Prof.Dr. HÜSEYİN TARIK ŞENGÜL
FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, City & Region Plan.
  Master's, Middle East Technical University, Pol. Sci. & Public Ad
  Doctorate, University of Kent at Canterbury, Other

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Tarık Şengül, On the Trajectory of Urbanisation in Turkey: An Attempt at Periodisation. "International Development Planning Review", 25, (2003), p.153-168.
  A.2 Şengül, H.Tarık, Gezi Başkaldırısı Ertesinde Kent Mekânı Ve Siyasal Alanın Yeni Dinamikleri. "METU, Journal of Faculty of Architecture", 32, (2015), p.1-20.
  A.3 Şengül, H.Tarık, Gezi Yazınında Gezi’nin Toplumsal Tabanı Tartışması. "METU, Journal of Faculty of Architecture", 32, (2015), p.299-305.

Book and Chapter in a Book

  A.1 H.Tarık Şengül and Attila Aytekin, Transformation Process of Zonguldak's Working Class, Turkey. "Restructuring Class and Gender: Six Case Studies", (2012), p.117-140.
  A.2 Şengül, H. Tarık, “State and Working Class Identity in the Ottoman Empire and Turkey, The Zonguldak Coal Basin,, TNew Delhi,. "Towards a New History of Work", (2014).

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Şengül, Tarık, Ersoy Melih, Gelişme Kuramlarında Kentler. "Bilim ve Ütopya", (1997), s.68-74.
  A.2 Şengül, Tarık, Ersoy Melih, Gelişmenin ve Modern Kentin Sonu mu.. "Bilim ve Ütopya", (1997), s. 72-75.
  A.3 Şengül, H. Tarık, Gelişme Kuramlarında Kentler. "İktisat Dergisi", (1997), s.70-79.
  A.4 Şengül, Tarık, Bir Mekansal Sabit Olarak Yerel Ölçek. "Ada, Kentliyim", 3, (1997), s.58-62.
  A.5 H. Tarık Şengül, Tüketim Toplumu, Tüketim Kültürü ve Tüketim Merkezleri. "Ege Mimarlık", (2002), s.8-10.
  A.6 H. Tarık Şengül, Planlama Paradigmalarının Dönüşümü Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme. "Planlama", (2002), s.8-30.
  A.7 Tarık Şengül, Yoksulluk ve Mekansal Ölçek Sorunu. "Yoksuluk, Kent Yoksulluğu ve Planlama, TMMOB Şehir Plancıları Odası Yayını", (2003), s.18-29.
  A.8 Tarık Şengül, Yrel Devlet Sorunu ve Yerel Devletin Dönüşümünde Yeni Eğilimler. "Praksis", (2003), s.183-222.
  A.9 Tarık Şengül, Yerel YÖnetim Seçimleri ÜZerine Yuvarlak Masa Toplantısı. "Bülten, Mimarlar Odası Ankara Şubesi Yayını", (2003), s.4-24.
  A.10 Tarık Şengül, Türkiye'de Krizli Yılların Sonuçları. "İktisat", (2003), s.129-135.
  A.11 Şengül, H. Tarık, İkinci Dünya Savaşı Sonrasında Kentsel Gelişme ve Yönetim Paradigmalarında Yaşanan Dönüşüm Üzerine Bir Değerlendirme. "Toplum ve Hekim", 19, (2004), s.69-78.
  A.12 Şengül, H. Tarık, (Bir Savaş Olarak) Siyaset ve (Savaş Meydanı Olarak) Kent. "Redaksiyon", (2014), s.10-15.
 

Conference Papers

  A.1 Şengül Tarık, Sosyal İlişkiler Mekansal Yapılar ve yerellik. "Yerel Üzerine Konferans Kitabı", (1997), s.3-11.
  A.2 Şengül, Tarık, Ersoy Melih, Küreselleşme ve Yarışan Yerellikler. "97 Sanayi Kongresi: Toplu Bakış Bildiriler Kitabı", (1998), s.135-141.
  A.3 Şengül, H. Tarık, Şehircilikte Reform Çabalarına İlişkin Metodolojik ve Kuramsal Bir Değerlendirme. "Şehircilikte Reform Kolokyum Kitabı", (2004).
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Şengül, H. Tarık, Siyaset ve Mekansal Ölçek Sorunu:Yerelci Stratejilerin Bir Eleştirisi. "Küreselleşme", (2004).
  A.2 Tarık Şengül, Türkiye'nin Kentleşme Deneyiminin Dönemlenmesi. "1920'den Günümüze Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Değişim", (2012), s.553- 399.
  A.3 Tarık Şengül, İktidar. "Siyaset Bilimi: Kavramlar, İdeolojiler, Disiplinlerarası İlişkiler", (2012), s.41-53.
  A.4 Şengül, H. Tarık, Aytekin, Attila, The Impact of State on Working Class Identity in Zonguldak Coal Basin in the Ottoman Empire and Turkey. "History from Below: A Tribute in the Memory of Donald Quartaert", (2016).
  A.5 Şengül Hüseyin Tarık, Muhafazakar Populizm. "İmge", (2011), s.222.
<< back