Prof.Dr. NECMİ ERDOĞAN
FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2007
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Pol. Sci. & Public Ad
  Master's, Middle East Technical University, Pol. Sci. & Public Ad
  Doctorate, Lancaster University, Sociology

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Necmi Erdoğan & Fahriye Üstüner, “NATIONAL UNITY” vs. “PLURALITY OF IDENTITIES”: CONTROVERSY OVER DEMOCRACY IN TURKEY . "Orient", 45, (2004).
  A.2 Necmi Erdoğan, “Nasreddin Hoca and Tamerlane: Encounters with Power in the Turkish Folk Tradition of Laughter”. "Journal of Ethnography and Folklore", (2013), p.21-36.
  A.3 Necmi Erdoğan, “Karagöz and His World: Grotesque Imagery in the Turkish Shadow Theatre”. "Journal of Ethnography and Folklore", 2014, (2014), p.5-22.
  A.4 Necmi Erdoğan, The Vicissitudes of Folk Narratives in Republican Turkey: The ‘People,’ National Pedagogy, and Grotesque Laughter. "Archiv Orientalni/Oriental Archive: Journal of African and Asian Studies", 83, (2015), p.31-51.
 

Conference Papers

  A.1 Necmi Erdoğan, “Eine kemalistische Zivilgesellschaft? / Kemalist bir Sivil Toplum (mu?)”. "Perspektiven der Zivilgesellschaft / Sivil Toplumun Geleceği", (2001), p.44, 260.

Book and Chapter in a Book

  A.1 Necmi Erdoğan, “Kemalist Non-governmental Organizations: Troubled Elites in Defence of a Sacred Heritage”. "Civil Society in the Grip of Nationalism: Studies on Political Culture in Contemporary Turkey", (2000), p.251-82.
  A.2 Necmi Erdoğan, Fahriye Üstüner, “Quest for Hegemony: Discourses on Democracy". "The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey", (2002), p.195-213.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Necmi Erdoğan, “Demokratik Sol ve Sosyal Demokrat Portreler”. "Birikim", (1992), s.27-32.
  A.2 Necmi Erdoğan, “Türk Sosyal Demokrasisinin Hal-i Pür Melali”. "Birikim", (1992), s.32-6.
  A.3 Necmi Erdoğan, “Popüler Futbol Kültürü ve Milliyetçilik”. "Birikim", (1993), s.26-33.
  A.4 Necmi Erdoğan, “‘Yaşasın Futbol!’ Galatasaray’ın Avrupa’yı Fethi, Milli Katarsis Hali ve Karnavalesk”. "Birikim", (1993), s.21-24.
  A.5 Necmi Erdoğan, “Kültürel Popülizm (mi?) Bir Eleştirinin Düşündürdükleri”. "Birikim", (1994).
  A.6 Necmi Erdoğan, “Metinlerarasılık, Hegemonya ve Siyasal Alan”. "Toplum ve Bilim", (1994), s.40-57.
  A.7 Necmi Erdoğan, “Demokratik Soldan Devrimci Yol’a: 1970’lerde Sol Popülizm Üzerine Notlar”. "Toplum ve Bilim", (1998), s.22-37.
  A.8 Necmi Erdoğan, “Yasa Yapan Şiddet – Yasayı Koruyan Şiddet: ‘Nerede Bu Devlet?’”. "Birikim", (1998), s.31-35.
  A.9 Necmi Erdoğan, “Kemalist Pedagoji ve Popüler Anlatılar”. "Birikim", (1998), s.117-25.
  A.10 Necmi Erdoğan, “Aksu Bora ve Ayşe Peker’e Yanıt: Unutulanları Hatırlatma Kaygısı Yersiz mi?”. "Birikim", (2000), s.42-45.
  A.11 Necmi Erdoğan, “‘Aşağı’ Sınıflar, ‘Yüksek’ Tahyyüller: Gündelikçi Kadınlar, Emir Erleri ve Benzerlerine Dair”. "Birikim", (2000), s.33-38.
  A.12 Necmi Erdoğan, “Devleti ‘İdare Etmek’: Maduniyet ve Düzenbazlik". "Toplum ve Bilim", (2000), s.3-22.
  A.13 Necmi Erdoğan, “Popüler Kültür ve Kültürel Çalışmalar”. "İletişim", (2000), s.151-67.
  A.14 Necmi Erdoğan, “‘Garibanların Dünyası’: Türkiye’de Yoksulların Kültürel Temsilleri Üzerine İlk Notlar”. "Toplum ve Bilim", -, (2001), s.3-21.
  A.15 Necmi Erdoğan, Kültürel çalışmalar, Kendiliğinden İdeolojisi ve Akademya. "Toplum ve Bilim", (2003), s.43-64.
  A.16 Tanıl Bora & Necmi Erdoğan, Zenginlik: "Zengin" Bir Araştırma Gündemi, "Yoksul" Bir Literatür. "Toplum ve Bilim", (2005), s.3-12.
  A.17 Necmi Erdoğan, “‘Neyin Feryadı’ Yahut ‘Dertli Kaval’: Hikayeler, Sırlar Ve Madunlar”. "Toplum ve Bilim", (2008), s.60-71.
  A.18 Necmi Erdoğan, “Liberal Kişilik Nedir? Solla Ne Derdi Vardır?”. "Birikim", (2009), s.117-22.
  A.19 Necmi Erdoğan, "Yoksulların-Ezilenlerin Siyasal Örgütlenmesi Üzerine Tartışma Notları". "Birikim", (2009), s.84-90.
  A.20 Necmi Erdoğan, Kültürel Alanın Sınıfsallıgı ve Medya Temsilleri. "Ayrıntı", (2015).
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Necmi Erdoğan, Tanıl Bora, “‘Dur Tarih, Vur Türkiye’: Türk Milletinin Milli Sporu Olarak Futbol”. "Futbol ve Kültürü", (1993), s.221-40.
  A.2 Necmi Erdoğan, “‘Kalpaksız Kuvvacılar’: Kemalist Sivil Toplum Kuruluşları”. "Türkiye'de Sivil Toplum ve Milliyetçilik", (2001), s.235-263.
  A.3 Necmi Erdoğan, “Neo-Kemalizm, Organik Bunalım ve Hegemonya”. "Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt 2: Kemalizm", (2001), s.584-591.
  A.4 Necmi Erdoğan ve Tanıl Bora, 'Biz Anadolu'nun Bağrı Yanık Çocukları'...'Muhafazakar Popülizm'. "Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce cilt 5: Muhafazakarlık", 5, (2003).
  A.5 Necmi Erdoğan & Fahriye Üstüner, 1990'larda "Siyaset Sonrası" Söylemler ve Demokrasi. "Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt 7: Liberalizm", (2005), s.658-66.
  A.6 Necmi Erdoğan, “Kıvılcımlı Söyleminin Uğrakları: Tarih, Gelenek ve ‘Kutsal İhtilalcilik’”. "Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt 9: Dönemler ve Zihniyetler", (2009).
  A.7 Necmi Erdoğan, "Sancılı Dil, Hadım Edilen Kendilik ve Aşınan Karakter: Beyaz Yakalı İşsizliğine Dair Notlar". ""Boşuna mı Okuduk?": Türkiye'de Beyaz Yakalı İşsizliği", (2011), s.75-115.
  A.8 Tanıl Bora ve Necmi Erdoğan, "'Cübbenin, Kılıcın ve Kalemin Mahcup Yoksulları': Yeni Kapitalizm, Yeni İşsizlik ve Beyaz Yakalılar". ""Boşuna mı Okuduk?": Türkiye'de Beyaz Yakalı İşsizliği", (2011), s.13-44.
 

Translation of a Book or Chapter in a Book

 

Review of a Book

  A.1 Necmi Erdoğan, Bolşevikler ve İşçi Denetimi . "", (1990).
  A.2 Necmi Erdoğan, Demokrasi ve Sivil Toplum. "", (1994).
<< back