Academic Staff Roster includes academic activity information for 2017 and before; therefore the visible titles of faculty members may not be up to date. Academic activity information for 2018 and onwards can be tracked through AVESIS (Academic Data Management System).

Prof.Dr. ARZU SORGUÇ
FACULTY OF ARCHITECTURE
PublicationsResearchMembership & Awards
E-mail :  
Url :  http://www.metu.edu.tr/~arzug/index.html
Phone :  +90312210 2232
Fax :  
Address :
 

Education

  Bachelor's, Middle East Technical University, Mechanical Eng.
  Master's, Middle East Technical University, Mechanical Eng.
  Doctorate, Middle East Technical University, Mechanical Eng.

Publications (INTERNATIONAL)

Journal Papers

  A.1 Arzu Gönenç, Development of High/Efficient Performance for Coupled Structural and Acoustic Problem. "1st Conference of Virtual Design Group of TIT VBL", (1999).
  A.2 Arzu Gönenç Sorguç, Development of Efficient Method for Interior Coupled Noise Problem of Large Spaces. "Special Lecture in Nissan Motor Company", (1999).
  A.3 Arzu Gonenç Sorguç, Ichiro Hagiwara, Quinzong Shi, Mehmet Çalışkan, The Effect of Sound Source Position in the Coupled System Response and Shaping the Coupled Field by Optimizing the Source Position. "Dynamics and Design Conference'99 of JSME", 3, (1999), p.^3.
  A.4 Arzu Gönenç Sorguç, Reshaping of Sound Fields Inside Acoustically Structurally Coupled Enclosed Spaces By Helmholtz Resonators. "Next Generation CAD & Modelling Technique in Concurrent Design of JSME", (1999).
  A.5 Arzu Gönenç, The Effect of Helmholtz Resonator in Acoustoelastically Coupled Spaces and a Comparison Between Resonators and Absorptive Materials in the Coupled System Response. "Next Generation CAD & Modelling Technique in Concurrent Design of JSME", (1999).
  A.6 Arzu Gonenç Sorguç, Ichiro Hagiwara, Modelling of Sound Fields Inside Acoustically-Structurally Coupled Sound Fields by a Combined Method. "Computation Mechanics and Domain Decomposition Methods", (1999), p.4.
  A.7 Arzu Gönenç Sorguç, Ichiro Hagiwara, Quizong Shi, Effect of Source Position on the Sound Fields Insider Acoustically Structurally Coupled Enclosed Spaces Using Holographic Neural Network. "12 th DDM International Conference", (1999).
  A.8 Arzu Gönenç Sorguç, Ichiro Hagiwara, Mehmet Çalışkan, Analysis of Sound Fields Inside Acoustically Structurally Coupled Enclosed Spaces Based on Acoustoelasticity. "12 th DDM International Conference", (1999).
  A.9 Arzu Gönenç, Modelling of Sound Fields Inside Acoustically-Structurally Coupled Fields:Part 2. "JSIAM", (1999).
  A.10 Arzu Gönenç Sorguç, Ichiro Hagiwara, Mehmet Çalışkan, Study of Inside Coupled Noise Reduction Under the Presence of Helmholtz Resonators. "Dynamic Design Conference'99 of JSME", 3, (1999), p.3.
  A.11 W. Cheng, A. Gönenç Sorguç., J.Shinoda , I.Hagiwara, The Maximum Opposite Angulation for Mesh Construction. "Journal of Japan Society of Industrial and Applied Mathematics", Vol.22, (2005), p.21-44.
  A.12 Gönenç Sorguç A.,, Teaching Mathematics in Architecture’. "Nexus Journal special issue on didactics", 7, (2005), p.119-124.
  A.13 Gönenç Sorguç A, Role of System Architecture in developing New Drafting Tools. "Japanese Society of Mechanical Engineers International Journal, Special Issue: The Latest Frontiers", 28, (2005), p.244-250.
  A.14 Arzu Gönenç Sorguç, ‘The Evolving Role of Mathematics in Designing in Digital Medium’. "Nexus Architecture and Mathematics", (2006), p.47-56.
  A.15 Gönenç Sorguç A., Hagiwara I., Arslan S.,, Origamics in Architecture: A Medium of Inquiry for Design in Architecture. "METU Journal of Faculty of Architecture", 26:2, (2009), p.235-247.
  A.16 Faucard B., Gönenç Sorguç A., Magoules F., Hagiwara I.,, Refining technique for multilevel graph k-partitioning and its application on domain decomposition non overlapping Schwarz technique for urban acoustic pollution. "Journal of the Japan Society for Simulation Technology", 28, (2009), p.17-27.
  A.17 Erdoğan E., Gönenç Sorguç, A.,, Hesaplamalı Modeller Aracılığıyla Mimari ve Doğal Biçim Üretim İlkelerini İlişkilendirmek’. "METU Journal of Architecture,", 28, (2011), p.269-281.
  A.18 Özgenel F., Gönenç Sorguç, A.,, ‘Sayısal Ortamda Tasarımın Deneyimlenmesi için Arayüzlerin Geliştirilmesi: Bir Ön Tasarım Parametresi Olarak Ses’. "METU Journal of Architecture,", 28, (2011), p.248-253.
  A.19 Sorguç, Arzu Gönenç ; Özgenel, Çağlar Fırat, Proposal of a New Tool for 3D Pattern Generation. "Nexus Network Journal", 17, (2015), p.665-670.
  A.20 Sorguç, Arzu Gönenç, Dancing with Isometries in Architecture. "Nexus Network Journal", 17, (2015), p.641-654.
  A.21 Arzu Gönenç Sorguç;Semra Arslan Selçuk, Sınırlanmıştan Sınıra Sınırdan Arayüze Sayısaldan Fiziksele. "", (2016).
  A.22 Arzu Gönenç Sorguç, Sesi Camla Yalıtmak. "XXI", 151, (2016), p.34-35.
 

Conference Papers

  A.1 Gönenç Sorguç Arzu,Egorova Olga,Hagiwara Ichiro, Automatic mesh enhancement by control of aspect ratio distribution. "JSME The 15th Computational Mechanics Conference 2002", (2002), p.731-732.
  A.2 Gönenç Sorguç Arzu,Egorova Olga,Hagiwara Ichiro, An aspect ratio controlled new mesh enhancement method based on statistical mathematics. "The Fifth Optimization Conference", (2002), p.235-240.
  A.3 Semra Arslan, Arzu Gönenç Sorguç, ‘Similarities Between Structures in Nature and Man-Made Structures: biomimesis in architecture’. " 2nd Design and Nature Conference Comparing Design in Nature with Science and Engineering", 1, (2004), p.10.
  A.4 Semra Arslan, Arzu Gönenç Sorguç, Biomimesis in Architecture: Inspiration for Next Generation Po®table Buildings. "Transportable Environments 3 Conference", 3, (2004), p.1.
  A.5 Arzu Gönenç Sorguç, The Role of Mathematics in the Design Process Under the Influence of Computational and Design Technologies. "Nexus Architecture and Mathematics", 1, (2006), p.47-56.
  A.6 Gönenç Sorguç A., Arslan S., “Art and Literature as a Teaching/Learning Interface of Mathematics for Students of Architecture". " 27th ECAADE 2009", (2009), p.465-472.
  A.7 Arslan S., Gönenç Sorguç A, Exploring Complex Forms in Nature through Mathematical Modeling: A Case of Turritella Terebra.. "27th ECAADE 2009", (2009), p.665-672.
  A.8 Firat Özgenel, Arzu Gönenç Sorguç, A new method of curve fitting for calculation of reverberation time from impulse responses with insufficient length. "INTER NOISE", 12, (2012), p. 9052-9057(6).
  A.9 Gönenç Sorguç, A., Kruşa Yemişcioğlu, M., Özgenel, Ç.F., Katipoğlu, M. O., Rasul, The Role of VR as a New Game Changer in Computational Design Education. "eCAADe 2017: 35th Annual International Conference of eCAADe – Educational and research in Computer A", 1, (2017).

Publications (NATIONAL)

 

Journal Papers

  A.1 Arslan Semra, Gönenç Sorguç Arzu, ‘Mimari Tasarım Paradigmasında Biomimesis’in Etkisi’. "Gazi Mimarlık Mühendislik Fakültesi Dergisi", Vol.22, (2007), s.451-460.
  A.2 Gönenç Sorguç A, Doğadaki Süreçleri Anlamak İçin Bir Arayüz: Sayısal Teknolojiler, Sayısal Düşünme ve Tasarlama. "Arredamento", 2009/5, (2009), s.77-81.
  A.3 Arslan S., Gönenç Sorguç A., Er A., Altın Oranla Tasarlmak: Doğada, Mimarlıkta ve Yapısal Tasarımda Φ Dizini. " Trakya Univ Journal of Science", 10(2), (2009), s.149-157.
  A.4 Gönenç Sorguç, A., “Matematiğin Mimarlığı, Mimarlıkta Matematik”,. "Arredemento Mimarlık", Sayı 256,, (2012), s.67-72.
  A.5 Sorguç, Arzu Gönenç ; Arslan Selçuk, Semra, Bilgisayar Ekranından Şantiyeye. "Yapı Dergisi", (2015).
  A.6 Arzu Gönenç Sorguç, Tasarım Odaklı Düşünme. "Odtülü", (2016), s.36-40.
 

Conference Papers

  A.1 O. Egorova, A. Gönenç Sorguç, M. Savchenko, J. Shinoda, I. Hagiwara, Study on Precision of Mesh Enhancement. "16 th Computational Mechanics of JSME", (2003), s.1020-1023.
  A.2 Arzu Gönenç Sorguç, Semra Arslan, ‘Yapay Zeka Araştırmaları ve Biomimesis Kavramlarının Günümüzde Mimarlık Alanındaki Uygulamaları: Akıllı Mekanlar’. "Yapı ve Kentte Bilişim IV. Kongresi", (2006), s.75-80.
  A.3 Arslan S., Gönenç Sorguç A., Ekolojik Mimarlık Çalışmalarında doğanın En İyi Fikirlerinden Öğrenmek. "Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu", (2007), s.147-151.
  A.4 Çakıcı Z., Gönenç Sorguç A., Kısıtlayıcı Değil, Hedef Direktifler”. "Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu", (2009), s.144-149.
  A.5 Gönenç Sorguç A., “Bilgisayarak Öğrenmek, Bilgisayarla Öğrenmek”. " 16. Sosyal Psikiyatri Kongresi", (2009), s.120-123.
  A.6 Gönenç Sorguç A., Arslan S., “Sürdürülebilirlik için Performatif Mimarlık”. " Uluslararası Ekolojik Mimarlık ve Planlama Sempozyumu", (2009), s.132-136.
  A.7 Sorguç, Arzu Gönenç ; Arslan Selçuk, Semra, Bir Mimari Tasarım Araştırma Ortamı: 21. yy Pavyonları ve Dijital Zanaat. "Mimari Tasarım Araştırmaları: 21. Yüzyıl Ulusal Sempozyumu (MİTA-2015)", (2015).
  A.8 Arzu Gönenç Sorguç; Ç.F. Özgenel; M.K.Yemişcioğlu; S. Ülgen; F. Küçüksubaşı, Biçim Arayışlarında Sayısal İmalat Üretim Teknolojilerin Dönüştürücü Gücü. "10. Mimarlıtka Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu", (2016).
  A.9 Gönenç Sorguç, A., Özgenel, Ç.F., Küçüksubaşı, F., Kruşa Yemişcioğlu, M., Ülgen, “Mimarlık Eğitiminde Tepkimeli Kinetik Sistem Taklaşımı”(Responsive Kinetic System Approach in Architectural Education). "MSTAS 2017: XI. Mimarlıkta Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu", 1, (2017), s.60-69.
 

Book and Chapter in a Book

  A.1 Arzu Gönenç Sorguç, Arazide Kritik Noktalarda Gürültü Ölçümlerinin Yapılması ve Gürültü Kontrolü. "Bütünleşik Bina Tasarımı Yaklaşımı ile Proje Geliştirme Sürei Uygulama Kılavuzu", (2016).
<< back