Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. PINAR KÖKSAL
FACULTY OF ECONOMIC AND ADMINISTRATIVE SCIENCES
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  -
Phone :  +90312210 2007
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Political Sciences
  Master's, Middle East Technical University, Political Sciences
  Master's, Miami University, Political Sciences
  Doctorate, Miami University, Political Sciences
  Diploma, Miami University, Political Sciences

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Pınar Akcalı, "Islam and Ethnicity in Central Asia: The Case of the Islamic Renaissance Party". "Mediterranean Quarterly", 9, (1998), p.126-150.
  A.2 Pınar Akcalı, "Islam as a Common Bond in Central Asia: The Islamic Renaissance Party and the Afghan Mujahidin". "Central Asian Survey", 17, (1998), p.267-284.
  A.3 Pinar Akcali, "Islam as a Common Bond in Central Asia: The Islamic Reanissance Party and the Afghan Mujahidin". "Central Asian Survey", 17, (2000), p.267-284.
  A.4 Pinar Akcali, "Islam and Ethnicity in Central Asia: The Case of the Islamic Renaissance Party". "Mediterranean Quarterly", 9, (2000), p.126=150.
  A.5 Pınar Akçalı, Ismail Gasprinski and Ziya Gökalp: Two Pioneers of Turkish Identity. "Ismail Gasprinski: The Enlighter of the Orient", (2001), p.153-158.
  A.6 Pınar Akçalı, Nation-State Building in Central Asia: A Lost Case?. "Perspectives on Global Development and Technology", 2, (2003).
  A.7 Pınar Akçalı, “Orta Asya’da Siyasal İstikrar ve Demokrasi Dengesi: Kırgızistan Örneği”. "ODTÜ Gelişme Dergisi", 34, (2007), p.113-136.
  A.8 Pınar Akçalı, "Central Asia: Sharing Experiences and Prospects. The Tenth Conference of the European Society of Central Asian Studies". "Central Eurasian Studies Review", Volume: 6, (2007), p.26-29.
  A.9 Pınar Akçalı, "Eurasianism in Turkey: Different Perspectives and Challenges". "Contemporary Central Asia", 14, (2010), p.1-13.
  A.10 Pınar Akçalı, “The Kazakh Republic: 20 Years After”. "Independence of Kazakhstan by Foreign Experts' Views:the Book-Album in Kazakh, Russian, English Lang", (2011), p.338-339.
  A.11 Pınar Akçalı ve Cennet-Engin-Demir, Turkey’s Educational Policies in Central Asia and Caucasia: Perceptions of Policy Makers and Experts. "International Journal of Educational Development", 32, (2011), p.11-21.
  A.12 Pınar Akçalı, Dinara Murzaeva, “General Perceptions of a Good Political Leader in Kyrgyzstan”. "Journal of Eurasian Studies", 30, (2012), p.1-8.
  A.13 Pınar Akçalı, Diasporas and Homeland Conflicts: A Comparative Perspective. "Ethnic and Racial Studies", 39, (2016), p.1-3.
  A.14 Pınar Akçalı, Canan Aslan-Akman, Changing the System through Instrumentalizing Weak Political Institutions: the Quest for a Presidential System in Turkey in Historical and Comparative Perspective. "Turkish Studies", 18, (2017), p.577-600.

Book and Chapter in a Book

  A.1 Pınar Akçalı, "Nation-state Building in Central Asia: A Lost Case?" . "Central Eurasia in Global Politics", (2004), p.95-115.
  A.2 Pınar Akçalı, Democracy and Political Stability in Kyrgyzstan. "Prospects for Democracy in Central Asia", (2005), p.41-58.
  A.3 Pinar Akcali, "Domestic Conflicts over European Integration: The Case of Turkey,". "Conflicts in a Transnational World: Lessons from Nations and States in Transformation", (2006), p.47-60.
  A.4 Pınar Akçalı, “Political Islam in Central Asia: the Case of the Tajik Islamic Renaissance Party”. "Eurasia: Twenty Years After", (2012), p.225-240.
  A.5 Pınar Akçalı, "The Contribution of Ahmed Yasawi to the Islamic Tradition of Central Asia”. "Eurasian History: Contributions to the Culture and Civilisation", (2013).
  A.6 Pınar Akçalı, “Kyrgyzstan: Back to Being the ‘Island of Democracy’. "The State in Eurasia: Local and Global Arenas", (2013), p.93-111.
  A.7 Pınar Akçalı, “Tourism in Kyrgyzstan”. "Tourism in Central Asia: Cultural Potential and Challenges,", (2014), p.259-286.
  A.8 Pınar Akçalı, “Tourism in Kyrgyzstan” . "Tourism in Central Asia: Cultural Potential and Challenges,", (2015), p.259-286..

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Pınar Akçalı, "Identity and Locality: The Case of Central Asia". "Selves at Home, Selves in Exile: Stories of Emplacement and Displacement", (2003), s.49-62.
  A.2 Pınar Akçalı, Bağımsızlıktan Günümüze Türkiye-Tacikistan İlişkileri. "Uluslararası İlişkiler", 2, (2005), s.137-60.
  A.3 Pınar Akçalı, “Türk Dış Politikasında Avrasyacılık: Belkentiler ve Kısıtlamalar” , Cilt: 4, Sayı: 14, Yaz 2008, 7-30. . "Global Strateji", 4, (2008), s.7-30.
  A.4 Pınar Akçalı ve Dinara Murzaeva, Political Leadership in Kyrgyzstan: Perceptions and Expectations of Citizens , 22-37. "Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (Journal of Central Asian and Caucasian Studies)", 6, (2011), s.22-37.
  A.5 Pınar Akçalı, “Kırgızistan’da Parlamenter Sisteme Geçiş: Genel Bir Değerlendirme”. "Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi (Journal of Turkish World Studies)", Cilt: 12,, (2012), s.193-209.
  A.6 Pınar Akçalı, Dinara Murzaeva, “Legacy of the Soviet Union and Democratic Transition: the Case of Kyrgyzstan”. "Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (Journal of Central Asian and Caucasian Studies)", 7, (2012), s.36-65.
  A.7 Pınar Akçalı, “Genel Özellikleri, Yararları ve Sakıncaları Işığında Başkanlık Sistemleri”. "Yeni Türkiye", 9, (2013), s.406-411.
  A.8 Pınar Akçalı, Cennet Engin-Demir, Great Student Exchange Project of Turkey: Experiences and Perceptions of University Students From the Turkic Republics. "Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları Dergisi (Journal of Central Asian and Caucasian Studies)", 11, (2016), s.1-22.
 

Conference Papers

  A.1 Pınar Akçalı, Türkiye-Orta Asya İlişkileri Çerçevesinde Avrasyacılık. "Türkiye’nin Orta Asya Ülkeleri ile İlişkileri: Beklentiler ve Öngörüler", (2008), s. 62-69.
  A.2 Pınar Akçalı, "Eurasianism in Turkey: Different Perspectives and Challenges". "Contemporary Central Asia", 14, (2010), s.1-13.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Pınar Akçalı, "Modernleşme ve Uluslaşma Sürecinde Orta Asya Türk Cumhuriyetleri". "Modernleşme ve Kültür", (2003), s.223-237.
  A.2 Pınar Akçalı, Orta Asya'da İslami Uyanış, Radikal İslami Hareketler ve Bu Hareketlerin Bölge Politikasina Etkileri. "Orta Asya'nın Sosyo-Kültürel Sorunları: Kimlik, İslam, Milliyet ve Etnisite", (2003), s.129-167.
  A.3 Pınar Akçalı, Türk Kimliğinin İki Öncü İsmi: İsmail Bey Gaspıralı ve Ziya Gökalp. "İsmail Bey Gaspıralı ve Ziya Gökalp Sempozyumları", (2003), s.2-18.
  A.4 Pınar Akçalı, “Siyasal İstikrar ve Başkanlık Sistemi: Amerika Birleşik Devletleri Örneği”. "Başkanlık Sistemi ve Türkiye: Ülkeler, Deneyimler ve Karşılaştırmalı Analiz", (2007), s.59-89.
  A.5 Pınar Akçalı, “Eurasianism in Turkey: Different Perspectives and Challenges”. "Central Eurasian Studies: Past, Present and Future", (2010), s.19-29.
  A.6 Pınar Akçalı, "Orta Asya'da Etnik Sorunlar: Karşılaştırmalı Bir İnceleme". "Orta Asya'da Siyaset ve Toplum", (2012), s. 65-97.
  A.7 Pınar Akçalı, “Orta Asya’da Ulus Devlet İnşası ve Türkiye: Genel Bir Değerlendirme”. "Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar – Türkiye ile İlişki", (2012), s.589-618.
  A.8 Pınar Akçalı, “Tacikistan: ‘Türk’ Olmayan Kardeş Ülke”. "Bağımsızlıklarının Yirminci Yılında Orta Asya Cumhuriyetleri Türk Dilli Halklar Türkiye ile İlişkile", (2012), s.315-395.
  A.9 Pınar Akçalı, “Türk Dış Politikası ve Türk Dünyası”. "Dünya Türk Forumu: Türk Konseyi, Türk Diasporası ve Sosyo-Ekonomik İşbirliği", (2012), s.79-92.
  A.10 Pınar Akçalı, “Avrasya Çalışmalarının Dünü ve Bugünü: Genel Gözlemler”. "Türkiye’de Avrasya Çalışmalarında Metodoloji", (2014), s.43-47.
  A.11 Pınar Akçalı, “Duşanbe”. "Türk Dünyası Başkentleri Ankara - Astana - Aşkabat - Bakü - Bişkek - Duşanbe - Lefkoşa – Taşkent", (2014), s.416-455.
  A.12 Pınar Akçalı, Karşılaştırmalı Devlet Sistemlerine Giriş. "İmge Yayınevi", (2016), s.160.
<< back