Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. SERAP KAYASÜ
FACULTY OF ARCHITECTURE
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2226
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, City & Region Plan.
  Master's, University of Waterloo, City & Region Plan.
  Doctorate, Middle East Technical University, City & Region Plan.

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Kayasü, S., Planning in the Age of Globalization. "Ekistics", (2000), p.144-147.
  A.2 Lagendijk,A.; Kayasu,S.;Yasar,S., The Role of Regional Development Agencies in Turkey From Implementing EU Directives to Supporting Regional Business Communities. "European Urban and Regional Studies", 16, (2009), p.397-408.
  A.3 Kayasu, S.and Eldeniz, F., Institutional Performance of İzmir Development Agency. "METU Journal of the Faculty of Architecture", 30, (2013), p.57-78.
  A.4 Kayasü, Serap; Yetişkul, Emine, Evolving Legal and Institutional Frameworks of Neoliberal Urban Policies in Turkey. "METU Journal of the Faculty of Architecture", 31, (2014), p.209-222.
  A.5 Lagendijk, A. et al., Comparative Approaches to Gentrification: A Research Framework. "TESG: Tijdschrift voor Economische en Sociale Geographie", 105, (2014), p.358-365.
 

Conference Papers

  A.1 Kayasü, Serap ve Yaşar, Suna Senem, Implications of Business and Institutional Networks for Emerging Forms of Governance: The Case of İstanbul. "RSA-Reinventing Regions in the Global Economy", (2003), p.69-80.
  A.2 Kayasü, Serap; Yasar, Suna, Regional Development Policies on the Road to EU Membership. "TEPAV-Regional Development and Governance", (2006), p.199-213.
  A.3 Kayasü, Serap, Institutional Implications of Regional Development Agencies in Turkey. "42nd ISoCaRP Congress:Cities Between Integration and Disintegration", (2006), p.75-83.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Kayasu,S., Kadın ve Mekan. "Arredamento", (2001), s.65-73.
  A.2 Kayasü, S., ‘Değişen Planlama Paradigması ve Kurumsallaşma Üzerine’ (On the Changing Planning Paradigm and Institutionalization). "Planlama", 2002, (2002), s.52-56.
  A.3 Kayasu, S., Türkiye'de Bölgesel Kalkınma Ajansları: BKA'ların Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Bir Değerlendirme. "Kent Gündemi", (2007), s.89-92.
  A.4 Kayasu,S., Kentsel Yaşam kalitesinin Kurumsallaşması. "Dosya 09", 02, (2009), s.51-53.
  A.5 Kayasü, Serap; Yetişkul, Emine, Bir Araştırma Çerçevesi: Soylulaştırma 2.0. "Planlama", 23, (2014), s.147-152.
 

Conference Papers

  A.1 Kayasü, Serap; Yaşar Suna Senem, Değişen Bölge Kavramı ve Bölgesel Ekonomik Kalkınma: Bölgesel Kalkınma Ajansları. "10.Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi:Avrupa Birliği ile Uyum ve Bütünleşme", (2002), s.80-97.
  A.2 Kayasü, Serap ve Yaşar, Suna Senem, Kentsel Dönüşüm Üzerine Bir Değerlendirme: Kavramlar ve Gözlemler. "Kentsel Dönüşüm Sempozyumu", (2003), s.20-29.
  A.3 Kayasü, Serap ve Yaşar, Suna Senem, Bölgesel Kalkınma Ajansları: Türkiye Üzerine Öneriler. "Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu", (2003), s.348-357.
  A.4 Kayasü, Serap ve Doyduk, Uğraş, Yeni Ekonomi Anlayışı İçinde Kurumsallaşma: Kurumsal Ekonomi ve Yönetişim. "Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu", (2003), s.358-363.
  A.5 Serap Kayasü, Kentsel Hizmetlerde Kadın. "Uluslararası Kadın Dostu Çankaya Sempozyumu", (2012), s.147-151.
  A.6 Demirel, Ş.; Yetişkul, E. and Kayasü, S., Places of diverse social groups, Cihangir. "Designing urban design: towards a holistic perspective", (2016), s.50-56.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Kayasü,Serap, Kadın ve Mekan Etkileşimi. "Mimarlık ve Kadın Kimliği", (2002), s.43-55.
  A.2 Serap Kayasü, Ankara İmar Planlarının Açık ve Yeşil Alan Yaklaşımları. "Cumhuriyet'in Ankara'sı", (2005), s.172-183.
  A.3 Serap Kayasü, Kadınların Kentleri Kentlerin Kadınları. "Cumhuriyet Döneminde Kadın ve Mimarlık", (2005), s.21-27.
  A.4 Serap Kayasü, Planlamada Kurumsallasma. "Kamu Yönetiminden Planlamaya Yeniden Yapılanma", (2005), s.136-144.
  A.5 Kayasü, Serap, Kentsel ve Bölgesel Gelişme: Yeni Kurumsalcı Yaklaşım. "Değişen Mekan Mekansal Süreçlere İlişkin Tartışmalara Toplu Bakış:1923-2003", (2006), s.280-289.
  A.6 Kayasü, Serap, Planlamada Kurumsallaşma. "Kamu Yönetiminden Planlamaya Yeniden Yapılanma", (2006), s.136-144.
  A.7 Serap Kayasü, Ankara'da İmar Planlarının Açık ve Yeşil Alan Yaklaşımları. "Cumhuriyet'in Ankarası", (2006), s.172-183.
  A.8 Kayasu,S., Afet Yönetiminin Kurumsallaşmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü. "Afet Risk Yönetimi Risk Azaltma ve Yerel Yönetimler", (2007), s.65-77.
  A.9 Kayasu, S.; Uzun,N., Kentsel Dönüşüm/Kentsel Yenileş(tir)me Kavramlarına Genel Bir Bakış. "Gecekondu, Dönüşüm, Kent Tansı Şenyapılı'ya Armağan", (2009), s.151-162.
  A.10 Serap Kayasü, Kent ve Kadın. "Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük", (2012).
  A.11 Serap Kayasü, Kent ve Kurumsallaşma. "Kentsel Planlama Ansiklopedik Sözlük", (2012).
  A.12 Kayasü, Serap; Pınarcıoğlu, Melih, Yerel/Bölgesel Ekonomik Kalkınma ve Rekabet Gücünün Artırılması: Bölgesel Kalkınma Ajansları. "İstanbul Ticaret Odası, Yayın No:2003-08", (2003), s.1-148.
<< back