Prof.Dr. AHMET YAKUT
FACULTY OF ENGINEERING
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2401
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Civil Eng.
  Master's, Middle East Technical University, Civil Engineering-structures
  Doctorate, The University of Texas at Austin, Civil Engineering-structures

Research

Thesis Supervised

  A.1 A Methodology for Determination of Performance Based Design Parameters. Msc Thesis. Ufuk Yazgan. (2003)
  A.2 Development of A Software for Seismic Damage Estimation: Case Studies. Msc Thesis. Sezgin Küçükçoban. (2004)
  A.3 Effects of Masonry Infill Walls on the Seismic Performance of Buildings. Msc Thesis. M. Selim Öztürk. (2005)
  A.4 Seismic Vulnerability Assessment using Artificial Neural Networks. Msc Thesis. Altuğ Güler. (2005)
  A.5 Component Based Seismic Vulnerability Assessment of RC Buildings. Phd Thesis. Emrah Erduran. (2005)
  A.6 Evaluation of Pushover Procedures for Frame Structures. Msc Thesis. Sermin Oğuz. (2005)
  A.7 Cost-Benefit Anlalysis for Various Rehabilitation Strategies. Msc Thesis. Serkan Çetinçeli. (2005)
  A.8 Influence of Idealized Pushover Curves on Seismic Response. Msc Thesis. Koray Kadas. (2006)
  A.9 Determination of the Change in Building Capacity During Earthquakes. Msc Thesis. Deniz Cevik. (2006)
  A.10 Comparison of Seismic Assessment Procedures in the Current Turkish Code. Msc Thesis. Abdullah Okur. (2007)
  A.11 Correlation of Deformation Demands with Ground Motion Intensity. Msc Thesis. Hazım Yılmaz. (2007)
  A.12 EVALUATION OF SHEAR WALL INDEXES FOR RC BUILDINGS. Msc Thesis. OZAN SOYDAŞ. (2009)
  A.13 SEISMIC VULNERABILITY ASSESSMENT OF BRIDGES. Phd Thesis. ÖZGÜR AVŞAR. (2009)
  A.14 BUILDINGS UNDER RECURRING NEAR-FIELD EARTHQUAKES. Phd Thesis. BEYHAN BAYHAN. (2010)
  A.15 EVALUATION OF PERFORMANCE BASED DISPLACEMENT LIMITS FOR REINFORCED CONCRETE COLUMNS UNDER FLEXURE. Msc Thesis. TAYLAN SOLMAZ. (2010)
  A.16 CAPACITY RELATED PROPERTIES AND ASSESSMENT OF SCHOOL BUILDINGS IN TURKEY. Msc Thesis. İLKER KALEM. (2010)
  A.17 DETAILED EVALUATION OF AN EXISTING REINFORCED CONCRETE BUILDING DAMAGED UNDER ITS OWN WEIGHT. Msc Thesis. ATİLLA BAYRAKTAR. (2011)
  A.18 COMPARATIVE STUDY OF COMMERCIAL STRUCTURAL ANALYSIS PROGRAMS IN VIEW OF SEISMIC ASSESSMENT PROCEDURES IN TURKISH EARTHQUAKE CODE 2007. Msc Thesis. SUAT YILDIRIM. (2011)
  A.19 FRAGILITY OF A SHEAR WALL BUILDING WITH TORSIONAL IRREGULARITY . Msc Thesis. VESILE HATUN AKANSEL. (2011)
  A.20 DYNAMIC SIMULATION OF SHAKING TABLE TESTS FOR A SHEAR-WALL BUILDING HAVING TORSION . Msc Thesis. SAEIDEH NAZIRZADEH. (2012)
  A.21 PERFORMANCE EVALUATION OF REINFORCED CONCRETE FRAME WITH AND WITHOUT UNREINFORCED MASONRY USING EXPERIMENTAL AND ANALYTICAL MODELS. Msc Thesis. UMAIR AHMED SIDDIQUI. (2013)
  A.22 ASSESSMENT OF NONLINEAR STATIC (PUSHOVER) ANALYSIS PROCEDURES USING FIELD EXPERIENCE.. Phd Thesis. ABDULLAH DİLSİZ. (2013)
  A.23 EFFECT OF GROUND MOTION SELECTION ON SEISMIC RESPONSE OF BUILDINGS. Msc Thesis. ÖZGE KARAKÜTÜK. (2015)
  A.24 GENERALIZED FRAGILITY CURVES FOR EARTHQUAKE INSURANCE PREMIUMS. Msc Thesis. MELİS AYSUN EKİCİ. (2015)

Project Work

  A.1 Development of Seismic Vulnerability Assessment Techniques . NATO SfP-TÜBİTAK, 1 MAY 2001 - 1 NOVEMBER 2003. Researcher .
  A.2 SfP 977231 Assessment and Rehabilitation of Existing Structures. NATO, 1 MAY 2001 - 1 JUNE 2005. Researcher .
  A.3 İÇTAG YMAÜ I574: DEPREM GÜVENLİĞİNİN SAPTANMASI İÇİN YÖNTEMLER GELİŞTİRİLMESİ. TÜBİTAK, 1 MAY 2001 - 1 JUNE 2003. Researcher .
  A.4 DEPREM GÜVENLİĞİNİN SAPTANMASI İÇİN YÖNTEMLER GELİŞTİRİLMESİ. TUBİTAK, 1 MAY 2001 - 1 MAY 2005. Researcher .
  A.5 Karayolu Köprüleri için pasif kontrol sistemi ve dinamik izolatör geliştirilmesi. BAP, 1 JULY 2002 - 1 AUGUST 2004. Researcher .
  A.6 Sismik İzolasyon Malzemesi Kauçuk Yastıkların Karayolu Köprüleri için PAsif Kontrol Sistemi ve Dinamik İzo. BAP, 1 JUNE 2002 - 1 JULY 2004. Researcher .
  A.7 İstanbul İçin Deprem Master Planı Hazırlanması-2003-08-13-2-00-01. T.C. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1 JANUARY 2002 - 1 MAY 2003. Researcher .
  A.8 Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne Ait Esenboğa Hava Limanı A ve B Terminallerini Bağlaya. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Gn. Md., 1 JUNE 2002 - 1 JULY 2002. Researcher .
  A.9 Mühendislik Hizmeti Görmüş Binalarda Standardize Edilmiş Hasar Tespit Kursu . Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, 1 JUNE 2002 - 1 JUNE 2002. Researcher .
  A.10 T.C. Merkez Bankası Hizmet Binaları ve Lojmanları Deprem Güvenliği İncelemesi-2002-03-03-2-01-05. T.C. Merkez Bankası İdare Merkezi, 1 AUGUST 2002 - 1 JANUARY 2003. Researcher .
  A.11 Karayolu Köprüleri için pasif kontrol sistemi ve dinamik izolatör geliştirilmesi. BAP, 1 JULY 2002 - 1 AUGUST 2004. Researcher .
  A.12 BOTAS Dogal Gaz İşletmeleri Bölge Md. Merkez ve Taşra Teşkilatı Çok Katlı Binalarına Deprem Performa. BOTAŞ A.Ş., 1 OCTOBER 2002 - 1 DECEMBER 2002. Researcher .
  A.13 Merkez Bankası Binaları ve Lojmanları Performans Testi. Merkez Bankası, 1 OCTOBER 2002 - 1 JANUARY 2003. Researcher .
  A.14 Kauçuk Yastıklar Düşük Sıcaklık Kayma Testleri Yapılması. Eksen İnşaat, 1 MAY 2003 - 1 JUNE 2003. Researcher .
  A.15 İstanbul Deprem Masterplanı Zeytinburnu Pilot Proje Uygulaması- 2003-08-13-2-00-04. Bimtaş A.Ş. / İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, 1 OCTOBER 2003 - 1 DECEMBER 2004. Researcher .
  A.16 İstanbul Deprem Masterplanı Zeytinburnu Pilot Proje Uygulaması- 2003-08-13-2-00-04. Bimtaş A.Ş. / İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, 1 OCTOBER 2003 - 1 OCTOBER 2004. Researcher .
  A.17 Kocatepe Üniversitesi İktisat Fakültesi Binası Mevcut Durum Değerlendirmesi. Ali Galip Taşdemir İnşaat, 1 AUGUST 2003 - 1 SEPTEMBER 2003. Researcher .
  A.18 Betonarme Lojman Binaları Takviye İhtiyacının Belirlenmesi-03-03-03-2-00-57. MSB Ankara İnşaat Emlak Başkanlığı, 1 DECEMBER 2003 - 1 DECEMBER 2003. Coordinator .
  A.19 Safety Significance of Near-Field Earthquakes. European Commission-International Atomic Energy Agency, 1 JANUARY 2003 - 1 DECEMBER 2003. Coordinator .
  A.20 T.C. Merkez Bankası Hizmet Binaları ve Lojmanlarında Deprem Güvenliği Sağlanması-2003-03-03-2-01-01. T.C. Merkez Bankası İdare Merkezi, 1 AUGUST 2003 - 1 NOVEMBER 2003. Researcher .
  A.21 Safety Significance of Near-Field Earthquakes. European Commission-International Atomic Energy Agency, 1 JANUARY 2003 - 1 DECEMBER 2005. Coordinator .
  A.22 Safety Significance of Near-Field Earthquakes. European Commission-International Atomic Energy Agency, 1 JANUARY 2003 - 1 DECEMBER 2005. Coordinator .
  A.23 NATOSfP - 980468: HARMONIZATION OF SEISMIC HAZARD BY VRANCEA EARTHQ. NATO, 1 JULY 2004 - 1 DECEMBER 2007. Researcher .
  A.24 MSB’NA AİT 6 ADET BİNANIN YAPI ANALİZİNİN YAPILMASI-2004-03-03-2-00-47. MSB, 1 JULY 2004 - 1 DECEMBER 2004. Coordinator .
  A.25 PİLOT BELEDİYELERDE AFET ZARALARININ AZALTILMASINA YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETİ- 2004-08-13-2-00-03. ALTER MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK LTD, 1 SEPTEMBER 2004 - 1 FEBRUARY 2006. Coordinator .
  A.26 PİLOT BELEDİYELERDE AFET ZARALARININ AZALTILMASINA YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETİ- 2004-08-13-2-00-03. ALTER MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK LTD, 1 SEPTEMBER 2004 - 1 MAY 2006. Coordinator .
  A.27 NATOSfP - 980468: HARMONIZATION OF SEISMIC HAZARD BY VRANCEA EARTHQ. NATO, 1 JULY 2004 - 1 DECEMBER 2007. Researcher .
  A.28 PİLOT BELEDİYELERDE AFET ZARARLARININ AZALTILMASINA YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETİ-2004-08-13-2-00-04. UÇER MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK A.Ş, 1 SEPTEMBER 2004 - 1 MAY 2006. Coordinator .
  A.29 MEB’na ait İstanbul da bulunan 23 okulda deprem güvenlik tespitlerinin yapılması-2004-08-13-2-00-01. EBİ AŞ, 1 MARCH 2004 - 1 JUNE 2004. Researcher .
  A.30 PİLOT BELEDİYELERDE AFET ZARARLARININ AZALTILMASINA YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETİ-2004-08-13-2-00-04. UÇER MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK A.Ş, 1 SEPTEMBER 2004 - 1 MAY 2005. Coordinator .
  A.31 Harmonization of Seismic Hazard and Risk Reduction in Countries Influenced by Vrancea Earthquakes. NATO , 1 JULY 2004 - 1 DECEMBER 2007. Researcher .
  A.32 LESSLOSS. European Union, 1 SEPTEMBER 2004 - 1 SEPTEMBER 2007. Researcher .
  A.33 LESSLOSS. European Union, 1 SEPTEMBER 2004 - 1 DECEMBER 2006. Researcher .
  A.34 Team Leader of the project LESSLOSS. European Union, 1 SEPTEMBER 2004 - 1 DECEMBER 2006. Researcher .
  A.35 LESSLOSS. EU , 1 OCTOBER 2004 - 1 SEPTEMBER 2007. Researcher .
  A.36 PİLOT BELEDİYELERDE AFET ZARALARININ AZALTILMASINA YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETİ- 2004-08-13-2-00-03. ALTER MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK LTD, 1 SEPTEMBER 2004 - 1 MAY 2005. Coordinator .
  A.37 PİLOT BELEDİYELERDE AFET ZARARLARININ AZALTILMASINA YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETİ-2004-08-13-2-00-04. UÇER MÜŞAVİR MÜHENDİSLİK A.Ş, 1 SEPTEMBER 2004 - 1 FEBRUARY 2006. Coordinator .
  A.38 İYTE binalarına depreme karşı tetkik ve gerekiyorsa güçlendirme :2005-08-13-2-00-06. İYTE, 1 DECEMBER 2005 - 1 JANUARY 2006. Coordinator .
  A.39 Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesinin Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi. TUBITAK, 1 NOVEMBER 2005 - 1 DECEMBER 2009. Researcher .
  A.40 Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesinin Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi. TUBITAK, 1 NOVEMBER 2005 - 1 DECEMBER 2009. Researcher .
  A.41 Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesinin Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi. TUBİTAK Projects , 1 NOVEMBER 2005 - 1 NOVEMBER 2009. Researcher .
  A.42 İYTE binalarına depreme karşı tetkik ve gerekiyorsa güçlendirme :2005-08-13-2-00-06. İYTE, 1 DECEMBER 2005 - 1 JANUARY 2006. Coordinator .
  A.43 Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Kayıt Şebekesinin Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi. TUBİTAK Projects , 1 NOVEMBER 2005 - 1 DECEMBER 2007. Researcher .
  A.44 İYTE binalarına depreme karşı tetkik ve gerekiyorsa güçlendirme :2005-08-13-2-00-05. İYTE, 1 DECEMBER 2005 - 1 JANUARY 2006. Coordinator .
  A.45 M.İ.T.’na ait sosyal binaların deprem güvenilirliğinin incelenmesi-2006-03-03-2-01-02. PROMER Müş. Müh., 1 APRIL 2006 - 1 JULY 2006. Researcher .
  A.46 TÜRKİYE’DEKİ STANDARD KARAYOLU KÖPRÜLERİNİN SİSMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE HASAR GÖREBİLİRLİKLERİNİN. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2007 - 1 JULY 2008. Local Coordinator .
  A.47 TÜRKİYE’DEKİ STANDARD KARAYOLU KÖPRÜLERİNİN SİSMİK PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ VE HASAR GÖREBİLİRLİKLERİNİN. BAP-1 (Excluding thesis supports) , 1 JANUARY 2007 - 1 DECEMBER. Local Coordinator .
  A.48 Eti Maden İşletmeleri Ek Hizmet Binası için deprem tehlikesi değerlendirmesi yapılması.. DSİM Projects , 1 JUNE 2007 - 1 JULY 2007. Local Coordinator .
  A.49 İSMEP CB1.3A proje paketi çerçevesinde değerlendirme ve güçlendirme çalışmaları yapılacak olan okul binala. DSİM Projects , 1 FEBRUARY 2007 - 1 JULY 2007. Local Coordinator .
  A.50 Riskli Binaların Hızlı Degerlendirme Yöntemleri ile Belirleme Formunun Gelistirilmesi ve Pilot Uygulaması İşi Danışmanlık Hizmetleri. TEKNOKENT Projects , 1 NOVEMBER 2009 - 1 DECEMBER 2009. Local Coordinator .
  A.51 ENISTAT:Experimental and Numerical Investigation of Shear Wall RC Buildings under Torsional Effects using Advanced Techniques. EU , 1 OCTOBER 2009 - 1 OCTOBER 2011. International Coordinator .
  A.52 SYNER-G. EU , 1 NOVEMBER 2009 - 1 NOVEMBER 2012. Local Coordinator .
  A.53 SYNER-G. Projects funded within the scope The EU Frameworks Programs Cooperation Projects , 1 NOVEMBER 2009 - 1 MARCH 2013. Local Coordinator .
  A.54 SYNER-G. EU , 1 NOVEMBER 2009 - 1 NOVEMBER 2012. Researcher .
  A.55 Ulusal Kuvvetli Yer Hareketi Şebekesi Veri Tabanının Uluslararası Ölçütlere Göre Derlenmesi. TUBİTAK Projects , 1 JANUARY 2009 - 1 NOVEMBER 2009. Researcher .
  A.56 ENISTAT:Experimental and Numerical Investigation of Shear Wall RC Buildings under Torsional Effects using Advanced Techniques. EU , 1 OCTOBER 2009 - 1 DECEMBER 2011. International Coordinator .
  A.57 SYNER-G. EU , 1 NOVEMBER 2009 - 1 MARCH 2013. Local Coordinator .
  A.58 Karakaya Demiryolu Köprüsünden İki Şeritli Karayolu Trafiği Geçirme işi. DSİM Projects , 1 SEPTEMBER 2010 - 1 OCTOBER 2010. Researcher .
  A.59 Burulma ve Nonlineer Etkilere Maruz Betonarme Perde Duvarlı Binaların Sismik Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi. TUBİTAK Projects , 1 MARCH 2010 - 1 MARCH 2012. Local Coordinator .
  A.60 Yeni Nesil Deprem Yönetmelikleri İçin Performans Esaslı Değerlendirme ve Güçlendirme Yöntemlerinin Araştırılmasıve Geliştirilmesi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Research Projects in the priority areas, result oriented and with multiple participants (1003, 1007 etc.) , 1 FEBRUARY 2010 - 1 AUGUST 2013. Researcher .
  A.61 Yeni Nesil Deprem Yönetmelikleri için Performans Esaslı Değerlendirme ve Güçlendirme Yöntemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi. TUBİTAK Projects , 1 FEBRUARY 2010 - 1 DECEMBER 2010. Researcher .
  A.62 Binalarda Sismik Riskin Belirlenme Yönteminin Geliştirilmesi ve Pilot Uygulaması İşi Danışmanlık Hizmetleri. TEKNOKENT Projects , 1 MAY 2010 - 1 DECEMBER 2010. Local Coordinator .
  A.63 YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ PROJESİ. DSİM Projects , 1 DECEMBER 2011 - 1 MAY 2012. Researcher .
  A.64 ENISTAT:Experimental and Numerical Investigation of Shear Wall RC Buildings under Torsional Effects using Advanced Techniques. EU , 1 JANUARY 2011 - 1 DECEMBER 2011. International Coordinator .
  A.65 BOYABAT A.Ş. PROJESİ. DSİM Projects , 1 AUGUST 2011 - 1 SEPTEMBER 2011. Local Coordinator .
  A.66 SYNER-G. EU , 1 JANUARY 2011 - 1 NOVEMBER 2012. Local Coordinator .
  A.67 ENISTAT:Experimental and Numerical Investigation of Shear Wall RC Buildings under Torsional Effects using Advanced Techniques. Projects funded within the scope The EU Frameworks Programs Cooperation Projects , 1 JANUARY 2011 - 1 MAY 2013. International Coordinator .
  A.68 Yeni Nesil Deprem Yönetmelikleri için Değerlendirme ve Güçlendirme Yöntemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi. TUBİTAK Projects , 1 JANUARY 2011 - 1 FEBRUARY 2013. Researcher .
  A.69 Burulma ve Nonlineer Etkilere Maruz Betonarme Perde Duvarlı Binaların Sismik Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi. TUBİTAK Projects , 1 JANUARY 2011 - 1 FEBRUARY 2012. Local Coordinator .
  A.70 BOYABAT A.Ş. PROJESİ. DSİM Projects , 1 OCTOBER 2011 - 1 NOVEMBER 2011. Local Coordinator .
  A.71 2011-03-03-2-01-08. DSİM Projects , 1 JUNE 2011 - 1 JULY 2011. Local Coordinator .
  A.72 Başbakanlık Hizmet Binası Projeleri için Danışmanlık Hizmeti. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments , 1 OCTOBER 2012 - 1 OCTOBER 2013. Local Coordinator .
  A.73 Lütfi kırdar hastanesi izolasyon sistemi, ön tasarımı ve ilgili analizlerin incelenmesi ve değerlendirilme. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments , 1 DECEMBER 2012 - 1 JANUARY 2013. Local Coordinator .
  A.74 Yeni Nesil Deprem Yönetmelikleri için Değerlendirme ve Güçlendirme Yöntemlerinin Araştırılması ve Geliştirilmesi. TUBİTAK Projects , 1 JANUARY 2012 - 1 MAY 2013. Researcher .
  A.75 Burulma ve Nonlineer Etkilere Maruz Betonarme Perde Duvarlı Binaların Sismik Tasarımı ve Performans Değerlendirmesi. TUBİTAK Projects , 1 JANUARY 2012 - 1 MARCH 2013. Local Coordinator .
  A.76 Erzincan’da Olası Deprem Hasarlarının Belirlenmesi. Projects funded by Ministries and other Public Bodies Projects supported by public agencies (SSM, AFAD, TUJJB, TAGEM etc.) , 1 JULY 2012 - 1 JULY 2015. Researcher .
  A.77 ISMEP EIB-CB1.3/C paketinde yer alan binaların güçlendirilmeis için danışmanlık hizmeti. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments , 1 FEBRUARY 2012 - 1 FEBRUARY 2013. Local Coordinator .
  A.78 SALİH ÖLMEZ. DSİM Projects , 1 FEBRUARY 2012 - 1 MARCH 2012. Local Coordinator .
  A.79 Türkiye Köprü Mühendisliğinde Tasarım ve Yapıma İlişkin Teknolojilerin Geliştirilmesi. TUBİTAK Projects , 1 JANUARY 2012 - 1 OCTOBER 2014. Researcher .
  A.80 ZOAN CONSTRUCTION. DSİM Projects , 1 MAY 2012 - 1 AUGUST 2012. Local Coordinator .
  A.81 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PROJESİ. DSİM Projects , 1 OCTOBER 2012 - 1 NOVEMBER 2012. Local Coordinator .
  A.82 a. TUBİTAK Projects , 1 JANUARY 2012 - 1 JANUARY 2013. Researcher .
  A.83 Türkiye Köprü Mühendisliğinde Tasarım ve Yapıma İlişkin Teknolojilerin Geliştirilmesi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Research Projects in the priority areas, result oriented and with multiple participants (1003, 1007 etc.) , 1 JANUARY 2012 - 1 OCTOBER 2014. Researcher .
  A.84 ENISTAT:Experimental and Numerical Investigation of Shear Wall RC Buildings under Torsional Effects using Advanced Techniques. EU , 1 JANUARY 2012 - 1 MAY 2013. International Coordinator .
  A.85 TUKDER PROJESİ. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 OCTOBER 2013 - 1 SEPTEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.86 TUKDER PROJESİ. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 OCTOBER 2013 - 1 SEPTEMBER 2016. Local Coordinator .
  A.87 ÇEVRE BAKANLIĞI PROJESİ. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 MAY 2013 - 1 AUGUST 2013. Local Coordinator .
  A.88 Riskli Yığma Binaların Tespitine İlişkin Yöntemler Geliştirilmesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 DECEMBER 2013 - 1 MAY 2014. Researcher .
  A.89 TİMTAŞ AŞ. PROJESİ. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 DECEMBER 2013 - 1 JANUARY 2014. Local Coordinator .
  A.90 TİMTAŞ AŞ. PROJESİ. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 DECEMBER 2013 - 1 JANUARY 2014. Local Coordinator .
  A.91 Innovative Systems For Earthquake Resistant Masonry Enclosures In Rc Buildings. Projects funded within the scope The EU Frameworks Programs Career Integration Grants (PEOPLE - Marie Curie etc.) and Infrastructure Development Program (CAPACITIES) , 1 OCTOBER 2013 - 1 OCTOBER 2016. Local Coordinator .
  A.92 INSYSME. Projects funded within the scope The EU Frameworks Programs Career Integration Grants (PEOPLE - Marie Curie etc.) and Infrastructure Development Program (CAPACITIES) , 1 OCTOBER 2013 - 1 OCTOBER 2016. Local Coordinator .
  A.93 Innovative Systems For Earthquake Resistant Masonry Enclosures In Rc Buildings. Projects funded within the scope The EU Frameworks Programs Career Integration Grants (PEOPLE - Marie Curie etc.) and Infrastructure Development Program (CAPACITIES) , 1 OCTOBER 2013 - 1 OCTOBER 2016. Local Coordinator .
  A.94 İstanbul Carrefour Sabancı Ticaret Merkeziyle ilgili tahkim yargılamasında bağımsız uzman raporu düzenlenmesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments , 1 APRIL 2013 - 1 JUNE. Local Coordinator .
  A.95 Riskli Yığma Binaların Tespitine İlişkin Yöntemler Geliştirilmesi. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 JANUARY 2014 - 1 MAY 2014. Researcher .
  A.96 Erzincan’da Olası Deprem Hasarlarının Belirlenmesi. Projects funded by Ministries and other Public Bodies Projects supported by public agencies (SSM, AFAD, TUJJB, TAGEM etc.) , 1 JANUARY 2014 - 1 JULY 2015. Researcher .
  A.97 MEKTEB-İ TIBBİYE-İ ŞAHANE binası Statik Değerlendirme ve Güçlendirme işi için Danısmanlık. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments , 1 MARCH 2014 - 1 MAY 2014. Local Coordinator .
  A.98 Türkiye Köprü Mühendisliğinde Tasarım ve Yapıma İlişkin Teknolojilerin Geliştirilmesi. Projects funded within the scope of TUBITAK National Academic Support Programs Research Projects in the priority areas, result oriented and with multiple participants (1003, 1007 etc.) , 1 JANUARY 2014 - 1 OCTOBER 2014. Researcher .
  A.99 Projeler konusunda genel danışmanlık Hizmeti. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 OCTOBER 2014 - 1 DECEMBER 2014. Local Coordinator .
  A.100 Sun Plaza binasının yanında yapılan derin kazının binaya etkisi konusunda değerlendirme. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Consultancy, Test and Experiments , 1 MARCH 2014 - 1 APRIL 2014. Local Coordinator .
  A.101 ATAKULE GAYRİMENKUL PROJE. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 APRIL 2014 - 1 JULY 2014. Local Coordinator .
  A.102 PROMER LTD. ŞTİ. DANIŞMANLIK. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 FEBRUARY 2014 - 1 MARCH 2014. Local Coordinator .
  A.103 Gülermak Kolin Kalyon Metro Yapım Ortaklığı. AGUDOS Project, Consultancy, Test and Experiments. Projects (including SAYP) , 1 JANUARY 2014 - 1 OCTOBER 2014. Researcher .
  A.104 Erzincan’da Olası Deprem Hasarlarının Belirlenmesi. Projects funded by Ministries and other Public Bodies Projects supported by public agencies (SSM, AFAD, TUJJB, TAGEM etc.) , 1 JANUARY 2015 - 1 JULY 2015. Researcher .
  A.105 Türkiye Sismik Tehlike Haritasının Güncellenmesi (UDAP-Ç-13-06). Projects funded by Ministries and other Public Bodies Projects supported by public agencies (SSM, AFAD, TUJJB, TAGEM etc.) , 1 JANUARY 2015 - 1 MARCH 2015. Researcher .
  A.106 Atakule Yenileme Projesi Kule Temeli Uygulaması Araştırma Projesi. Teknokent Project and Consultancy Teknokent Project and Consultancy , 1 JANUARY 2015 - 1 JULY 2015. Local Coordinator .

Consultancy and Expert Reports

  A.1 Seismic Vulnerability Assessment Procedure for Low-to Medium-Rise Reinforced Concrete Buildings. TÜBİTAK, (10.2003)
  A.2 Tunnel Form Building-World Housing Encyclopedia, Report 101. EERI, (2.2004)
  A.3 RİSKLİ BİNALARIN HIZLI DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ İLE BELİRLEME FORMUNUN GELİŞTİRİLMESİ VE PİLOT UYGULAMASI I. Aşama Raporu "Mevcut Durum Etüdü ve Taslak Form. T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başka, (12.2009)
<< back