating Power: Ottoman approach to the West in the 18th century,”. "Power and Culture: Hegemony, Interaction and Dissent", (2006), p.83-100.
  A.2 Ali Uzay Peker, "A Retreating Power: the Ottoman Approach to the West in the 18th Century" (reprint in a selected papers reader series). "Developing EU-Turkey Dialogue", (2010), p.19-36.
  A.3 Ali Uzay Peker, "Return of the Sultan: Nuruosmânîye Mosque and the İstanbul Bedestan". "Constructing Cultural Identity, Representing Social Power", (2010), p.139-157.
  A.4 Ali Uzay Peker, “Seljuk Architecture and Urbanism in Anatolia”. "Expo Shangai 2010: Better City Better Life, Turkey, Anatolia, Istanbul", (2010), p.28-39.
  A.5 Ali Uzay Peker, “The Assessment of European Architecture by Ottoman Ambassadors of the Eighteenth Century”. "Europa und die Türkei im 18. Jahrhundert / Europe and Turkey in the Eighteenth Century", (2011), p.489-505.
  A.6 Ali Uzay Peker, "Imprisoned Pearls: The Long-Forgotten Symbolism of the Great Mosque and Dār al-Shifā’ at Divriği,". "Archaeology, Anthropology and Heritage in the Balkans and Anatolia:The Life and Works of F.W.Hasluck", 3, (2013), p.315-45.
  A.7 Ali Uzay Peker, “Architectural Transformations in Mediaeval Anatolia (With Special Reference To Central Asia)”. "Byzantine Culture", (2014), p.279-292.
  A.8 Ali Uzay Peker, Meral Özdengiz başak, Szulejmán Szultán Türbe-Palánkja Szigetrváron a 2015/2016-os Ásatások Építészeti Vizsgálatai Alapján,”. "Szulejmán Szultán Szigetrváron: A Szigetvári Kutatások 2013-2016 Között", (2017), p.131-161.

Translation of a Book or Chapter in a Book

Review of a Book

  A.1 Ali Uzay Peker, "Turks: A Journey of a Thousand Yeras, 600-1600" (Book Review). "METU Journal of the Faculty of Architecture", 22, (2006), p.91-93.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Ali Uzay Peker, "Ortaçağ Anadolu Mimarisinde Anlam". "Arkeoloji ve Sanat", 20, (1998), s.29-38.
  A.2 Ali Uzay Peker, "Kanada Mimarlık Merkezi (CCA): Kuruluş Süreci, Etkinlikler ve Mimari Betimlemesi". "Journal of the METU Faculty of Architecture", 2, (2005), s.1-31.
  A.3 Ali Uzay Peker, “ODTÜ Mimarlık Bölümü’nde Erasmus Değişim Programı Deneyimi,”. "Arredamento Mimarlık", (2006), s.68-70.
  A.4 Ali Uzay Peker, “Hunad Külliyesi”. "TM: Tasarım Merkezi", (2006), s.22-29.
  A.5 Ali Uzay Peker, “Konya Mevlana Külliyesi,”. "TM: Tasarım Merkezi", 6, (2007), s.24-31.
  A.6 Ali Uzay Peker, “Edirne II: Beyazıd Külliyesi,”. "TM: Tasarım Merkezi", 7, (2007), s.18-27.
  A.7 Ali Uzay Peker, “Bursa Hüdavendigar Külliyesi,”. "TM: Tasarım Merkezi", 4, (2007), s.16-21.
  A.8 Ali Uzay Peker, "Bursa Yıldırım Bayezıd Külliyesi". "TM: Tasarım Merkezi", 8, (2007).
  A.9 Ali Uzay Peker, “Ankara Cenabi Ahmed Paşa Külliyesi,”. "TM: Tasarım Merkezi", 5, (2007), s.20-25.
  A.10 Ali Uzay Peker, “Divriği Ulu Cami ve Darüşşifası,”. "TM: Tasarım Merkezi", 3, (2007), s.18-25.
  A.11 Ali Uzay Peker, “Amasya Sultan II. Beyazıd Külliyesi,”. "TM: Tasarım Merkezi", 2, (2007), s.26-33.
  A.12 Ali Uzay Peker, “Anadolu Selçuklu Mimari Tarihinde Anlam Araştırmaları”. "Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi", 7, (2010), s.67-80.
  A.13 Ali Uzay Peker, “AKP Döneminde Rövanşist Mimari”. "Mimarlık", 386, (2015), s.4-19.
 

Conference Papers

  A.1 Ali Uzay Peker, "Anadolu Selçuklu Mimarisi İkonografisi Yazımına Doğru". "Selçuk Üniversitesi VII. Milli Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Semineri Bildirileri", (1998).
  A.2 Ali Uzay Peker, "Ortaçağ Anadolu Türk Mimarisi ve Mistisizm". "Uluslararası Dördüncü Türk Kültürü Kongresi Bildirileri", 2, (2000), s.171-185.
  A.3 Ali Uzay Peker, "Ortaçağ Anadolu Türk Sanatına Eski Mezopotamya Sanatından Gelen Etkiler Konusu". "Sanatta Etkileşim", (2000), s.202-206.
  A.4 Ali Uzay Peker, Taklidin Estetiği: Anadolu Selçuklu Mimarisinin Mimesis Kavramı Üzerinden Okunması . "Türkiye Estetik Kongresi: Bildiri Özetleri", (2006), s.117.
  A.5 Ali Uzay Peker, “Anadolu Selçuklu Mimari Tasarımını Etkileyen Evren ve Estetik Anlayışı”. "Anadolu Selçuklu Şehirleri ve Uygarlığı Sempozyumu 7-8 Ekim 2008, Bildiriler", 1, (2009), s.85-107.
  A.6 Ali Uzay Peker, "Mimar Sinan'dan Öğrenmek: Cami Tasarımında Özgünlük Arayışına Yanıtlar,". "1. Ulusal Cami Mimarisi Sempozyum Kitabı: Gelenekten Geleceğe Cami Mimarisinde Çağdaş Tasarım ve", 1, (2013), s.61-67.
  A.7 Ali Uzay Peker, “Tarihi Yapıların Sürdürülebilirliğinin Sağlanmasında Mimarlık Tarihi Bilim Dalının Rolü”. "5. Tarihi Eserlerin Güçlendirilmesi ve Geleceğe Güvenle Devredilmesi Sempozyumu", 1, (2015), s.461-468.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Ali Uzay Peker, "Anadolu'nun Onüçüncü Yüzyılını Anlamak". "Semra Ögel'e Armağan, Mimarlık ve Sanat Tarihi Yazıları", (2000), s.107-119.
  A.2 Ali Uzay Peker, "Osmanlı Mimarisinde Yaratıcılık: Amasya Örnekleri." . "Türkler", 12, (2002), s.52-59.
  A.3 Ali Uzay Peker, "Montreal'in Mirası". "Cevat Erder'e Armağan", (2003), s.155-176.
  A.4 Ali Uzay Peker, “Anadolu Bazilika Geleneği ve Anıtsal Mimariye Etkisi,”. "Selçuklu Uygarlığı", 2, (2006), s.55-65.
  A.5 Ali Uzay Peker, “Evrenin Binasi: Mimarîde Yazı ve Kozmolojik Anlam,”. "Selçuklu Uygarlığı", 2, (2006), s.31-40.
  A.6 Ali Uzay Peker, “Taklidin Estetiği: Anadolu Selçuklu Mimarisinin Mimesis Kavramı Üzerinden Okunması,”. "Türkiye'de Estetik", (2007), s.563-571.
  A.7 Ali Uzay Peker, “The Upper City of Hasankeyf: Archaeological Park Documentation Study 2002”. "Salvage Project of the Archaeological Heritage of the Ilısu and Carchemish Dam Reservoirs", (2011), s.374-386.
  A.8 Ali Uzay Peker, “Anadolu’da Selçuklu Mimarisi ve Kayseri Gevher Nesibe Darüşşifası Örneği”. "Anadolu Selçuklu Uygarlığının İzinde", (2014), s.105-127.
  A.9 Ali Uzay Peker, “Ankara’da Tarihi Mimarinin Sosyo-Ekonomik Değerlendirilimi için Bakış Açıları”. "Şehir Ekonomisi: Ankara Şehir Araştırmaları", (2017), s.7-30.
  A.10 Ali Uzay Peker, “Osmanlı Üst Kimliği ile Sanat ve Mimarlık Alanında Özümleme”. "Osmanlı Dünyasında Kültürel Karşılaşmalar ve Sanatsal Yansımaları", (2017), s.175-180.
<< back