Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. MEHMET SETTAR KOÇAK
FACULTY OF EDUCATION
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Physi. Edu. & Sports
  Master's, Middle East Technical University, Physi. Edu. & Sports
  Doctorate, University of New Mexico, Physi. Edu. & Sports

Research

Thesis Supervised

  A.1 Effects of high dose oral creatine supplementation on elite wrestlers performance. Msc Thesis. Ümid Karlı. (1999)
  A.2 Self-concept and physical self-perception differences between active wheelchair basketball players and non-active disabled male adults.. Msc Thesis. Başak Erdem. (1999)
  A.3 Corporate approaches to sport sponsorship in Turkey. Msc Thesis. Mehmet Karakılıç. (2000)
  A.4 Transformational and transactional leadership characteristics of managers in public and private sport organizations.. Msc Thesis. Filiz Öztürk. (2000)
  A.5 Relationship between time management and academic achievement of selected university students.. Msc Thesis. Sema Alay. (2000)
  A.6 The Determination of Job Satisfaction Levels of the Personnel Among the Selected Private Health Care and Fıtness Centers in Turkey. Msc Thesis. Ünal Karlı. (2001)
  A.7 Leadership & satisfaction in Soccer: Examination of Congruence and Player's Position. Msc Thesis. Aslı Çakıoğlu. (2003)
  A.8 Reliability and Validity of the Turkish Version of the Service Quality Assessment Scale. Msc Thesis. Bülent Gürbüz. (2003)
  A.9 Determining Perception of Physical Education and Sport Students About Requsite Managerial Characteristics and Sex Stereotypes. Msc Thesis. Seçil Pamuk. (2004)
  A.10 MOTIVATIONAL FACTORS AFFECTING SPECTATORS DECISICNS TO ATLEND SUPER LEAGUE SOCCER GAMES IN TURKEY.. Msc Thesis. BARIŞ SÖZERİ. (2005)
  A.11 A PILOT STUDY IN DETERMINIG THE STATUS OF HEALTH & FITNESS INDUSTRY IN TURKEY.. Msc Thesis. BETÜL SEKENDİZ. (2005)
  A.12 Determınatıon Of The Service Qualıty Among Sport And Fıtness Centers Of the Selected Unıversities.. Msc Thesis. Murat Aslan. (2006)
  A.13 Reliability And Validity of Turkish Version of Customer Satısfactıon Scale For Health Care And Fıtness Clubs.. Msc Thesis. Deniz Kutlu. (2006)
  A.14 The Effects of Interscholastıc Sports partıcıpatıon On Academic Achıevement And Behavıoral Development Of Junıor Hıgh Grades Students. Msc Thesis. Kubilay Öcal. (2006)
  A.15 Determination of the factors that motivating the outdoor & recreational sports consumer in the case of daily rafting trip on Melen river.. Msc Thesis. U. E. Özesen. (2007)
  A.16 THE RELATIONSHIP BETWEEN PERSONAL AND PSYCHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF SELECTED UNIVERSITY STUDENTS WHO GAMBLE ON SPORT EVENTS. Phd Thesis. ÜNAL KARLI. (2008)
  A.17 Investıgation of Consumer-Based Brand Associations of Turkish Soccer Teams. Msc Thesis. Ceyda Mumcu. (2008)
  A.18 The effectiveness of participant-center physical activity counseling on the physical activity level of sedentary working women.. Msc Thesis. Özkan Altun. (2009)
  A.19 Perceived opinions of the sports high school students, teachers and managers towards the sports high schools in Turkey.. Msc Thesis. Gürkan Görmez. (2009)
  A.20 AN INVESTIGATION OF TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP IN MILITARY ACADEMY ATHLETIC SPORTS CLUB STUDENTS. Msc Thesis. AYTUĞ AKAR. (2010)
  A.21 THE RELATIONSHIP BETWEEN PHYSICAL ACTIVITY LEVELS AND TIME MANAGEMENT SKILLS AMONG SELECTED UNIVERSITY STUDENTS. Msc Thesis. HÜLYA DİNÇAY. (2010)
  A.22 PREDICTING EMPLOYEE PERFORMANCE IN NON-PROFIT SPORT ORGANIZATIONS: THE ROLE OF MANAGERIAL AND FINANCIAL PERFORMANCE AND THE MEDIATING ROLE OF SUPPORT FOR INNOVATION AND INDIVIDUAL CREATIVITY.. Phd Thesis. KUBİLAY ÖCAL. (2011)
  A.23 DETERMINANTS OF THE SPORT PARTICIPANT CONSUMPTION BEHAVIOR. Msc Thesis. TUBA YAZICI. (2013)
  A.24 INVESTIGATION OF THE USE OF THE ARMS IN RECOVERING FROM POSTURAL PERTURBATIONS. Phd Thesis. EMRE AK. (2014)
  A.25 ANALYSIS OF TURKEY NATIONAL FOOTBALL TEAMS PERFORMANCE DURING FIFA WORLD CUPS AND UEFA EUROPEAN CHAMPIONSHIPS. Phd Thesis. ÖMÜR SERDAL ALTUNSÖZ. (2015)
  A.26 VOLUNTEERS’ MOTIVATION AND SENSE OF COMMUNITY IN A SPORTS EVENT. Msc Thesis. ALPER YILDIZ. (2015)
  A.27 THE COMPARISON OF THE SPORTS MARKETING AND ECONOMY IN THE WORLD AND IN TURKEY.. Msc Thesis. UĞUR DOĞAN. (2016)
  A.28 A QUALITATIVE CASE STUDY OF LONDON 2012 SUMMER OLYMPIC GAMES. Phd Thesis. MELİH ÖZTOP. (2017)

Project Work

  A.1 Türkiye'de ilköğretim ikinci kademesinde beden eğitimi dersi öğretiminin analizi. EARGED, 1 MAY 1997 - . Coordinator .
  A.2 Türkiye'de İlköğretim İkinci Kademesinde Beden Eğitimi öğretiminin Analizi. MEB, EARGED, 1 MAY 1997 - 1 APRIL 2001. Coordinator .
  A.3 İlköğretimin ikinci kademesinde beden eğitimi program amaçlarına ulaşabilirlik düzeyi. METU, 1 JANUARY 1998 - 1 DECEMBER 1999. Coordinator .
  A.4 Lisans eğitimleri ve stajerlik kurslarının mesleğe yeni atanan beden eğitimi öğr. prob.çözmedeki etkileri. METU, 1 APRIL 2000 - 1 APRIL 2001. Coordinator .
  A.5 Futbol hakem ve gözlemcileri kural ve yabancı dil sınavı. Türkiye Futbol Federasyonu, 1 JUNE 2000 - 1 JULY 2000. Coordinator .
  A.6 İlköğretim Okulu Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okul Yönetimindeki Karar Verme Sürecine Katılım Düzeyleri. AFP-2001-05-04-04, 1 MAY 2001 - 1 MAY 2002. Coordinator .
  A.7 Türkiye'deki spor ve sağlık merkezlerindeki personelin iş doyumunu ve müşterilerin memnuniyet seviyelerini. AFP-2001-07-03-00, 1 MAY 2001 - 1 SEPTEMBER 2001. Coordinator .
  A.8 Hareketsiz yaşam tarzı olan bireylerin fiziksel aktivite düzeylerini arttırmaya yönelik web sayfası düzen.. METU_BAP-2003-07-03-07, 1 JANUARY 2003 - 1 JUNE 2004. Coordinator .
  A.9 Türkiye'deki üniversite öğrencilerinin Olimpiyat Oyunlarına gönüllü olarak çalışmasına etki edecek unsurla. METU- BAP 2004-05-04-01, 1 JANUARY 2004 - 1 DECEMBER 2004. Coordinator .
  A.10 Spor sponsorluğunun tüketici davranışlarına etkisi. METU BAP- 2004-07-03-00-07, 1 JANUARY 2004 - 1 DECEMBER 2004. Coordinator .
  A.11 Devlet ve özel ilköğretim ikinci kademe okullarında öğrenim gören öğrencilerin BES karşı tutumalrının beli. METU BAP 2004-05-04-03, 1 JANUARY 2004 - 1 DECEMBER 2004. Coordinator .
  A.12 FUTBOL İZLEYİCLERİNİN MAÇLARA GİTMELERİNE SEBEP OLAN MOTİVE EDİCİ ETKENLERİN ANALİZİ. METU, 1 APRIL 2005 - 1 DECEMBER 2005. Coordinator .
  A.13 ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN KİLOLU KİŞİLERE KARŞI TUTUMLARI. METU, 1 APRIL 2005 - 1 DECEMBER 2005. Coordinator .
  A.14 Spor bahis oyunlarına katılanların risk alma eğilimleri ve bahis oynama motivasyonları. METU, 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006. Coordinator .
  A.15 Web-tabanlı antreman bilimleri ders programı tasarım ve geliştirilmesi.. METU, 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006. Coordinator .
  A.16 Liderlik ve Spor Organizasyonlarında Yönetim Dersinin Web Tabanlı Verilmesine Yönelik Tasarlanması ve Gelş. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 APRIL 2007 - 1 DECEMBER 2007. Local Coordinator .
  A.17 Kriminal Laboratuvar Hizmetleri İçin Elektronik Performans Yönetimi Destekli Öğrenen Organizasyon Yapılandırılması. TUBİTAK Projects , 1 JUNE 2008 - 1 JUNE 2011. Local Coordinator .
  A.18 Kriminal Laboratuvar Hizmetleri için Elektronik Performans Yönetimi Destekli Öğrenen Organizasyon Yapılan. TUBİTAK Projects , 1 JUNE 2008 - 1 DECEMBER 2008. Researcher .
  A.19 Kriminal Laboratuvar Hizmetleri İçin Elektronik Performans Yönetimi Destekli Öğrenen Organizasyon Yapılandırılması. TUBİTAK Projects , 1 JUNE 2008 - 1 JUNE 2011. Local Coordinator .
  A.20 Beden Eğitimi Dersinin ve Okul İçi Sprtif Etkinliklere Katılımın Davranışsal Gelişime ve Akademik Performa. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 MARCH 2008 - 1 DECEMBER 2008. Local Coordinator .
  A.21 Katılımcı Merkezli Fiziksel Aktivite Danışmanlığı Programının Çalışna Bayanların Fiziksel Aktivite Düzeyi Üzerindeki Etkinliğinin Ölçülmesi. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 MARCH 2009 - 1 NOVEMBER 2009. Local Coordinator .
  A.22 Türkiye spor Liselerindeki öğrencilerin ,öğretmenlerin ve idarecilerin spor Liselerini algılayış biçimleri.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2010 - 1 DECEMBER 2010. Local Coordinator .
  A.23 Üniversite personelinin spor yapma alışkanlıklarının tükenmişlik düzeylerine etkisi.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2011 - 1 DECEMBER 2011. Local Coordinator .
  A.24 İnternet üzerinden spor tüketimini güdüleyen etmenler.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2011 - 1 DECEMBER 2011. Local Coordinator .
  A.25 Üniversite öğrencilerinin gönüllülük farkındalığının belirlenmesi.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2012. Local Coordinator .
  A.26 üniversite öğrencilerinin spor tüketim profillerinin belirlenmesi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.27 Üniversite Öğrencilerinin Rekreatif Aktivitelere Katılımlarının Önündeki Engeller ve Bu Engellerle Baş Etme Stratejileri. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2014 - 1 DECEMBER 2014. National Coordinator .
  A.28 Açık Alan Rekreasyon Kampı Deneyimlerinin 7-15 Yaşındaki Çocukların Çok Boyutlu Gelişimlerine Etkisinin İncelenmesi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2016 - 1 DECEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.29 Spor Etkinliklerine Katılmakla Yaşanan Deneyimlerin ve Etkinlik Prestijinin Davranışsal Niyetlerle. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2017 - 1 DECEMBER 2017. Local Coordinator .
<< back