Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. NECMİ ERDOĞAN
FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2007
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Pol. Sci. & Public Ad
  Master's, Middle East Technical University, Pol. Sci. & Public Ad
  Doctorate, Lancaster University, Sociology

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Necmi Erdoğan & Fahriye Üstüner, “NATIONAL UNITY” vs. “PLURALITY OF IDENTITIES”: CONTROVERSY OVER DEMOCRACY IN TURKEY . "Orient", 45, (2004).
  A.2 Necmi Erdoğan, “Nasreddin Hoca and Tamerlane: Encounters with Power in the Turkish Folk Tradition of Laughter”. "Journal of Ethnography and Folklore", (2013), p.21-36.
  A.3 Necmi Erdoğan, “Karagöz and His World: Grotesque Imagery in the Turkish Shadow Theatre”. "Journal of Ethnography and Folklore", 2014, (2014), p.5-22.
  A.4 Necmi Erdoğan, The Vicissitudes of Folk Narratives in Republican Turkey: The ‘People,’ National Pedagogy, and Grotesque Laughter. "Archiv Orientalni/Oriental Archive: Journal of African and Asian Studies", 83, (2015), p.31-51.
 

Conference Papers

  A.1 Necmi Erdoğan, “Eine kemalistische Zivilgesellschaft? / Kemalist bir Sivil Toplum (mu?)”. "Perspektiven der Zivilgesellschaft / Sivil Toplumun Geleceği", (2001), p.44, 260.

Book and Chapter in a Book

  A.1 Necmi Erdoğan, “Kemalist Non-governmental Organizations: Troubled Elites in Defence of a Sacred Heritage”. "Civil Society in the Grip of Nationalism: Studies on Political Culture in Contemporary Turkey", (2000), p.251-82.
  A.2 Necmi Erdoğan, Fahriye Üstüner, “Quest for Hegemony: Discourses on Democracy". "The Politics of Permanent Crisis: Class, Ideology and State in Turkey", (2002), p.195-213.

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Necmi Erdoğan, “Demokratik Sol ve Sosyal Demokrat Portreler”. "Birikim", (1992), s.27-32.
  A.2 Necmi Erdoğan, “Türk Sosyal Demokrasisinin Hal-i Pür Melali”. "Birikim", (1992), s.32-6.
  A.3 Necmi Erdoğan, “Popüler Futbol Kültürü ve Milliyetçilik”. "Birikim", (1993), s.26-33.
  A.4 Necmi Erdoğan, “‘Yaşasın Futbol!’ Galatasaray’ın Avrupa’yı Fethi, Milli Katarsis Hali ve Karnavalesk”. "Birikim", (1993), s.21-24.
  A.5 Necmi Erdoğan, “Kültürel Popülizm (mi?) Bir Eleştirinin Düşündürdükleri”. "Birikim", (1994).
  A.6 Necmi Erdoğan, “Metinlerarasılık, Hegemonya ve Siyasal Alan”. "Toplum ve Bilim", (1994), s.40-57.
  A.7 Necmi Erdoğan, “Demokratik Soldan Devrimci Yol’a: 1970’lerde Sol Popülizm Üzerine Notlar”. "Toplum ve Bilim", (1998), s.22-37.
  A.8 Necmi Erdoğan, “Yasa Yapan Şiddet – Yasayı Koruyan Şiddet: ‘Nerede Bu Devlet?’”. "Birikim", (1998), s.31-35.
  A.9 Necmi Erdoğan, “Kemalist Pedagoji ve Popüler Anlatılar”. "Birikim", (1998), s.117-25.
  A.10 Necmi Erdoğan, “Aksu Bora ve Ayşe Peker’e Yanıt: Unutulanları Hatırlatma Kaygısı Yersiz mi?”. "Birikim", (2000), s.42-45.
  A.11 Necmi Erdoğan, “‘Aşağı’ Sınıflar, ‘Yüksek’ Tahyyüller: Gündelikçi Kadınlar, Emir Erleri ve Benzerlerine Dair”. "Birikim", (2000), s.33-38.
  A.12 Necmi Erdoğan, “Devleti ‘İdare Etmek’: Maduniyet ve Düzenbazlik". "Toplum ve Bilim", (2000), s.3-22.
  A.13 Necmi Erdoğan, “Popüler Kültür ve Kültürel Çalışmalar”. "İletişim", (2000), s.151-67.
  A.14 Necmi Erdoğan, “‘Garibanların Dünyası’: Türkiye’de Yoksulların Kültürel Temsilleri Üzerine İlk Notlar”. "Toplum ve Bilim", -, (2001), s.3-21.
  A.15 Necmi Erdoğan, Kültürel çalışmalar, Kendiliğinden İdeolojisi ve Akademya. "Toplum ve Bilim", (2003), s.43-64.
  A.16 Tanıl Bora & Necmi Erdoğan, Zenginlik: "Zengin" Bir Araştırma Gündemi, "Yoksul" Bir Literatür. "Toplum ve Bilim", (2005), s.3-12.
  A.17 Necmi Erdoğan, “‘Neyin Feryadı’ Yahut ‘Dertli Kaval’: Hikayeler, Sırlar Ve Madunlar”. "Toplum ve Bilim", (2008), s.60-71.
  A.18 Necmi Erdoğan, “Liberal Kişilik Nedir? Solla Ne Derdi Vardır?”. "Birikim", (2009), s.117-22.
  A.19 Necmi Erdoğan, "Yoksulların-Ezilenlerin Siyasal Örgütlenmesi Üzerine Tartışma Notları". "Birikim", (2009), s.84-90.
  A.20 Necmi Erdoğan, Kültürel Alanın Sınıfsallıgı ve Medya Temsilleri. "Ayrıntı", (2015).
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Necmi Erdoğan, Tanıl Bora, “‘Dur Tarih, Vur Türkiye’: Türk Milletinin Milli Sporu Olarak Futbol”. "Futbol ve Kültürü", (1993), s.221-40.
  A.2 Necmi Erdoğan, “‘Kalpaksız Kuvvacılar’: Kemalist Sivil Toplum Kuruluşları”. "Türkiye'de Sivil Toplum ve Milliyetçilik", (2001), s.235-263.
  A.3 Necmi Erdoğan, “Neo-Kemalizm, Organik Bunalım ve Hegemonya”. "Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt 2: Kemalizm", (2001), s.584-591.
  A.4 Necmi Erdoğan ve Tanıl Bora, 'Biz Anadolu'nun Bağrı Yanık Çocukları'...'Muhafazakar Popülizm'. "Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce cilt 5: Muhafazakarlık", 5, (2003).
  A.5 Necmi Erdoğan & Fahriye Üstüner, 1990'larda "Siyaset Sonrası" Söylemler ve Demokrasi. "Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt 7: Liberalizm", (2005), s.658-66.
  A.6 Necmi Erdoğan, “Kıvılcımlı Söyleminin Uğrakları: Tarih, Gelenek ve ‘Kutsal İhtilalcilik’”. "Modern Türkiye'de Siyasi Düşünce, Cilt 9: Dönemler ve Zihniyetler", (2009).
  A.7 Necmi Erdoğan, "Sancılı Dil, Hadım Edilen Kendilik ve Aşınan Karakter: Beyaz Yakalı İşsizliğine Dair Notlar". ""Boşuna mı Okuduk?": Türkiye'de Beyaz Yakalı İşsizliği", (2011), s.75-115.
  A.8 Tanıl Bora ve Necmi Erdoğan, "'Cübbenin, Kılıcın ve Kalemin Mahcup Yoksulları': Yeni Kapitalizm, Yeni İşsizlik ve Beyaz Yakalılar". ""Boşuna mı Okuduk?": Türkiye'de Beyaz Yakalı İşsizliği", (2011), s.13-44.
  A.9 Necmi Erdoğan, Kıvılcımlı Söyleminin Uğrakları: Tarih, Gelenek ve ‘Kutsal İhtilalcilik. "Hikmet Kıvılcımlı Kitabı", (2017).
  A.10 Necmi Erdoğan, ÇİNGENELER VE/İLE KARŞILAŞMALAR. "Biz Romanlar, Siz Gacolar: Çingene/Roman Çocukların Kimlik İnşası", (2017).
 

Translation of a Book or Chapter in a Book

 

Review of a Book

  A.1 Necmi Erdoğan, Bolşevikler ve İşçi Denetimi . "", (1990).
  A.2 Necmi Erdoğan, Demokrasi ve Sivil Toplum. "", (1994).
<< back