Assoc.Prof.Dr. SADETTİN KİRAZCI
FACULTY OF EDUCATION
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  https://www.metu.edu.tr/~skirazci
Phone :  +90312210 4018
Fax :  +903122107968
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Physi. Edu. & Sports
  Master's, Middle East Technical University, Physi. Edu. & Sports
  Doctorate, University of Wales, Bangor, Physi. Edu. & Sports

Research

Thesis Supervised

  A.1 An Examination of the Relationship Between Gender Role Orientation and Self-esteem between Athletes and Non-Athletes. Msc Thesis. Canan KOCA. (2001)
  A.2 Social Physique Anxiety and Body Image Satisfaction Level of Athlete and Non-Athlete. Msc Thesis. Özgür MÜLAZIMOĞLU. (2001)
  A.3 Physical Self-Perceptions of Athletes and Non-Athletes. Msc Thesis. Zeynep Bediz. (2002)
  A.4 Assessment of Health-Related Physical Activity Level, Lesson Context and Teacher Behavior in Elementary School Physical Education. Msc Thesis. Irmak Hürmeriç. (2003)
  A.5 Analysis of Academic Learning Time in Physical Education Classes of Prospective and Inservice Teachers. Msc Thesis. Ahmet Yıldırım. (2003)
  A.6 Teaching Effectiveness Indices of In-Service and Prospective Physical Education Teachers. Msc Thesis. Leyla Saraç. (2003)
  A.7 The Effect Of Visual Verbal Visual + Verbal Feedback To The Learning Of Basic Basketball Skills. Msc Thesis. Yasin Akınıcı. (2004)
  A.8 Effects of external and self-controlled feedback schedule on retention of anticipation timing and ball throwing task. Msc Thesis. Güler Arsal. (2004)
  A.9 Effects of verbal feedback and self-evaluation on learning fundamental basketball skills. Msc Thesis. Mine Müftüler. (2005)
  A.10 Effects of internal, external and preference of attentional focus feedback on learning volleyball "tennis" serve of 12-13 years old children. Msc Thesis. Duygu AYAN. (2007)
  A.11 Sex differences in visual reaction time: Effect of sport participation and driving. Msc Thesis. Emine Özge TANYEL. (2007)
  A.12 Parents and kindergarten school administrators perception of the importance of movement education. Msc Thesis. Serap Sevimli ÇELİK. (2008)
  A.13 The Effects of Rhythm Training on Tennis Performance. Phd Thesis. Mustafa SÖĞÜT. (2009)
  A.14 SENSORIMOTOR PERFORMANCE ASYMMETRIES AND HAND PREFERENCE. Phd Thesis. SELÇUK AKPINAR. (2011)
  A.15 Dynamic and static balance differences based on gender and sport participation. Msc Thesis. Bahman Golshaei. (2013)
  A.16 Effects of 6 weeks psychological skill training on team cohesion, self-confidence & anxiety: a case of youth basketball players. Phd Thesis. Bülent Okan Miçooğulları. (2013)
  A.17 Effect of health related fitness physical education intervention on 9th grade students’ health related fitness knowledge, physical activity and physical fitness levels. Msc Thesis. Yasemin Harmancı Başkut. (2014)
  A.18 Effect of health related fitness physical education intervention on 9th grade students’ health related fitness knowledge, physical activity and physical fitness levels. Phd Thesis. Yasin Akıncı. (2014)
  A.19 Effects of 8-week core stability training on junior male soccer players´ static balance performance. Msc Thesis. Günay Yıldızer. (2014)
  A.20 The effects of dynamic and static stretching protocols on power, agility and flexibility in elite wrestlers. Phd Thesis. Murat Çelebi. (2014)
  A.21 Effects of Exercise Intensity and Stimulus Speed on Coincidence Anticipation Timing with Respect to Gender in Adolescent Badminton Players. Msc Thesis. Foad Alaei. (2015)
  A.22 Effects of Swimming Start Block Slope and Height on Swimming Start Performance. Phd Thesis. Uğur Ödek. (2015)
  A.23 The Direct and Indirect Effects of Perfectionism and Body Related Perceptions on Dispositional Flow in Exercise Setting. Phd Thesis. Gaye Erkmen. (2015)

Project Work

  A.1 Türkiye'de İlköğretim İkinci Kademesinde Beden Eğitimi Dersi Öğretiminin Analizi. EARGED, 1 APRIL 1997 - . Researcher .
  A.2 Türkiye'de İlköğretim İkinci Kademesinde Beden Eğitimi Öğretiminin Analizi. MEB-EARGED, 1 MAY 1997 - 1 APRIL 2001. Researcher .
  A.3 İlköğretimin İinci Kademesinde Beden Eğitimi Program Amaçlarına Ulaşabilirlik Düzeyi. METU AFP, 1 APRIL 1998 - . Researcher .
  A.4 Futbol Hakem ve Gözlemcileri Kural ve Yabancı Dil Sınavı. Türkiye Futbol Federasyonu, - . Researcher .
  A.5 Sporculara ve Sporcu Olmayan Kişilerde Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Benlik Kavramı. METU AFP, - . Coordinator .
  A.6 Lisans Eğitimleri ve Stajerlik Kurslarının Mesleğe Yeni Atanan Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Problemlerini. METU AFP, - . Researcher .
  A.7 Kürek Sporcularında Anaerobik Eşik Noktasının Belirlenmesi Amacı İle Modifiye Edilmiş Conconi Testinin. AFP-2001-05-04-03, 1 MAY 2001 - 1 MAY 2002. Coordinator .
  A.8 Elit bayan sporcular ve sporcu olmayanların sosyal fizik kaygı ve beden imgesinde hoşnut olma düzeyleri. AFP-2001-07-03-00-15, 1 MAY 2001 - 1 MAY 2002. Coordinator .
  A.9 Farklı Aralıklarda Verilen Dışsal Geri Bildirimin Zaman Sezinleme Performansı ve Hatırlamaya Olan Etkisi. METU BAP, 1 MAY 2002 - 1 APRIL 2003. Coordinator .
  A.10 İlköğretimde Öğrencilerin Fiziksel Aktivite Seviyeleri, Ders İçeriği & Öğretmen Davranışlarının Gözlem. METU BAP, 1 MAY 2002 - 1 APRIL 2003. Coordinator .
  A.11 Beden Eğitimi Derslerinde Öğrencilerin Psikomotor Aktivitede Kaldığı Süre ile Beceri Düzeylerinin Analizi. METU BAP, 1 MAY 2002 - 1 APRIL 2003. Coordinator .
  A.12 Hizmet-İçi & Hizmet-Öncesi Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Sınıf - Zaman Yönetimi Davranışları & Değer Oryan. METU BAP, 1 MAY 2002 - 1 APRIL 2003. Coordinator .
  A.13 Sonuç Hakkında Verilen Geri Bildirimin Öğrenme Üzerine Etkisi. METU, 1 MAY 2003 - 1 DECEMBER 2003. Coordinator .
  A.14 Egzersizin Görsel Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisi. METU, 1 MAY 2003 - 1 DECEMBER 2003. Coordinator .
  A.15 Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Ön Kayıt ve Yetenek Sınavı. Kırıkkale Üniversitesi, 1 JULY 2003 - 1 SEPTEMBER 2003. Coordinator .
  A.16 Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Ön Kayıt ve Yetenek Sınavı. Kırıkkale Ünversitesi, 1 JULY 2004 - 1 SEPTEMBER 2004. Researcher .
  A.17 Farklı yaştaki genç sporcuların beceri öğrenimi, motorik gelişim seviyesi ve fizyolojik özelliklerinin. METU BAP.2004.05.04.04, 1 JANUARY 2004 - 1 DECEMBER 2004. Researcher .
  A.18 8-11 yaş grubundaki çocukların motor yeterliliklerinin farklı değişkenlere göre incelenmesi. METU-BAP.2004.05.04.02, 1 JANUARY 2004 - 1 DECEMBER 2004. Coordinator .
  A.19 Üniversite öğrencilerinin sağlıkla ilgili fiziksel zindelik farkındalıklarının kendini değerlendirme. METU- BAP, 1 JANUARY 2005 - 1 DECEMBER 2005. Researcher .
  A.20 Sözel geribildirim ve öz-denetimin harekat öğrenimi üzerine etkisi. METU- BAP, 1 JANUARY 2005 - 1 DECEMBER 2005. Coordinator .
  A.21 Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimive Spor Yüksek Okulu Kayıt ve Yetenek Sınavı. Kırıkkale Universitesi Sağlık Spor ve Kültür Dairesi, 1 JUNE 2005 - 1 OCTOBER. Coordinator .
  A.22 Oryantiring Sporcularında Öz-Denetim Kullanımı. METU-BAP, 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006. Coordinator .
  A.23 Kırıkkale Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Kayıt ve Yetenek Sınavı. Kırıkkale Universitesi Sağlık Spor ve Kültür Dairesi, 1 JUNE 2006 - 1 OCTOBER 2006. Researcher .
  A.24 Görme engelli ve normal bireylerde öğrenmenin transferinin mekansal hafıza üzerine olan etkisi. METU-BAP, 1 JANUARY 2006 - 1 DECEMBER 2006. Coordinator .
  A.25 Görme engelli & normal bireylerin mekansal hafıza gerektiren beceri sırasındaki uyarılmışlık potansiyeller. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER 2007. Local Coordinator .
  A.26 Okul öncesi dönemde hareket eğitiminin önemi: Aile & okul yönetiminin hareket eğitimi hakkındaki.... BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2008 - 1 DECEMBER 2008. Local Coordinator .
  A.27 İç ve dış dikkat odağı geri bildirimi ve Tercihini 12-14 yaş kız öğrencilerinde futbolda kafa vuruşu becerisini öğrenmeye etkisi.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2010 - 1 DECEMBER 2010. Local Coordinator .
  A.28 10-14 Yaş arasında farklı spor dalları ile uğraşan sporcuların dinamik ve statik denge bakımında karşılaştırılması.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2010 - 1 DECEMBER 2010. Local Coordinator .
  A.29 Uzun Süreli yapılan egzersiz el tercihini etkiler mi?. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2011 - 1 DECEMBER 2011. Local Coordinator .
  A.30 Egzersiz gruplarında bağlılık:Cinsiyet ve egzersiz tipi farklılıkların değerlendirilmesi.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2011 - 1 DECEMBER 2011. Local Coordinator .
  A.31 Fiziksel aktivite bariyer özyeterlik ölçeği´nin psikometrik özelliklerinin Türk popülasyonu için test edilmesi.. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2012 - 1 DECEMBER 2012. Local Coordinator .
  A.32 66-90 aylık çocukların hazır bulunuşluklarına ilişkin, ince motor, el-göz koordinasyon becerilerinin yaş, cinsiyet ve okul öncesi eğitim durumlarına göre karşılaştırılması. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.33 Odaklanma ve nesne seçimi süreçlerinin motorik bileşenlerin üzerine etkilerinin incelenmesi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.34 Altı Haftalık Psikolojik Beceri Antrenmanlarının Basketbol Sporcularına Uygulanması. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.35 Psikolojik Performans Stratejilerinin Testi Ölçeğinin Türkiye Popülasyonuna Uyarlanması. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2013 - 1 DECEMBER 2013. Local Coordinator .
  A.36 Basketbolcuların Sezinleme Zamanlarının Değerlendirilmesi. BAP-1 BAP-1 , 1 OCTOBER 2014 - 1 APRIL 2016. Researcher .
  A.37 Genç badminton sporcularının denge ve sezinleme zaman yetenekleri. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2014 - 1 DECEMBER 2014. Local Coordinator .
  A.38 Genç badminton sporcularının denge ve sezinleme zaman yetenekleri. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2014 - 1 DECEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.39 Genç badminton sporcularının denge ve sezinleme zaman yetenekleri. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2014 - 1 DECEMBER 2015. Local Coordinator .
  A.40 Tenisçilerde ve spor yapmayanlarda sezinleme zamanı: Yorgunluk, uyarı hızı ve cinsiyet etkisi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2016 - 1 DECEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.41 Tenisçilerde ve spor yapmayanlarda sezinleme zamanı: Yorgunluk, uyarı hızı ve cinsiyet etkisi. BAP-1 BAP-1 , 1 JANUARY 2016 - 1 DECEMBER 2017. Local Coordinator .

Consultancy and Expert Reports

  A.1 İlköğretim Spor Etkinlikleri Dersi (1-8. Sınıflar) Öğretim Programı. MEB, İlköğetim Genel Müdürlüğü, (.2007)
<< back