Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. ERDİN BOZKURT
FACULTY OF ENGINEERING
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2682
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Geological Eng.
  Master's, Middle East Technical University, Geological Eng.
  Doctorate, Keele University, Geological Sciences

Research

Thesis Supervised

  A.1 Tectono-metamorphic Evolution of the Northern menderes Massif: Evidence from the Horst Between Gördes and Demirci Basins (West Anatolia, Turkey). Msc Thesis. Çağrı BUğdaycıoğlu. (2004)
  A.2 Geological Evolution of the Gediz Graben, SW Turkey: Temporal and Spatial Variation of the Graben. Phd Thesis. Bozkurt N. Çiftçi. (2007)
  A.3 DETRITAL ZIRCON AGES AND PROVENANCE OF THE TRIASSIC(?) CARPHOLITE-BEARING METACONGLOMERATES IN THE SOUTHERN MENDERES MASSIF. Msc Thesis. ZEHRA DEVECİ. (2013)
  A.4 DEFORMATIONAL HISTORY OF LYCIAN NAPPES, A CASE STUDY: KORKUTELI, ANTALYA. Msc Thesis. BÜLENT TOKAY. (2015)
  A.5 STRESS TENSOR INVERSION FROM FOCAL MECHANISM SOLUTIONS AND EARTHQUAKE PROBABILITY ANALYSIS OF WESTERN ANATOLIA, TURKEY. Msc Thesis. SYED TANVIR SHAH. (2015)
  A.6 DATING AND GEOCHEMICAL ANALYSIS OF AN OREBODY. Msc Thesis. GÖKHAN OKAN YILDIZ. (2016)

Project Work

  A.1 Kütahya-Tavşanlı Çöküntü Alanının Neotektonik Özellikleri. TÜBİTAK, - . Researcher .
  A.2 Güney Menderes Masifinde Gözlü Gnaysların Mikroyapısı ve Tektonik Önemi. TÜBİTAK, 1 FEBRUARY 1996 - 1 OCTOBER 1998. Researcher .
  A.3 Neotectonic Characteristics and Seismicity of Antalya Gulf and Comparison with the Previous Submarine Stud. TÜBİTAK, - . Researcher .
  A.4 17 Ağustos 1999 Gölcük-Arifiye Depremleri Sonrası Sakarya İli Yeni Yerleşim Alanları Belirleme. METU-TÜBİTAK-MTA, - 1 DECEMBER 1999. Researcher .
  A.5 Extensional Tectonics and the Structure of Orogens: The Effect of Changing Conditions. TÜBİTAK-CNRS, 1 JANUARY 1999 - 1 DECEMBER 1999. Coordinator .
  A.6 Extensional Tectonics and the Structure of Orogens: the Effects of Changing Conditions along the Belt. TÜBİTAK-CNRS, 1 JANUARY 2000 - 1 DECEMBER 2000. Coordinator .
  A.7 Extensional Tectonics and the Structure of Orogens: The Effect of Changing Conditions along the Front. TÜBİTAK-CNRS (France), 1 JANUARY 2000 - 1 MARCH 2001. Coordinator .
  A.8 Güney Menderes Masifi'nin Genel Yapısı, Yüzeyleme Yaşı ve Bölgesel Alpin Metamorfizmasının P-T Koşulları. Research Fund, 1 JUNE 2000 - 1 MAY 2001. Coordinator .
  A.9 Kırkağaç-Soma (Manisa) Grabenleri Kenar Faylarının Kinematik Analizi ve Depremselliği. TÜBİTAK, - . Researcher .
  A.10 Kırşehir Masifi ve Civarında “Gerilmeli Tektonizmanın” Gelişimi, Etkileri ve Sonuçları. TÜBİTAK, 1 AUGUST 2000 - 1 DECEMBER 2001. Researcher .
  A.11 Akçalar Yerleşim Alanı Jeoloji İncelemesi. Akçalar Belediyesi, 1 NOVEMBER 2000 - 1 DECEMBER 2000. Researcher .
  A.12 Kırşehir Masifi ve Civarında "Gerilmeli Tektonizmanın" Gelişimi, Etkileri ve Sonuçları. TÜBİTAK, 1 SEPTEMBER 2000 - 1 SEPTEMBER 2002. Researcher .
  A.13 Seismicity of Trakya Power Plant Site. Trakya Elektrik, 1 JULY 2000 - 1 OCTOBER 2000. Researcher .
  A.14 Extensional Terrains in Anatolia and North America. NSF, 1 JANUARY 2001 - 1 DECEMBER 2001. Researcher .
  A.15 Güney Menderes Masifi'nin Genel yapısı, Yüzeyleme Yaşı ve Bölgesel Alpin Metamorfizmasının P-T Koşulları. AFP, 1 MAY 2001 - 1 APRIL 2002. Coordinator .
  A.16 Bolu Masifi'nin Genel Yapısı ve Masifi Etkileyen Metamorfizmanın P-T Koşulları. TÜBİTAK, 1 AUGUST 2001 - 1 AUGUST 2003. Coordinator .
  A.17 Kiraz (Ödemiş) Makaslama Kuşağının Yapısı, Kinematiği ve Tektonik Önemi. BAP, 1 MAY 2002 - 1 DECEMBER 2002. Researcher .
  A.18 Bolu Masifinin Genel Yapısı ve Masifi Etkileyen Metamorfizmanın P-T Koşulları. TÜBİTAK, 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2002. Coordinator .
  A.19 3 Şubat 2002 Çay (Afyon) Depreminin Kaynağı ve Ağır Hasarın Nedenleri: Akşehir Fay Zonu Jeolojik Ön Rapor. BAP, 1 FEBRUARY 2002 - 1 FEBRUARY 2002. Researcher .
  A.20 Gördes Havzası (Batı Anadolu) Kenar Faylarının Geometrisi, Kinematiği ve Tektonik Önemi. BAP, 1 MAY 2002 - 1 DECEMBER 2002. Coordinator .
  A.21 The Evaluation of Borehole Data for Kazan Soda Project, Turkey. SRK Consulting, 1 MAY 2002 - 1 SEPTEMBER 2002. Researcher .
  A.22 Eti Krom ve Eti Elektrometalurji Teknik Tanıtım Raporu. Finans Invest, 1 SEPTEMBER 2002 - 1 DECEMBER 2002. Researcher .
  A.23 Kırşehir Masifi ve Civarında “Gerilmeli Tektonizmanın” Gelişimi, Etkileri ve Sonuçları . TÜBİTAK, 1 JANUARY 2002 - 1 DECEMBER 2003. Researcher .
  A.24 Bolu Masifi’nin Genel Yapısı ve Masifi Etkileyen Metamorfizma P-T Koşulları. TÜBİTAK, 1 JANUARY 2003 - 1 DECEMBER 2003. Coordinator .
  A.25 Kiraz (Ödemiş) Makaslama Kuşağının Yapısı, Kinematiği ve Tektonik Önemi. METU, 1 MARCH 2003 - 1 DECEMBER 2003. Researcher .
  A.26 Gördes Havzası (Batı Anadolu) Kenar Faylarının Geometrisi, Kinematiği ve Tektonik Önemi. METU, 1 MARCH 2003 - 1 DECEMBER 2003. Coordinator .
  A.27 Kırşehir Masifi ve Civarında “Gerilmeli Tektonizmanın” Gelişimi, Etkileri ve Sonuçları . TÜBİTAK, 1 JANUARY 2003 - 1 DECEMBER 2003. Researcher .
  A.28 Güney Menderes Masifi’nin Genel Yapısı, Yüzeyleme Yaşı ve Bölgesel Alpin Metamorfizmasının P-T Koşulları. METU, 1 MARCH 2003 - 1 DECEMBER 2003. Coordinator .
  A.29 IGCP 497 - The Rheic Ocean: Its Origin, Evolution and Correlatives. UNESCO, 1 JANUARY 2004 - 1 DECEMBER 2004. Coordinator .
  A.30 Selendi Havzası’nın Stratigrafik, Petrografik, Jeokimyasal ve Tektonik Veriler Işığında Volkano-sedimen.... TUBİTAK (YDABÇAG 103Y124), 1 JANUARY 2004 - 1 DECEMBER 2004. Researcher .
  A.31 Gördes Havzası (Batı Anadolu) Kenar Faylarının Geometrisi, Kinematiği ve Tektonik Önemi BAP-2002-03-09-02. METU, 1 JANUARY 2004 - 1 DECEMBER 2004. Coordinator .
  A.32 Mineralojik, Petrografik, Jeokimyasal, Jeokronolojik ve Yapısal Veriler Işığında Buldan Graniti’nin Mend... Cumhuriyet Üniversitesi (BAP), 1 JANUARY 2004 - 1 DECEMBER 2004. Researcher .
  A.33 Gediz Grabenin'nin Evrimi: Graben Oluşumunu Denetleyen Fayların Kinematiği. METU BAP, 1 MARCH 2004 - 1 DECEMBER 2004. Coordinator .
  A.34 Bolu Masifi’nin Genel Yapısı ve Masifi Etkileyen Metamorfizmanın P-T Koşulları. TUBİTAK (YDABÇAG 101Y061 ), 1 JANUARY 2004 - 1 DECEMBER 2004. Coordinator .
  A.35 Alaçamdağ Volkano-plütonik Kompleksinin Evrimi ve Batı Anadolu’nun Tektoniğindeki Önemi. TÜBİTAK, 1 JULY 2005 - 1 DECEMBER 2005. Researcher .
  A.36 Continental Lithospheric Deformation Along a Major Strike-slip Fault: The Central North Anatolian F Zone. NSF, 1 JANUARY 2005 - 1 DECEMBER 2005. Researcher .
  A.37 Filogopit-Hornblend İçeren, Sulu, "Ark Tipi" Mafik-Ultramafik Magmaların Petrolojisi, Jeotektonik Ortamı v. TUBITAK, 1 JULY 2005 - 1 DECEMBER 2005. Researcher .
  A.38 Selendi Havzası’nın Stratigrafik, Petrografik, Jeokimyasal ve Tektonik Veriler Işığında Volkano-sedimenter. TÜBİTAK, 1 JANUARY 2005 - 1 DECEMBER 2005. Researcher .
  A.39 Mineralojik, Petrografik, Jeokimyasal, Jeokronolojik ve Yapısal Veriler Işığında Buldan Graniti’nin Mender. Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu, 1 JANUARY 2005 - 1 DECEMBER 2005. Researcher .
  A.40 Menderes ve Bolu Masiflerinde Magmatizma ve Metamorfizmanın Yaşı ile Bunların Tektonik Önemi. TÜBİTAK, 1 JANUARY 2005 - 1 DECEMBER 2005. Coordinator .
  A.41 IGCP 497  The Rheic Ocean: Its Origin, Evolution and Correlatives. UNESCO, 1 JANUARY 2005 - 1 DECEMBER 2005. Coordinator .
  A.42 Selendi Havzası’nın Stratigrafik, Petrografik, Jeokimyasal ve Tektonik Veriler Işığında Volkano-sedimenter. TÜBİTAK, 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006. Researcher .
  A.43 Menderes ve Bolu Masiflerinde Magmatizma ve Metamorfizmanın Yaşı ile Bunların Tektonik Önemi. TÜBİTAK, 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006. Coordinator .
  A.44 The Rheic Ocean: Its Origin, Evolution and Correlatives. UNESCO, 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006. Coordinator .
  A.45 The Travertine Record of Recent Environmental Change in Turkey. British Council, 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006. Researcher .
  A.46 Continental Lithospheric Deformation Along a Major Strike-slip Fault: The Central North Anatolian Fault Zo. NSF, 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006. Researcher .
  A.47 Mineralojik, Petrografik, Jeokimyasal, Jeokronolojik ve Yapısal Veriler Işığında Buldan Graniti’nin Mende. Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma Fonu, 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006. Researcher .
  A.48 Filogopit-Hornblend İçeren, Sulu, "Ark Tipi" Mafik-Ultramafik Magmaların Petrolojisi, Jeotektonik Ortamı v. TÜBİTAK, 1 JANUARY 2006 - 1 NOVEMBER 2006. Researcher .
  A.49 Alaçamdağ Volkano-plütonik Kompleksinin Evrimi ve Batı Anadolu’nun Tektoniğindeki Önemi. TÜBİTAK, 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006. Researcher .
  A.50 Continental Lithospheric Deformation Along a Major Strike-slip Fault: The Central North Anatolian Fault Zo. NSF , 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER 2007. Researcher .
  A.51 The Travertine Record of Recent Enviornmental Change in Turkey. OTHER INTERNATIONAL AGENCIES BRITISH COUNCIL, 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER 2007. Researcher .
  A.52 The Rheic Ocean: Its Origin, Evolution and Correlatives. UN , 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER 2007. International Coordinator .
  A.53 Alaçamdağ volkano-plütonik kompleksinin evrimi ve Batı Anadolu’nun tektoniğindeki önemi. TUBİTAK Projects , 1 JANUARY 2007 - 1 JANUARY 2007. Local Coordinator .
  A.54 Büyük Menderes Grabeninin Doğu Kesimindeki Sismik Etkinliğin Jeokimyasal Olarak İzlenmesi ve Jeotermal Sah. TUBİTAK Projects , 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER 2007. Researcher .
  A.55 Filogopit-Hornblend İçeren, Sulu, "Ark Tipi" Mafik-Ultramafik Magmaların Petrolojisi, Jeotektonik Ortamı v. TUBİTAK Projects , 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER 2007. Researcher .
  A.56 Menderes ve Bolu Masiflerinde Magmatizma ve Metamorfizmanın Yaşı ile Bunların Tektonik Önemi. TUBİTAK Projects , 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER 2007. Local Coordinator .
  A.57 Alaçamdağ Volkano-plütonik Kompleksinin Evrimi ve Batı Anadolu’nun Tektoniğindeki Önemi. TUBİTAK Projects , 1 JANUARY 2008 - 1 JANUARY 2008. Researcher .
  A.58 Filogopit-Hornblend İçeren, Sulu, ‘Ark Tipi’ Mafik-Ultramafik Magmaların Petrolojisi, ..... TUBİTAK Projects , 1 JANUARY 2008 - 1 DECEMBER 2008. Researcher .
  A.59 Menderes ve Bolu Masiflerinde Magmatizma ve Metamorfizmanın Yaşı ile Bunların Tektonik Önemi. TUBİTAK Projects , 1 JANUARY 2008 - 1 APRIL 2008. Local Coordinator .
  A.60 The Travertine Record of Recent Environmental Change in Turkey. OTHER INTERNATIONAL AGENCIES British Council, 1 JANUARY 2008 - 1 DECEMBER 2008. Researcher .
  A.61 Yatağan ve Milas Bölgelerinde Yüzeyleyen Metasedimanların Kalıntı Zirkonlarında U-Pb ve Hf İzotop Çalışması ve Güney Menderes Masifi´nin Evrimindeki Önemi. TUBİTAK Projects , 1 APRIL 2009 - 1 JULY 2010. Local Coordinator .
  A.62 Yatağan ve Milas Bölgelerinde Yüzeyleyen Metasedimanların Kalıntı Zirkonlarında U-Pb ve Hf İzotop Çalışması ve Güney Menderes Masifi'nin Evrimindeki Önemi. TUBİTAK Projects , 1 MARCH 2009 - 1 DECEMBER 2009. Local Coordinator .
  A.63 TPAO. DSİM Projects , 1 JUNE 2009 - 1 JUNE 2009. Local Coordinator .
  A.64 Aydın-Sultanhisar-Atça Jeotermal Sahası Potansiyel Belirleme ve Geliştirilmesi . DSİM Projects , 1 MAY 2009 - 1 DECEMBER. Researcher .
  A.65 Batı Anadolu Tektonik Birliklerinrde U-Pb Ve Hf İzotop Çalışması: Triyas Sedimanlarının Kalıntı Zirkonları ile Güney Menderes Masifi Granitik Kayaçlarının Jeokronolojisi Ve Bölgenin Teknoto Metamorfik-Magmatik Evrimindeki Önemleri.. TUBİTAK Projects , 1 SEPTEMBER 2010 - 1 SEPTEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.66 Menderes Migmatitlerinin Kristalleşme Ve Soğuma Yaşları Ile Tektonik Önemleri: U-Pb Ve Ar-Ar Jeokronolojisi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 MAY 2010 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.67 Menderes Migmatitlerinin Kristalleşme ve Soğuma Yaşları ile Tektonik Önemleri: U-Pb Ve Ar-Ar Jeokronolojisi. TUBİTAK Projects , 1 MAY 2010 - 1 MAY 2013. Local Coordinator .
  A.68 Menderes Migmatitlerinin Kristalleşme Ve Soğuma Yaşları Ile Tektonik Önemleri: U-Pb Ve Ar-Ar Jeokronolojisi. TUBİTAK Projects , 1 MAY 2010 - 1 MAY 2013. Local Coordinator .
  A.69 Batı Anadolu Tektonik Birliklerinde U-Pb Ve Hf İzotop Çalışması: Triyas Sedimanlarının Kalıntı Zirkonları Ile Güney Menderes Masifi Granitik Kayaçlarının Jeokronolojisi Ve Bölgenin Tektono Metamorfik-. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 SEPTEMBER 2010 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.70 Batı Anadolu Tektonik Birliklerinde U-Pb ve Hf İzotop Çalışması: Triyas Sedimanlarının Kalıntı Zirkonları ile Güney Menderes Masifi Granitik Kayaçlarının Jeokronolojisi ve Bölgenin Tektono-metamorfik-magmatik Evrimindeki Önemleri. TUBİTAK Projects , 1 SEPTEMBER 2010 - 1 SEPTEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.71 Batı Anadolu Tektonik Birliklerinde U-Pb Ve Hf İzotop Çalışması: Triyas Sedimanlarının Kalıntı Zirkonları Ile Güney Menderes Masifi Granitik Kayaçlarının Jeokronolojisi Ve Bölgenin Tektono-Metamorfik-Magmatik Evrimindeki Önemleri. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 SEPTEMBER 2010 - 1 JUNE 2016. Local Coordinator .
  A.72 Batı Anadolu Tektonik Birliklerinrde U-Pb ve Hf İzotop Çalışması: Triyas Sedimanlarının Kalıntı Zirkonları ile Güney Menderes Masifi Granitik Kayaçlarının Jeokronolojisi ve Bölgenin Teknoto- Metamorfik-Magmatik Evrimindeki Önemleri. TUBİTAK Projects , 1 JANUARY 2011 - 1 DECEMBER 2011. Local Coordinator .
  A.73 ECOLOG INTERNATIONAL. DSİM Projects , 1 DECEMBER 2011 - 1 JANUARY 2012. Local Coordinator .
  A.74 Tut (adıyaman) Bölgesinde Yüzeyleyen Alt Paleozoyik Sedimanlarının Kalıntı Zirkonlarında U-Pb Ve Hf İzotop Çalışması Ve Güneydoğu Türkiye´nin Paleozoyik Tektonik Evrimindeki Önemi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2011 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.75 Tut (Adıyaman) Bölgesinde yüzeyleyen alt palaeozoyik sedimanlarının kalıntı zirkonlarında U-Pb ve Hf izotop çalışması ve Güneydoğu Türkiye´nin paleozoyik tektonik evrimindeki önemi. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2011 - 1 DECEMBER 2012. Local Coordinator .
  A.76 Menderes Migmatitlerinin Kristalleşme ve Soğuma Yaşları Ile Tektonik Önemleri: U-Pb Ve Ar-Ar Jeokronolojisi. TUBİTAK Projects , 1 JANUARY 2011 - 1 DECEMBER 2011. Local Coordinator .
  A.77 Tut (Adıyaman) Bölgesinde Yüzeyleyen Alt Palaeozoyik Sedimanlarının Kalıntı Zirkonlarında U-Pb ve Hf İzotop Çalışması ve Güneydoğu Türkiye´nin Paleozoyik Tektonik Evrimindeki Önemi. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2011 - 1 DECEMBER 2011. Local Coordinator .
  A.78 Tut (Adıyaman) Bölgesinde Yüzeyleyen Alt Paleozoyik Sedimanlarının Kalıntı Zirkonlarında U-Pb ve Hf Izotop Çalısması ve Güneydogu Türkiye’nin Paleozoyik Tektonik Evrimindeki Önemi. BAP-1 BAP-1 , 1 APRIL 2011 - 1 DECEMBER 2015. Local Coordinator .
  A.79 ECOLOG INTERNATIONAL. DSİM Projects , 1 APRIL 2012 - 1 NOVEMBER 2012. Local Coordinator .
  A.80 M.E.B. SORU HAZIRLAMA. DSİM Projects , 1 OCTOBER 2012 - 1 OCTOBER 2012. Local Coordinator .
  A.81 Kütahya Fayının Paleosismolojisi. Projects funded by Ministries and other Public Bodies Projects supported by public agencies (SSM, AFAD, TUJJB, TAGEM etc.) , 1 JUNE 2013 - 1 DECEMBER 2014. Local Coordinator .
  A.82 Kütahya Fayının Paleosismolojisi. Projects funded by Ministries and other Public Bodies Projects supported by public agencies (SSM, AFAD, TUJJB, TAGEM etc.) , 1 JUNE 2013 - 1 DECEMBER 2014. Local Coordinator .
  A.83 Palaeoseismology of the Kütahya Fault Zone. Projects funded by Ministries and other Public Bodies Projects supported by public agencies (SSM, AFAD, TUJJB, TAGEM etc.) , 1 JUNE 2013 - 1 JUNE 2015. Local Coordinator .
  A.84 ORTADOĞU YENİLEBİLİR ENERJİ DANIŞMANLIK. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 OCTOBER 2014 - 1 NOVEMBER 2014. Local Coordinator .
  A.85 UNGUN JEOTERMAL TİC.A.Ş.’E AİT NEVŞEHİR-ÜRGÜP-ORTAHİSAR’DA BULUNAN 2009/4 NOLU JEOTERMAL RUHSAT SAHASININ JEOLOJİK ARAŞTIRMA HİZMET PROJESİ. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 DECEMBER 2014 - 1 DECEMBER 2015. Researcher .
  A.86 Menderes Migmatitlerinin Kristalleşme Ve Soğuma Yaşları Ile Tektonik Önemleri: U-Pb Ve Ar-Ar Jeokronolojisi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 JANUARY 2014 - 1 MAY 2014. Local Coordinator .
  A.87 Batı Anadolu Tektonik Birliklerinde U-Pb Ve Hf İzotop Çalışması: Triyas Sedimanlarının Kalıntı Zirkonları Ile Güney Menderes Masifi Granitik Kayaçlarının Jeokronolojisi Ve Bölgenin Tektono-Metamorfik-Magmatik Evrimindeki Önemleri. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Scientific and Technological Research Projects (3501, 1001 etc.) , 1 JANUARY 2014 - 1 SEPTEMBER 2014. Local Coordinator .
  A.88 Kemaliye, Alaşehir Jeotermal Projesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 NOVEMBER 2014 - 1 NOVEMBER 2014. Local Coordinator .
  A.89 Kemaliye Alaşehir Jeotermal Projesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 SEPTEMBER 2015 - 1 SEPTEMBER 2015. Local Coordinator .
  A.90 Ortadoğu Yenilenebilir Enerji Üretim Sanayii ve Ticaret A.Ş.’nin Ruhsat Sahibi Olduğu Sahalarından Jeotermal Enerji Potansiyelinin Belirlenmesi Çalışması. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 MARCH 2015 - 1 JULY 2015. Local Coordinator .
  A.91 GCL ND ENERJİ A.Ş.. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 MAY 2016 - 1 SEPTEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.92 Palaeoseismology of the Kütahya Fault Zone. Projects funded by Ministries and other Public Bodies Projects supported by public agencies (SSM, AFAD, TUJJB, TAGEM etc.) , 1 JANUARY 2016 - 1 MAY. National Coordinator .
  A.93 Towards a paleotsunami chronology in the southern Aegean and Levantine seas, Eastern Mediterranean. Projects funded within the scope The EU Frameworks Programs Career Integration Grants (PEOPLE - Marie Curie etc.) and Infrastructure Development Program (CAPACITIES) , 1 JUNE 2016 - 1 JUNE 2018. International Coordinator .
  A.94 ENERJEO KEMALİYE PROJESİ. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 FEBRUARY 2016 - 1 MARCH 2016. Local Coordinator .
  A.95 ORTADOĞU YENİLEBİLİR ENERJİ PROJESİ. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 FEBRUARY 2016 - 1 MARCH 2016. Local Coordinator .
  A.96 Batı Türkiye?de Kozak Plütonu?nun Yaşı ve Tektonik Önemi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2016 - 1 DECEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.97 Batı Türkiye?de Kozak Plütonu?nun Yaşı ve Tektonik Önemi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2016 - 1 DECEMBER 2017. Local Coordinator .
  A.98 BORUSAN A.Ş. PROJE. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 JANUARY 2017 - 1 JANUARY 2017. Local Coordinator .
  A.99 EVALUATION OF BALTALİMANI ENERGY KOÇARLI HALİLBEYLİ GEOTHERMAL CONCESSIONS:GEOLOGICAL MAPPING AND STRUCTURAL INTERPRETATION OF THE 3D MT DATASET. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 MARCH 2017 - 1 MAY 2017. Local Coordinator .
  A.100 İncirliova Jeotermal Ruhsat Alanında3B Magnetotellürik Verilerin /Modelin Yorumlanması. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 FEBRUARY 2017 - 1 JUNE 2017. Local Coordinator .
  A.101 Köyceğiz Gölü (Muğla) Varvlı Sedimanlarında Sedimenter Deprem Kayıtlarının İncelenmesi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Short term (shorter than 1 year) research projects with small budget (lower than 30.000 TL) ( 1002 etc.) , 1 JANUARY 2017 - 1 DECEMBER 2019. Local Coordinator .
  A.102 Eybek Graniti?nin (Biga Yarımadası) Deformasyonu ve Cevherleşmeyle İlişkisi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2017 - 1 DECEMBER 2017. Local Coordinator .
<< back